Anunțuri atribuiri direct finalizate

System Administrator

Servicii de verificarea tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul «Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar Galați»

Data:

”Construire corp nou Școala Gimnazială Dan Barbilian Galați – Sistem de alarmare împotriva efracției” - proiectare și execuție - ANULAT

Data:

Achiziția unui cărucior manipulare cu 3 polițe metalice - ANULAT

Data:

”Construire corp nou Școala Gimnazială Dan Barbilian Galați – Sistem de alarmare împotriva efracției” - proiectare și execuție - ANULAT

Data:

Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul „Furnizarea, operarea și mentenanța sistemelor de colectare automată de tarife, de informare a pasagerilor și de management al flotei către Municipiul Galați”- alimentarea cu energie electrică a locului de consum - ANULAT

Data:

Servicii de asigurare RCA – emitere de poliţe asigurare RCA, cu decontare directă, pentru 8 vehicule utilitare, marca DACIA DUSTER și DACIA DOKKER începând cu data de 01.09.2023 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivul Renovare integrata a Spitalului de psihiatrie “Elisabeta Doamna” Galati, corpurile C18 si C19 - ANULAT

Data:

Servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivul Renovare integrata a imobilului din Str Domneasca, nr. 90, Policlinica cu Plata - ANULAT

Data:

Achiziția de echipamente IT pentru obiectivul „Construire corp nou Școala Gimnazială Dan Barbilian Galați- cod SMIS 122070 ” - ANULAT

Data:

Obiectul achizitiei: Furnizare, instalare si montare mobilier la obiectivul „Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina Barbosi”, Cod SMIS 119952

Data:

Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul Renovare energetica a imobilului din Str Brailei, nr. 35 - instalatii electrice

Data:

Servicii de proiectare faza SF pentru obiectivul „Modernizare/redimensionare retea alimentare cu apa aferenta Blocurilor P5, U4, U5 B-dul Marea Unire”

Data:

Achiziția de echipamente PSI pentru obiectivul „Construire corp nou Școala Gimnazială Dan Barbilian Galați- cod SMIS 122070 ” - ANULAT

Data:

Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de execuție la obiectivul ”Reabilitare Școala Gimnazială nr. 10”

Data:

Servicii de proiectare pentru Construire parcaj suprateran Micro 39C, Bulevardul Milcov, zona Talcioc, bloc B5, B6 – studiu coexistență

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Revitalizarea turismului în Galați, prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural și natural de pe Faleza Dunării” - STUDIU DE COEXISTENȚĂ

Data:

Servicii pentru verificarea tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului «Renovare energetică a Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați, corpul C20, str. Traian nr.290, cod C5-B2.2.a-514 - ANULAT

Data:

Achiziția de servicii pentru elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - ansamblu locuințe colective

Data:

”Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR) alimentare cu energie electrică” - proiectare și execuție

Data:

Servicii de proiectare – faza STUDIU SOLUȚIE - pentru obiectivul ”Amenajare alee de acces zona blocurilor C20-C21”

Data:

Servicii de proiectare – faza PT - pentru obiectivul ”Lucrări privind protecția și siguranța la incendiu – Baia Comunală Galați”

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul „Renovarea energetică a Salii Sporturilor

Data:

Servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului "Renovare energetica a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 36

Data:

Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizare lucrari de executie la obiectivul „Furnizarea, operarea si mentenanta sistemelor de colectare automata de tarife, de informare a pasagerilor si de management al flotei catre Municipiul Galati”

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul: Renovare energetică a imobilului din strada Henri Coandă nr. 7 (fost cinematograf ,,Flacăra”)

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Arteră de legătură între Bulevardul Marea Unire și Bulevardul Dunărea” - STUDIU DE COEXISTENȚĂ - ANULAT

Data:

Servicii pentru verificarea tehnică a proiectului aferent obiectivului «Renovare energetică a imobilului din str. Gheorghe Asachi nr. 2A”, cod C5-B2.1.a-233.

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului „Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Voinicelul” – cod proiect C5-B2.2.a-43

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului «Renovare energetică – Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, str. Traian nr. 203 Corp C6» – cod proiect C5-B2.1.a-221

Data:

Servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului "Renovare energetica a Gradinitei cu Program Prelungit Licurici"

Data:

Servicii pentru verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului «Renovare energetică a Grădiniței cu program prelungit „Step by Step”, cod C5-B2.2.a - 509

Data:

Servicii pentru verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului «Renovare energetică - Amenajare imobil din str. 1 Decembrie 1918, nr.25, cod C5-B2.2.a -525»

Data:

Servicii pentru verificarea tehnică a proiectului aferent obiectivului «Renovare energetică a imobilului din str. Oltului nr.17A”, cod C5-B2.1.a-584

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul „Renovare energetică a imobilului din strada Mihai Bravu nr. 3 – Arena de box Vasile Lehadus, Cod proiect C5-B2.1.a.-235

Data:

Servicii de proiectare, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Înființare de centre de colectare prin aport voluntar Galați”

Data:

Servicii de proiectare – Scenariu de securitate la incendiu la obiectivul ”Sala Sporturilor – Măsuri suplimentare de securitate la incendiu”

Data:

Servicii de proiectare faza SF pentru obiectivul „Modernizare/redimensionare retea alimentare cu apa aferenta Blocurilor P5, U4, U5 B-dul Marea Unire” - ANULAT

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului „Renovare integrată – Consolidare Corp C2 Școala Gimnazială nr. 17, str. Costache Conachi nr. 2B” – cod proiect C5-B1-200

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul: Renovare energetică a imobilului din strada Oțelarilor nr. 11 (fost cinematograf ,,Dacia”)

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul „Renovare energetică, blocul D11, sc. 1,2,3,4, str. Otelarilor nr. 17, Asociatia de Proprietari nr. 560”-C5-A3.1-319

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul ”Renovarea energetică – Reabilitare imobil str. Saturn nr. 6A – Cresa copii”, cod proiect C5.B2.1.a – 220

Data:

Execuție lucrări pentru obiectivul „Refacere instalații de curenți slabi: sediul BCR, str. Brăilei, nr.35, Galați”

Data:

Achiziţie contract de furnizare echipamente IT pentru obiectivul “Modernizare si reabilitare Scoala Gimnaziala Nr. 16 - Corp C1” Cod SMIS 134161

Data:

Servicii de proiectare – elaborare Studiu de fezabilitate - pentru obiectivul ”Utilități săli de sport (Baza sportivă tip II Școala ”Constantin Gh. Marinescu”, Sală de educație fizică școlară Școala Gimnazială nr. 22 și Sală de sport școlară Școala Gimnazială nr. 29)”

Data:

Servicii de organizare intalniri de lucru ale Grupului Local al Factorilor Interesati in cadrul proiectului „Citizen Centered Social Services - CITICESS” ID 01C0248 - ANULAT

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul: Renovare energetică a imobilului din strada Brăilei nr. 165 (fost cinematograf ,,Țiglina”)

Data:

Servicii de organizare intalniri de lucru ale Grupului Local al Factorilor Interesati in cadrul proiectului „Citizen Centered Social Services - CITICESS” ID 01C0248

Data:

Achizitie echipamente IT si licenta software in cadrul proiectului „Citizen Centered Social Services - CITICESS” ID 01C0248” - ANULAT

Data:

Serviciu de audit tehnico-economic în vederea calculării prețului unitar pe kilometru pentru fiecare mod de transport (tramvai, troleibuz și autobuz) la Transurb SA

Data:

Servicii de proiectare – faza ET - pentru imobilele situate în Galați, str. M. Eminescu nr. 45, str. Dogăriei nr. 45, str. Vădeni nr. 52

Data:

Achiziţie servicii de verificare tehnica pentru "Renovarea energetică a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 39"

Data:

Servicii de cadastru şi topografie (documentaţie cadastrală și intabulare) pentru străzile din Micro 13 – Micro 14, Micro 40, Micro 16, Micro 17, proprietate publică a Municipiului Galați

Data:

Servicii pentru verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului «Renovare integrată - Consolidare a Grădiniței cu program normal „Ioan Nenițescu”, cod C5-B1-144 - ANULAT

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc B, str. Domnească, nr.17, Centru, Asociația de Proprietari nr.110”, cod C5-A3.1-273

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc E, str. Domnească, nr.18, Centru, Asociația de Proprietari nr.110”, cod C5-A3.1-275

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc A, str. Domnească, nr.20, Centru, Asociația de Proprietari nr.110”, cod C5-A3.1-318

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul ”Renovarea energetică – Reabilitare și modernizare sală de sport Liceul Tehnologic General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican”, cod proiect C5.B2.1.a-389

Data:

”Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR) alimentare cu energie electrică” - proiectare și execuție - ANULAT

Data:

Achiziția a 40 buc. rampe protecții cabluri cu 2 canale cabluri electrice 5x16MCCG - ANULAT

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului „Renovarea energetică a imobilului din str. Camil Ressu, nr. 3-A” – cod proiect C5-B2.1.a-1688

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului „Renovarea energetică a imobilului din str. Călugăreni, nr. 16A” – cod proiect C5-B2.1.a - 1732

Data:

Achizitie echipamente IT in cadrul proiectului „Citizen Centered Social Services - CITICESS” ID 01C0248

Data:

Servicii de evaluare pentru obiectivul ”Dezvoltarea urbană a municipiului prin modernizarea infrastructurii transportului public cu tramvaiul, modernizarea depoului de tramvaie nr. 1, a bulevardului Siderurgiștilor, tronson 2 și a străzii Ștefan cel Mare”

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul „Renovare energetică, blocul C6, str. Petru Rareș nr. 16, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 151”, cod proiect C5-A3.1-301

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Modernizare sistem de iluminat public – Etapa 4” – faza DALI

Data:

Servicii de proiectare faza SF pentru obiectivul „Pasaje rutiere Bd. G.Coșbuc intersecție str.Tecuci și str. Basarabiei”

Data:

Servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivul „Inlocuire colector canalizare Str Brailei (zona bloc Privilege – Valea Tiglinei)

Data:

Servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivul „Modernizare statie de pompare ape uzate aferenta locuinte sociale Micro 17”

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic aferent obiectivului „Renovarea energetică a imobilului din strada Nufărului, nr. 5A, cod proiect C5-B2.1.a-585

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul „Renovare energetică, bloc C7, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 18, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 151”, cod proiect C5-A3.1-272

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a Proiectului Tehnic pentru “Renovare energetica, bloc D1, str.Furnalistilor, nr.4, Micro 20, Asociatia de Proprietari nr.502” Cod Proiect C5-A3.1-300

Data:

Servicii de proiectare faza SF pentru obiectivul „Extindere rețea de troleibuz pe Str. Gării(între Str. Domnească și Str. Nicolae Bălcescu) și Str.Nicolae Bălcescu(între Str.Gării și str.Brigadierilor”

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Renovare integrată, bloc N6, str. Domnească, nr.16, Centru, Asociația de Proprietari nr.104”, cod C5-A1-27

Data:

Servicii de proiectare – faza DALI - pentru obiectivul „Modernizare Strada Stadionului între Str. Oțelarilor și Parc turn TV, Strada Cloșca, Bulevardul Marea Unire între Parc Viva și trecerea BAC, strada Regiment 11 Siret între Bdul Marea Unire și sensul giratoriu Penny”

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul „Renovare energetică, blocul C5, str. Petru Rareș nr. 14, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 151”, cod proiect C5-A3.1-316

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul „Renovare energetică, blocul A5, scara 7, str. Brăilei nr. 205, Micro 20, Asociația de Proprietari nr. 524”, cod proiect C5-A3.1-271

Data:

Servicii de proiectare – faza STUDIU SOLUȚIE - pentru obiectivul ”Resistematizare teren zona bl. A-C, cartier Micro 14, mun. Galați”

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Modernizare și extindere Patinoar” - STUDIU DE COEXISTENȚĂ

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc G4, str. Brăilei nr.254, Micro 18, Asociația de Proprietari nr.383”, cod C5-A3.1-314.

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc G3, str. Roșiori nr.14, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr.157bis”, cod C5-A3.1-305.

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc C8, str. Al.Lăpușneanu, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr.151”, cod C5-A3.1-307

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul „Renovare energetică, bloc Șoim, str. Fraternității nr. 1, Centru, Asociația de Proprietari nr. 110”, cod proiect C5-A3.1-243

Data:

Servicii de marcaje exterioare privind numerotarea codificată a locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reședință în municipiul Galați

Data:

Servicii de proiectare – faza DALI - pentru obiectivul ”Regenerare urbană piațetă aferentă zonei Stirex”

Data:

Prestări servicii de proiectare – faza DALI pentru obiectivul „Consolidare Scoala Gimnaziala Ludovic Cosma” Corp C1 – Scoala, Corp C2 – Cladire poarta si Corp 5 – Sala de gimnastica

Data:

Serviciilor de consultanță privind elaborarea Studiului de impact asupra sanătății publice pentru obiectivul Centrul de aport voluntar pentru colectare deșeuri - comuna Vădeni

Data:

Servicii de cadastru şi topografie (documentaţie cadastrală și intabulare) pentru un lot de 7 imobile situate în coridorul de expropriere, aferente obiectivului: „Modernizare strada Traian între strada Brăilei şi Metro” - ANULAT

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul „Renovare energetică, bloc B7, str. Petru Rares, nr. 12, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 151”, cod proiect C5-A3.1-270

Data:

Servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului „Cresterea capacitatii Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie Buna Vestire de gestionare a crizei sanitare prin investitii în echipamente ce utilizeaza fluide medicale si lucrari la infrastructura electrica”, cod SMIS 151350

Data:

Executie lucrări pentru obiectivul: „Accident teren str. Brăilei zona Kaufland – acces stadion Dunărea”

Data:

Servicii medicale de medicina muncii pentru salariații din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Galaţi şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

Data:

Servicii de proiectare: DTAC pentru obținerea Autorizației de Construire pentru construcții realizate la Grădinița ”Elena Doamna”, Corp C2, Corp C3, situată în strada Domnească nr. 114 Galați

Data:

Servicii internet și VPN cu bandă simetrică pentru anii 2023-2024

Data:

Servicii de vidanjare a 2 (două) fose septice și desfundare a 41 (patruzeci și unu) de toalete publice racordate la rețele de utilități, în Municipiul Galați

Data:

Executie lucrări pentru obiectivul: Punere în siguranță taluz DN2B, Zona Tirighina, Municipiul Galați

Data:

Servicii de proiectare – faza DALI - pentru obiectivul ”Reabilitare imobil Strada Lebedei nr. 1”

Data:

Servicii de mentenanță privind sistemele de supraveghere video din Municipiul Galați

Data:

Serviciu de audit tehnico-economic în vederea calculării prețului unitar pe kilometru pentru fiecare mod de transport (tramvai, troleibuz și autobuz) la Transurb SA - ANULAT

Data:

Copie la Serviciu de audit tehnico-economic în vederea calculării prețului unitar pe kilometru pentru fiecare mod de transport (tramvai, troleibuz și autobuz) la Transurb SA - ANULAT

Data:

Servicii de asistenţă tehnică privind supervizarea lucrarilor de proiectare si executie la obiectivul „Construire parcaj suprateran Cartier Micro 21, str. Victor Vilcovici, zona blocuri L6, L7 si L8”

Data:

Reabilitare colector canalizare Dn300mm Aleea Trandafirilor - proiectare și execuție

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de executie pentru obiectivul „Renovare integrată-Reabilitare Imobil strada Domnească nr.24”

Data:

Achiziţie servicii de inchiriere si intretinere toalete ecologice mobile

Data:

Servicii de asistenţă tehnică privind supervizarea lucrarilor de proiectare si executie la obiectivul „Construire parcaj suprateran Cartier Micro 39C, B-dul Milcov, zona Talcioc, zona blocuri B5 – B6”

Data:

Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizare lucrari la obiectivul „Cresterea capacitatii Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie Buna Vestire de gestionare a crizei sanitare prin investitii în echipamente ce utilizeaza fluide medicale si lucrari la infrastructura electrica”, cod SMIS 151350

Data:

Executie lucrări pentru obiectivul: „Desființare magazie(Corp C10) de la Liceul Tehnologic „General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican”

Data:

Servicii de organizare a evenimentului „Zilele Municipiului Galaţi 2023” în perioada 09 – 11 iunie 2023

Data:

Servicii de proiectare - actualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Cimitir Eternitatea”

Data:

Servicii poştale şi de curierat

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul ” Redimensionare si reconfigurare retele gaze medicale la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Sf. Ioan” – Galati ”

Data:

Servicii de vidanjare a 2 (două) fose septice și desfundare a 41 de toalete publice racordate la rețele de utilități, în Municipiul Galați - ANULAT

Data:

Concurs de soluții pentru obiectivul „Parcare subterană Strada Eroilor Nr.1” - Amenajare PIAȚETA EROILOR - ANULAT

Data:

Furnizare, instalare si punere in functiune lift la obiectivul „Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”, SMIS 123682

Data:

Servicii de proiectare „Documentatie istorica privind stabilirea semnificatiei valorii culturale a tuturor constructiilor din ansamblu Colegiului National Vasile Alecsandri: pentru obiectivul Sala de sport a Colegiului Național Vasile Alecsandri”

Data:

Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de executie in cadrul proiectului “Renovare integrata - Consolidare sali de clasa Colegiul National Vasile Alecsandri”

Data:

Amenajare parc fotovoltaic Tirighina – studiu coexistență

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului “Cresterea capacitatii Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie Buna Vestire de gestionare a crizei sanitare prin investitii în echipamente ce utilizeaza fluide medicale si lucrari la infrastructura electrica”, cod SMIS 151350

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Extindere retea de apa potabila si canalizare in municipiul Galati”- etapa 1 - studiu de coexistență

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Modernizare str. Domneasca tronson str. Gamulea – str. Garii”- studiu de coexistență

Data:

Achizitie servicii de proiectare faza Studiu de solutii pentru obiectivul “Modernizare parc si amenajare parcari subterane - Tiglina I, intersectia dintre Str Brailei - str Saturn - Str Regiment 11 Siret

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru vehiculele, marca DACIA DUSTER și DACIA DOKKER începând cu data de 18.03.2023 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de eliminare cabluri de telecomunicații abandonate

Data:

Achiziție servicii de întreținere electrică firide, cabine pază, cilindri publicitari și conectări socio-culturale

Data:

Achiziţie contract de furnizare echipamente IT pentru obiectivul “Modernizare si reabilitare Scoala Gimnaziala Nr. 16 - Corp C1” Cod SMIS 134161 - ANULAT

Data:

Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de executie in cadrul proiectului ” Redimensionare si reconfigurare retele gaze medicale la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Sf. Ioan” – Galati ” cod SMIS 151351

Data:

Servicii de vidanjare sau pompare ape meteorice de pe străzile necanalizate din Municipiul Galați

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ,,Alimentare cu energie electrică stații de încărcare autobuze electrice în Autobaza Transurb SA” – studiu de soluție - ANULAT

Data:

 Furnizare, instalarea si punerea in functiune lift la obiectivul „Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”, SMIS 123682 - ANULAT

Data:

Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de executie in cadrul proiectului ” Redimensionare si reconfigurare retele gaze medicale la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Sf. Ioan” – Galati ” cod SMIS 151351 - ANULAT

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul ” Redimensionare si reconfigurare retele gaze medicale la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Sf. Ioan” – Galati ” cod SMIS 151351 - ANULAT

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului: ” Redimensionare si reconfigurare retele gaze medicale la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Sf. Ioan” – Galati ” cod SMIS 151351

Data:

DALI, Expertiză tehnică, PT, DTAD pentru obiectivul Desființare magazie (Corp C10) de la Liceul Tehnologic General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican Galați

Data:

Modificare instalație de utilizare gaze naturale la Școala Gimnazială ,,Constantin Gh. Marinescu” – proiectare și execuție - ANULAT

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Renovare energetică bloc Șoim, str. Fraternității nr. 1, Centru, Asociația de proprietari nr.110» - faza: actualizare DALI

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Renovare energetică bloc C5, str. Petru Rareș nr. 14, Mazepa I, Asociația de proprietari nr.151» - faza: actualizare DALI

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Desființare corpuri C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12 și C13 la Colegiul Național Vasile Alecsandri” - studiu de coexistență

Data:

Servicii organizare de seminarii pentru diseminarea bunelor practici în domeniul prevenirii corupției în cadrul proiectului "Eficiență și eficacitate în administrația publică locală prin integritate, cod MYSMIS 151809"

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectul ”Sala de sport a Colegiului Național Vasile Alecsandri” -Studiu istoric și de arhitectură privind stabilirea semnificației valorii culturale a tuturor construcțiilor din ansamblu Colegiul Național Vasile Alecsandri - ANULAT

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectul ”Sala de sport a Colegiului Național Vasile Alecsandri” -Studiu istoric și de arhitectură privind stabilirea semnificației valorii culturale a tuturor construcțiilor din ansamblu Colegiul Național Vasile Alecsandri - ANULAT

Data:

Servicii de închiriere, montare şi mentenanţă a 14 aparate de purificare a apei care vor fi instalate în sediile Primăriei Municipiului Galaţi

Data:

Înnoire de Polițe de Răspundere civilă Auto R.C.A. pentru 2 vehicule utilitare marca Dacia Duster, începând cu data de 21.12.2022 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul ”Reabilitarea si eficientizarea energetica a Colegiului National Alexandru Ioan Cuza” – proiectare și executie

Data:

Servicii de proiectare faza actualizare DALI la obiectivul “Renovare energetica Bloc A, Str Domneasca, nr. 20, Centru, Asociatia de Proprietari nr. 110

Data:

Servicii de proiectare faza actualizare DALI la obiectivul “Renovare energetica Bloc B7, Str Petru Rares, nr. 12, Mazepa I, Asociatia de Proprietari nr. 151”

Data:

Servicii de proiectare faza actualizare DALI la obiectivul “Renovare energetica Bloc B, Str Domneasca, nr. 17, Centru, Asociatia de Proprietari nr. 110

Data:

Servicii de proiectare faza DALI la obiectivul “Renovare integrata a blocului de locuinte N6, aferente Asociatiei de Proprietari nr. 104, din Str Domneasca, nr. 16 - Centru, din municipiul Galati”

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul “Renovare energetica Bloc E5, Str.Constructorilor, nr.25, Tiglina II, Asociatia de Proprietari nr. 259” - faza actualizare DALI

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul “Renovare energetica Bloc G4, Str.Brăilei, nr.254, Micro 18, Asociatia de Proprietari nr. 383” - faza actualizare DALI

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul “Renovare energetica Bloc A5, sc.7,Str. Brăilei, nr. 205, Micro 20, Asociatia de Proprietari nr. 524” - faza actualizare DALI

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul “Renovare energetica Bloc D11, sc.1,2,3,4, Str.Otelarilor, nr.17, Micro 19, Asociatia de Proprietari nr. 560” - faza actualizare DALI

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul “Renovare energetica Bloc G3, Str.Roșiori, nr.14, Mazepa I, Asociatia de Proprietari nr. 157BIS” - faza actualizare DALI

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc C7, str. Petru Rareș nr.18,Mazepa I, Asociația de proprietari nr.151» - faza: actualizare DALI

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc C8, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 39, Mazepa I, Asociația de proprietari nr.151» - faza: actualizare DALI

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc E, str. Domnească nr.18, Centru, Asociația de proprietari nr.110» - faza: actualizare DALI

Data:

Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul – Construire corp nou Scoala Gimnaziala Dan Barbilian Galati alimentare cu energie electrica

Data:

Servicii de organizare a evenimentului „Targul de Sfantul Apostol Andrei” - 2022

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului: «Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bloc G11, str. Brailei nr. 262 BIS, aferent Asociaţiei de Proprietari nr. 381, din Municipiul Galaţi», cod SMIS 140090

Data:

Achizitie materiale de informare si publicitate in cadrul proiectului “Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Bloc G11, str. Brailei, nr. 262 Bis, aferent Asociatiei de proprietari nr. 381 din Municipiul Galati”

Data:

Încheiere de Polițe facultative C.A.S.C.O. pentru 2 vehicule utilitare marca Dacia Duster, începând cu data de 28.12.2022 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Înnoire de Polițe de Răspundere civilă Auto R.C.A. pentru 2 vehicule utilitare marca Dacia Duster, începând cu data de 21.12.2022 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de organizare a evenimentului “Orăşelul lui Moş Crăciun” 30 noiembrie 2022 – 07 ianuarie 2023

Data:

Servicii de organizare a evenimentului “Revelion în stradă 2022 - 2023 - Galați - Lights all night”

Data:

Achiziția serviciilor de elaborare a auditului energetic si emiterea certificatului de performanță energetică la finalul lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe SD9C, sc. 1 și sc.2, Str. Siderurgiștilor nr.23- Siderurgiștilor Vest, D, Str. Domnească nr.15- Centru și A5 tronson 6 str. Brăilei nr.205- Micro 20 din Municipiul Galați”

Data:

Achiziția serviciilor de întocmire a certificatelor energetice, audit energetic, studiu energetic la finalul lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe E7/E8/C21/C22, str. Regiment 11 Siret nr.27/35/29/31”

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul ,,Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe S2 din municipiul Galați aferent Asociației de Proprietari nr. 395, Cod SMIS 137501 - proiectare și execuție”

Data:

Achizitie servicii de elaborare a rapoartelor de evaluare in vederea stabilirii valorii de piata pentru imobile proprietatea privata a municipiului Galati

Data:

Achizitie servicii de proiectare pentru Studiu de coexistenta “Amenajare gura de evacuare in raul Siret a apelor uzate din statia de epurare cartier D. Cantemir”

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc C6, str. Petru Rareș, nr.16, Mazepa I, Asociația de proprietari nr.151» - faza: actualizare DALI

Data:

Servicii de realizare pliante si spot video, precum si promovarea acestuia pe un site de socializare in cadrul proiectului ”Eficienta si eficacitate in administratia publica locala prin integritate, cod MYSMIS 151809

Data:

Încheiere de Poliță facultativă C.A.S.C.O. pentru vehiculul marca Dacia Dokker, începând cu data de 10.10.2022 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Polita de Raspundere Civila Auto R.C.A., pentru 1 buc. vehicul marca Chevrolet Spark

Data:

Servicii de asigurare CASCO – poliţe facultative CASCO pentru patru vehicule utilitare marca DACIA DUSTER începând cu data de 10.11.2022 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Înnoire de polițe de răspundere civilă auto (RCA)– pentru patru vehiculele marca DACIA DUSTER începând cu data de 05.12.2022 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii pentru verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului «Reabilitare și eficientizare energetică a Liceului cu Program Sportiv», cod SMIS 137461

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «„Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bloc PR6, sc. 1, B-dul Dunărea nr. 86 aferent Asociației de Proprietari nr. 570 și bloc CL3, sc. 2, str. Armata Poporului nr. 6 aferent Asociației de Proprietari nr. 188, Municipiul Galați”- cod SMIS 139965

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic și detalii de execuție în cadrul proiectului «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Corpului A- Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan”, cod SMIS 139383

Data:

Achizitie materiale de informare si publicitate in cadrul proiectului “Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Bloc G9, str. Brailei, nr. 260, aferent Asociatiei de proprietari nr. 360, Municipiul Galati”

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului: «Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, bloc G9, str. Brailei nr. 260, aferent Asociaţiei de Proprietari nr. 360, Municipiul Galaţi», cod SMIS 140088

Data:

Servicii de organizare seminarii pentru promovarea bunelor practici anticorupție in cadrul proiectului ”Eficienta si eficacitate in administratia publica locala prin integritate, cod MYSMIS 151809 - ANULAT

Data:

Servicii de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuției în cadrul proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bloc PR6, sc. 1, B-dul Dunărea nr. 86 aferent Asociației de Proprietari nr. 570 și bloc CL3, sc. 2, str. Armata Poporului nr. 6 aferent Asociației de Proprietari nr. 188, Municipiul Galați”, cod SMIS 139965

Data:

Achizitia serviciilor de proiectare pentru “Punerea in siguranta zone afectate - Str Traian intre Str. Brailei si D-dul Marea Unire- faza DALI”

Data:

Achiziția și montajul de aere condiționate pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala gimnazială Ștefan cel Mare” Galati, cod SMIS 122068

Data:

Servicii de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru obiectivul: ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv”, cod SMIS 137461

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bloc PR6, sc. 1, B-dul Dunărea nr. 86 aferent Asociației de Proprietari nr. 570 și bloc CL3, sc. 2, str. Armata Poporului nr. 6 aferent Asociației de Proprietari nr. 188, Municipiul Galați” cod SMIS 139965

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare și eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv», cod SMIS 137461

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuţie pentru obiectivul ,,Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe S2 din municipiul Galați aferent Asociației de Proprietari nr. 395, Cod SMIS 137501 - proiectare și execuție”

Data:

Achizitie proiectare si executie lucrari pentru obiectivul “Demolare imobil Str. Casin, nr.37, Municipiul Galati”

Data:

Achiziție de lanterne profesionale cu becuri led și acumulator

Data:

Achiziția serviciilor de elaborare a auditului energetic și emiterea certificatului de performanță energetică la finalul lucrărilor pentru obiectivul de investiții ” Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe: CD1, CD2, CD3, CD4, aferente Asociației de Proprietari nr.113, din Municipiul Galați

Data:

Achiziție : Servicii de organizare evenimente în vederea derulării cursurilor de formare profesională în cadrul proiectului „Eficiență și eficacitate în administrația publică locală prin integritate” cod SMIS 151809

Data:

Înnoire de Poliță de Răspundere civilă Auto R.C.A. vehiculul marca Ford Ranger 4x4, începând cu data de 20.10.2022 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Înnoire de Poliță de Răspundere civilă Auto R.C.A. vehiculul marca Dacia Dokker, începând cu data de 25.09.2022 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare și eficientizarea energetică a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza, Galați», cod SMIS 137465

Data:

Servicii de evaluare/reevaluare a spațiilor cu destinație de cabinete medicale, aflate în patrimoniul Municipiului Galați, în scopul negocierii redevenței aferentă contractelor de concesiune și vânzării

Data:

Achiziția și montajul a 10 aparate de fitness urban (6 tipuri) pentru domeniul public

Data:

Executarea certificatelor energetice pentru blocurile ANL Lotus 1, Lotus 2, Iris situate în Micro 17

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza”, cod SMIS 137465

Data:

Achiziția și montajul mobilierului la obiectivul Centrul medical de permanență Micro 20, Strada Furnaliștilor (SC 38)

Data:

Servicii de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuției în cadrul proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Corpului A- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan ”, cod SMIS 139383

Data:

Achiziția de servicii pentru elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu- ” Sala de sport școlară, 102 locuri – Colegiul Național Mihail Kogălniceanu”

Data:

Mobilier urban ergonomic, din elemente de material plastic cu rezistență la UV și intemperii, pentru domeniul public, de la unități protejate, autorizate în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic și detalii de execuție în cadrul proiectului «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Corpului A- Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan”, cod SMIS 139383 - ANULAT

Data:

Execuția lucrărilor pentru obiectivul ”Amplasare sculptură în metal Omagiul lui Brâncuși”

Data:

Servicii de asigurare CASCO – poliţe facultative CASCO pentru trei vehicule utilitare marca DACIA DUSTER începând cu data de 29.08.2022 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de organizare a unui festival internaţional de jazz la Galaţi “RO-DANUBE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL” în perioada 15–18 septembrie 2022

Data:

Achiziția echipamentului IT la obiectivul Centrul medical de permanență Micro 20, Strada Furnaliștilor (SC 38)

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul "Modernizare iluminat public în Municipiul Galați-Etapa 3" - faza DALI

Data:

Înnoire de Poliță de Răspundere civilă Auto R.C.A. vehiculul marca Dacia Dokker, începând cu data de 25.09.2022 pe o perioadă de 1 an calendaristic - ANULAT

Data:

Achiziția dotărilor medicale la obiectivul Centrul medical de permanență Micro 20, Strada Furnaliștilor (SC 38)

Data:

Achiziționare drapele de exterior de diferite dimensiuni

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare și eficientizarea energetică a Corpului A- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii” Sf.Ioan”», cod SMIS 139383”

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr.25 din municipiul Galați», cod SMIS 137370 - ANULAT

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr.25”, cod SMIS 137370

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr.9-Corp A+B», cod SMIS 137462”.

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul - Alimentare cu energie electrică Lacul Vânători

Data:

Achizitie servicii de proiectare pentru Studiu de coexistenta “Amenajare si extindere Talcioc”

Data:

Servicii de proiectare Consolidare Grădinița nr.26- faza DALI

Data:

Alimentare cu energie electrică stații de încărcare baterii mașini electrice în cadrul proiectului „Modernizare linii de tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (tronson Henri Coandă- strada Al. Măcelaru) Galați” - proiectare și execuție

Data:

Achizitie servicii de proiectare faza SF pentru obiectivul “Realizare utilitati si viabilizare teren bazin de inot Strada Closca, nr. 6” - ANULAT

Data:

Servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru trei vehicule utilitare, marca DACIA DUSTER începând cu data de 06.09.2022 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul ,,Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe S2 din municipiul Galați aferent Asociației de Proprietari nr. 395, Cod SMIS 137501 - proiectare și execuție” - ANULAT

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr.25 din municipiul Galați», cod SMIS 137370”.

Data:

Alimentare cu energie electrică în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare” Galați - proiectare și execuție

Data:

Alimentare cu energie electrică în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Sfântul Grigorie Teologul” Galați - proiectare și execuție

Data:

Servicii de proiectare pentru „Modernizare/redimensionare rețea de apă aferent Bl. P5, U4, U5- Bd. Marea Unire” - faza DALI - ANULAT

Data:

Servicii de organizare a unui festival internațional de jazz la Galați “RO-DANUBE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL” în perioada 15–18 septembrie 2022 - ANULAT

Data:

Achizitie servicii de proiectare faza SF pentru obiectivul “Centre de aport voluntar pentru colectare deseuri”

Data:

Servicii de promovare a obiectivului de patrimoniu în cadrul proiectului Reabilitare Zonă istorică, Municipiul Galați - Reabilitare imobil str. Domnească, nr.58

Data:

Servicii de proiectare pentru imobilele situate în Galați str. Dogăriei nr.109, str. Tecuci nr.39, str. Nămoloasa nr.10, str. Leului nr.1- faza DALI și ET

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit Nr.9 Corp A+B Galați”, cod SMIS 137462

Data:

Servicii de proiectare pentru „Modernizare post transformare strada Traian nr.203” - faza DALI

Data:

Echipament de stocare

Data:

Servicii de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuției a obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale nr.25”, cod SMIS 137370

Data:

Servicii de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuției a obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit Nr.9 Corp A+B Galați”, cod SMIS 137462

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului ,,Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe S2 din municipiul Galați aferent Asociației de Proprietari nr. 395” - Cod SMIS 137501 - ANULAT

Data:

Servicii de proiectare pentru imobilul din str. Arieșului nr.6-corp B - faza DALI, ET

Data:

Achiziție cu montaj grup electrogen în cadrul obiectivului ” Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”

Data:

Servicii de organizare a evenimentului Zilele Municipiului Galaţi în perioada 06–12 iunie 2022

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr.25”, cod SMIS 137370 - ANULAT

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare și eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr.9-Corp A+B», cod SMIS 137462”. - ANULAT

Data:

Achiziția și montajul a 10 aparate de fitness urban ( 6 tipuri) pentru domeniul public - ANULAT

Data:

Achiziția de echipamente de stingere incendii pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Ștefan cel Mare” Galati, cod SMIS 122068

Data:

Demolări imobile (str. M.Eminescu nr.166, str. Labirint nr.2,) - proiectare și execuție

Data:

Achiziția de servicii pentru elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal- Parc Fotovoltaic Tirighina

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul "Realizare utilitati si viabilizare teren cresa mare" elaborare DALI

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul « Creșterea eficienței energetice și reabilitare imobil strada Nufărului, Nr. 5A ( fost SC 75) » - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul « Creșterea eficienței energetice și reabilitare imobil strada Oltului, Nr. 17A ( fost SC 25) » - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul « Creșterea eficienței energetice și reabilitare imobil strada Nucului, Nr. 6A ( fost SC 5) » - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

SERVICII POSTALE SI DE CURIERAT

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul „Renovare energetică Camin A + Cămin B, aferent Asociației de Locatari nr. 868, str. Siderurgiștilor nr. 50, Micro 14, din Mun. Galați” - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul „Renovare energetică bloc de locuințe C, aferent Asociației de Locatari nr. 859, str. Milcov nr. 25, Micro 40, din Mun. Galați” - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul „Renovare energetică Camin A, aferent Asociației Chiriașilor ”Cămin A”, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, Micro 14, din Mun. Galați” - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul „Renovare energetică Camin B, aferent Asociației Chiriașilor ”Cămin B”, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, Micro 14, din Mun. Galați” - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Modernizare S.I.M.T. – includerea intersecțiilor aflate pe strada Traian (pe segmentul cuprins între str. Tecuci și str. Cetățianul Ioan» - elaborare Studiu de fezabilitate și documentația pentru emiterea Certificatului de urbanism

Data:

Servicii pentru elaborarea documentațiilor de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu- Creșă pentru copii- str. Brăilei nr.184 și Plan Urbanistic de Detaliu- Creșa mare- zona blocurilor ANL, Micro 13B

Data:

Execuție lucrări ”Reparații curente str. Frunzei nr.78-96”

Data:

Achiziție - rame foto - ANULAT

Data:

Achiziție furnizare produse – carton diplome - ANULAT

Data:

Achiziție: materiale de birotică și papetărie - ANULAT

Data:

Alimentare cu energie electrică stații de încărcare baterii mașini electrice în cadrul proiectului „Modernizare linii de tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (tronson Henri Coandă- strada Al. Măcelaru) Galați” - proiectare și execuție - ANULAT

Data:

Servicii de verificare, reparații și întreținere a obiectivului ”Parcare supraetajată” din str. Roșiori, aferent bl.R5, Mazepa

Data:

Prestări Servicii de mentenanţă privind sistemele de supraveghere video din municipiul Galaţi

Data:

Servicii de întreținere și mentenanță a sistemului de automatizare, încălzire, ventilare și iluminare la un număr de 41 buc. toalete publice racordate la utilități în Municipiul Galați

Data:

Servicii de reparare, întreţinere şi achiziţii piese şi componente sau consumabile auto pentru vehiculele Parcului auto al Primăriei Municipiului Galaţi

Data:

Achiziția de lucrări pentru obiectivul «Demolări imobile (str. Sf. Spiridon nr.45, str. Vasile Alecsandri nr.25, str. Zînelor nr.13)» - proiectare și execuție

Data:

Achiziție servicii de întreținere electrică firide, cabine pază, cilindri publicitari și conectări socio-culturale

Data:

Servicii de vidanjare a 2 (două) fose septice și desfundare a 41 (patruzeci și unu) de toalete publice racordate la rețele de utilități, în Municipiul Galați

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Motanul Încălțat, Galați”, cod SMIS 137350

Data:

Servicii intocmire "Studiu de coexistenta in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru obiectivul Modernizare si reabilitare Scoala Gimnazia nr. 28"

Data:

Servicii de proiectare pentru „Regenerare urbană zona Uzina de apă nr.1 – Etapa I” Galați – Studiu soluție

Data:

Servicii de digitalizare a obiectivului de patrimoniu in cadrul proiectului „Reabilitare zona istorica, Municipiul Galati – Reabilitare imobil Str. Domneasca, nr. 58”

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului « Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii „Miron Costin” - corp C1 și C2, str. Alba Iulia nr. 1 Galați», cod SMIS 137393

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale ,,Miron Costin” Corp C1 și C2, str. Alba Iulia nr. 1 Galați, Cod SMIS 137393

Data:

Refacere/Revizuire hărți strategice de zgomot și Plan de acțiune ale Municipiului Galați

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul "Realizare utilitati si viabilizare teren cresa mare" elaborare DALI - ANULAT

Data:

Realizare conditii de coexistenta cu retelele electrice existente in vederea realizarii lucrarilor de Reabilitare imobil str. Al. I. Cuza nr. 24, in vederea infiintarii unei crese - proiectare si executie

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Consolidare versant aferent imobile din str. Cuza nr.68-70» - faza DALI, ET

Data:

Desființare Corpuri C1,C5,C8 și C17 de la Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Buna Vestire” Galați

Data:

Servicii de vidanjare sau pompare ape meteorice de pe străzile necanalizate din Municipiul Galați

Data:

Servicii de proiectare faza expertiză tehnică și audit energetic pentru obiectivul “Renovarea integrată a imobilului din Strada Eroilor, Nr.34 – Policlinică”

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul “Reabilitare si modernizare blocuri de locuinte, din Municipiul Galati” – actualizare Expertiza tehnica si actualizare audit energetic conform Ghidului specific – Conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR

Data:

Servicii de curăţenie a spaţiilor folosite pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona de conflict armat din Ucraina

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ” Extindere sistem de distribuție de gaze naturale în Municipiul Galați, Cartier Filești, Cartier Barboși, Strada Macului și Cartier aferent Străzii Crinului.”- faza SF

Data:

Achiziţie servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului „Eficiență și eficacitate în administrația publică locală prin integritate”, cod SMIS 151809

Data:

Achiziția de servicii pentru elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal- Parc Fotovoltaic Tirighina - ANULAT

Data:

Servicii de proiectare aferent obiectivului de investiții ”Modernizare și extindere Patinoar” - studiu de trafic

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Codruța”, Cod SMIS 137447

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr. 26» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul “Cresterea eficientei energetice la Spitalul de Psihiatrie “Elisabeta Doamna” Galati: Centrul de Sanatate Mintala si Radiologie (Sectia Psihiatrie III), Laborator (Sectia Psihiatrie III Nevroze), Pavilion Psihiatrie, (Sectia PS I Nevroze)” - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Creşterea eficienţei energetice şi reabilitare imobil Bd. George Coşbuc nr. 3C (fost SC9)» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Creşterea eficienţei energetice şi reabilitare imobil Strada Constructorilor nr. 7A (fost SC12)» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Creşterea eficienţei energetice şi reabilitare imobil Bd. George Coşbuc nr. 17A (fost SC8)» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Creşterea eficienţei energetice şi reabilitare imobil Bd. George Coşbuc nr. 33A (fost SC7)» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Creşterea eficienţtei energetice şi reabilitare imobil Strada Aviator Mircea Zorileanu nr. 10A (fost SC4)» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit Tedy» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul “Reabilitare si modernizare blocuri de locuinte, din Municipiul Galati” - actualizare audit energetic conform Ghidului specific – Conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit nr. 45» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit nr. 39» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

”Cresterea eficientei energetice si reabilitare imobil str. Mihai Bravu nr. 3 - Arena de box” faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr. 20» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr. 24» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială "LUDOVIC COSMA”»- faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul « Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială „DAN BARBILIAN”» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare faza expertiză tehnică(actualizată) și audit energetic pentru obiectivul “Renovarea integrată a imobilului din Str. Domnească, Nr.90”

Data:

Servicii de proiectare faza expertiză tehnică și audit energetic pentru obiectivul “Renovarea energetică a imobilului din Str. Fraternității, Nr.1”

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr. 26 » - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul “Reabilitare si modernizare Sala Sporturilor”- faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit Mugurel» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele MICRO 19, MICRO 20, MICRO 20, MICRO 21- SUBZONA 1- MICRO 19” - raport de evaluare

Data:

Servicii de curățare și spălare geamuri cu alpiniști utilitari și materiale consumabile necesare incluse în preț

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru vehiculele, marca DACIA DUSTER și DACIA DOKKER începând cu data de 18.03.2022 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de eliminare cabluri de telecomunicații abandonate

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul « Consolidare imobil din str. Sf. Spiridon nr.2 » - faza expertiză tehnică (actualizare) și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul « Consolidare imobil din str. Logofăt Tautu nr.6 » - faza expertiză tehnică (actualizare) și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul « Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Nr. 20»- faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Reabilitare imobil din str. Domnească nr.24”- faza audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit nr. 47» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare faza expertiză tehnică și audit energetic pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit nr. 56»

Data:

Servicii de proiectare faza expertiză tehnică și audit energetic pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr. 59»

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit nr. 1» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr. 12» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit nr. 36» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare şi Modernizare Grădiniţa cu Program Prelungit “Croitoraşul cel Viteaz”» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit Licurici» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit VOINICELUL» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit Elena Doamna» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare şi Modernizare Grădiniţa cu Program Prelungit “Camil Ressu”» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit Prichindel» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit STEP BY STEP» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială „CONSTANTIN GH. MARINESCU”»- faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială „ELENA CUZA”»- faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul “Cresterea eficientei energetice si reabilitare imobil Str. Nicolae Alexandrescu, nr. 2A – fost SC 113” - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Creșterea eficienței energetice și reabilitare imobil Strada Ionel Fernic, Nr. 39A (fost SC 104)» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare şi Modernizare Grădiniţa cu Program Prelungit “Arlechino”» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul “Cresterea eficientei energetice si reabilitare imobil Str. Serei, nr. 6A – fost SC 111” - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Achiziția de echipamente I.T.- pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Ștefan cel Mare” Galati, cod SMIS 122068 - ANULAT

Data:

Servicii de proiectare faza expertiza tehnica si audit energetic pentru obiectivul “Cresterea eficientei energetice si reabilitare imobil str. Tecuci nr. 4A (fost PT Albatros)”

Data:

Servicii de proiectare faza expertiza tehnica si audit energetic pentru obiectivul “Cresterea eficientei energetice si reabilitare imobil str. Mihai Bravu nr. 1 (fost PT Mihai Bravu)”

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul « Creșterea și eficienței energetice și consolidare Teatrul dramatic „Fani Tardini” » - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul « Căminul de bătrâni „Ștefan cel Mare” din str. Traian nr.203» - faza expertiză tehnică (actualizare) și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Nr. 3 - Corp C2»- faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Creșterea eficienței energetice și reabilitare imobil Strada Lăcătușilor, Nr. 6A (fost SC 31)» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Creșterea eficienței energetice și reabilitare imobil B-dul Dunărea, Nr. 2C (fost SC 37)» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Creșterea eficienței energetice și reabilitare imobil B-dul Dunărea, Nr. 90A (fost SC 47)» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Creșterea eficienței energetice și reabilitare imobil Str. Gheorghe Asachi, Nr. 2A (fost SC 63)» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Creșterea eficienței energetice și reabilitare imobil B-dul Siderurgiștilor, Nr. 35 (fost SC 65)» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Creșterea eficienței energetice și reabilitare imobil Strada General Eremia Grigorescu, Nr. 7A (fost SC 67)» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Consolidare imobil din str. Brăilei nr.14”- faza expertiză tehnică (actualizare) și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit Sf Stelian» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit Otilia Cazimir» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Tweety» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare faza expertiza tehnica si audit energetic pentru obiectivul “Cresterea eficientei energetice si reabilitare imobil str. Gheorghe Asachi (fost PT Doina)”

Data:

Servicii de proiectare faza expertiza tehnica si audit energetic pentru obiectivul “Cresterea eficientei energetice si reabilitare imobil str. Maior Iancu Fotea nr. 6 (fost PT Avantul)”

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Reabilitare și eficiență energetică imobil din str. Traian nr.254- Corp C3”- faza expertiză tehnică (actualizare) și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Reabilitare imobil din str. Traian nr.246”- faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Reabilitare imobil din str. Domnească nr.24”- faza expertiză tehnică (actualizare)

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Reabilitare imobil din str. Tecuci nr.116”- faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Execuția lucrărilor pentru obiectivul ”Amplasare sculptură în metal Omagiul lui Brâncuși”

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare imobil din strada Oțelarilor nr.11 (fost cinematograf ”Dacia” )» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare imobil din strada Henri Coandă nr.7 (fost cinematograf ”Flacăra” )» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare imobil din strada Brăilei nr.165 (fost cinematograf ”Țiglina” )» - faza expertiză tehnică și audit energetic

Data:

Servicii de proiectare aferent obiectivului de investiții ”Modernizare și extindere Patinoar” - studiu energii alternative și scenariu securitate la incendiu

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Demolare imobil str. Casin nr.37- faza DALI

Data:

Servicii de proiectare aferent obiectivului de investiții ”Modernizare și extindere Patinoar” - studiu acustic și luminotehnic

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică clădiri str. Traian nr.254”, cod SMIS 137446

Data:

Servicii asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: ”Reabilitarea si eficientizarea energetica a clădiri str.Traian nr.254”, cod SMIS 137446

Data:

Servicii de realizare campanie de informare si popularizare a municipiului Galati in randul publicului larg - ANULAT

Data:

Servicii de consultanta în managementul de proiect în cadrul proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Codruța”

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ” Amenajare alee de acces zona blocurilor C20-C21”- elaborare SF

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ” Reabilitare sala de gimnastică str. Dr. Al. Carnabel”- faza DALI

Data:

Achizitie servicii pentru elaborarea „Strategiei privind transportul Public in Municipiul Galati pentru perioada 2021-2027”

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Viabilizare teren Creșa nr.36”- faza DALI

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ” Viabilizare teren Creșa nr.1”- faza DALI

Data:

Servicii de transmitere de SMS-uri

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național Mihail Kogălniceanu – Corp C1 + C3”, cod SMIS 137365

Data:

Execuție lucrări ”Reparații curente str. Cicero”

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului ” Reabilitarea și Eficientizarea Energetică Colegiu Național „Mihail Kogălniceanu” - Corp C1+C3 - cod SMIS 137365

Data:

Achiziţia materialelor de informare şi publicitate în cadrul proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică Colegiul National „Mihail Kogalniceanu” Corp C1+C3, Cod MySMIS 137365

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuţie pentru obiectivul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale ,,Miron Costin” Corp C1 și C2, str. Alba Iulia nr. 1 Galați, Cod SMIS 137393

Data:

Servicii de proiectare aferent obiectivului de investiții ”Modernizare și extindere Patinoar” - studiu de trafic - ANULAT

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Regenerare Urbană și reparații sistem rutier cartierele MICRO 19, MICRO 20, MICRO 20, MICRO 21- SUBZONA 1- MICRO 19” - raport de evaluare - ANULAT

Data:

Servicii de vidanjare a 2 (două) fose septice și desfundare a 41 (patruzeci și unu) de toalete publice racordate la rețele de utilități, în Municipiul Galați - ANULAT

Data:

Achiziție și montaj stâlp metalic cu consolă și două corpuri de semafor cu led - ANULAT

Data:

Execuția lucrărilor pentru obiectivul ”Amenajare str. Brăilei între Roșiori și Potcoava de Aur Galați”- alimentare cu energie electrică

Data:

Achiziția de servicii pentru elaborarea documentațiilor de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu- Creșă pentru copii- str. Brăilei nr.184 și Plan Urbanistic de Detaliu- Creșa mare- zona blocurilor ANL, Micro 13B - ANULAT

Data:

Achiziția de servicii pentru elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal- Parc Fotovoltaic Tirighina - ANULAT

Data:

Achizitie lucrari pentru “Taluz Plaja Dunarea – Zona Turn de Televiziune Municipiul Galati”

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr.29”, cod SMIS 137358

Data:

Servicii de evaluare a unui spațiu cu altă destinație situat în Municipiul Galați

Data:

Achiziție: accesorii pentru recipientele cu dezinfectant din interiorul dispenserelor montate pe domeniul public

Data:

Servicii de audit tehnico – economic pentru calcularea pretului unitar pe kilometru pentru fiecare mod de transport (tramvai, troleibuz si autobuz) la Transurb SA

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru obiectivul: ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Gradiniței cu program prelungit Motanul Încălțat”, cod SMIS 137350

Data:

Alimentare cu energie electrică stații de încărcare baterii mașini electrice- proiectare și execuție în cadrul proiectului „Modernizare linii de tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918”

Data:

Servicii de organizare a sărbătorilor locale de iarnă în perioada 21 – 31.12.2021

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare si eficientizare energetică a Grădiniței cu Programul Prelungit Motanul Încălțat», cod SMIS 137350

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul: „ Reabilitarea și eficientizarea energetică Colegiul Național Mihail Kogălniceanu – Corp C1+C3”

Data:

Alimentare cu energie electrică stații de încărcare baterii mașini electrice- proiectare și execuție în cadrul proiectului „Modernizare linii de tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918” - ANULAT

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică clădiri str. Traian nr.254”, cod SMIS 137446 - ANULAT

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr.29”, cod SMIS 137358 - ANULAT

Data:

Lucrări de conservare pentru obiectivul „Poarta Han Sf. sec. XVIII - Înc. sec. XIX”

Data:

Lucrări de conservare pentru obiectivul „Cavoul Roman”

Data:

Servicii de proiectare în faza actualizare DALI pentru obiectivul „Modernizare Strada Domnească tronson Str. Gamulea - Str. Gării”

Data:

Servicii profesionale de suport tehnic pentru întreținere platformă hardware

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare si eficientizare energetică clădiri str. Traian nr.254», cod SMIS 137446”

Data:

Infrastructură de securitate rețea

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuţie pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Codruța”, Cod MySMIS 137447

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului „Reabilitarea si eficientizarea energetica a Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Buna Vestire” – SMIS 137349

Data:

Achiziție : Execuția lucrărilor pentru obiectivul ”Amplasare sculptură în metal Omagiul lui Brâncuși” - ANULAT

Data:

Înnoire de Polițe de Răspundere civilă Auto R.C.A. pentru 2 vehicule utilitare marca Dacia Duster, începând cu data de 21.12.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Încheiere de Polițe facultative C.A.S.C.O. pentru 2 vehicule utilitare marca Dacia Duster, începând cu data de 28.12.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare bl PEXCO Galați”, cod SMIS 134159

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale ,,Miron Costin” Corp C1 str. Alba Iulia nr. 2, cod SMIS 137445

Data:

Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul "Zona agrement Lac Vanatori Galati" - alimentare cu energie electrica

Data:

Servicii asistență tehnică de supervizare a activităților de proiectare și execuție pentru obiectivul: ”Modernizare parc Carol (fost Parc CFR)”, cod SMIS 134164

Data:

Servicii asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru obiectivul: «Reabilitarea si eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale „Miron Costin” Corp C1, str. Alba Iulia nr.2, cod SMIS 137445»

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr.29”, cod SMIS 137358 - ANULAT

Data:

Servicii de expertizare imobile str. Traian nr. 18-20 bd. G. Cosbuc nr. 171 si reexpertizare imobil str. Sindicatelor nr. 6

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)”, cod SMIS 134164

Data:

Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizare lucrari la obiectivul „Reabilitarea si eficientizarea energetica a Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie – Buna Vestire”, SMIS 137349

Data:

Servicii de proiectare în faza actualizare DALI pentru obiectivul „Modernizare Strada Domnească tronson Str. Gamulea - Str. Gării” - ANULAT

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitarea si eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Obstetrica – Ginecologie “Buna vestire”», cod SMIS 137349

Data:

Servicii de Sondaj de Opinie privind Indicele de Satisfacţie al Călătorilor

Data:

Servicii de proiectare în faza actualizare DALI pentru obiectivul „Modernizare Strada Domnească tronson Str. Gamulea - Str. Gării” - ANULAT

Data:

Servicii pentru elaborarea documentatiilor de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu - Cresa pentru copii - str. Brailei nr 184 Plan Urbanistic de Detaliu - Cresa mare - zona blocuri ANL, Micro 13B - ANULAT

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Reabilitare Strada Someșului”- faza DALI

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru obiectivul „Reamenajare piațetă Biserica Greacă” – faza DALI

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru patru vehicule, marca DACIA DUSTER începând cu data de 05.12.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului: „Reabilitare și eficientizare energetică a Grădiniței cu program prelungit nr.30”, cod SMIS 137376

Data:

Achiziţia serviciilor de consultanta in managementul de proiect în cadrul proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică Colegiul National „Mihail Kogalniceanu” Corp C1+C3, Cod MySMIS 137365

Data:

Prestari servicii pentru obiectivul ”Amenajare gura de evacuare în râul Siret a apelor uzate din stația de epurare cartier Dimitrie Cantemir- documentație pentru permisul de subtraversare

Data:

Proiectare si executie lucrari pentru alimentare cu energie electrica a locurilor de consum permanent pentru investitia „Amplasare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiul Galati”

Data:

Servicii de proiectare faza DALI la obiectivul „Consolidare Gradinita cu program normal Ioan Nenitescu”

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr.29”, cod SMIS 137358 - ANULAT

Data:

Servicii asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru obiectivul: ”Reabilitarea si eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale nr.29”, cod SMIS 137358

Data:

Lucrări de conservare pentru obiectivul „Cavoul Roman” - ANULAT

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare si eficientizare energetică a Școlii Gimnaziale nr.29», cod SMIS 137358

Data:

Prestări servicii de asigurare CASCO – polițe facultative CASCO pentru vehiculul, marca DACIA DOKKER (GL-12-LCR) începând cu data de 10.10.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare si eficientizare energetică a Școlii Miron Costin - Corp C1, str. Alba Iuia nr.2, Galați», cod SMIS 137445.

Data:

Servicii pentru elaborarea documentatiilor de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu - Cresa pentru copii - str. Brailei nr 184 Plan Urbanistic de Detaliu - Cresa mare - zona blocuri ANL, Micro 13B - ANULAT

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr.30”, cod SMIS 137376

Data:

Servicii de proiectare privind actualizarea DALI-ului la obiectivul „Amenajare Parc Str. A Saligny – Str. Basarabiei”

Data:

Prestări servicii de asigurare CASCO – poliţe facultative CASCO pentru patru vehicule utilitare marca DACIA DUSTER(GL-99-WYU, GL-66-YWY, GL-10-YXY, GL-20-XYX) începând cu data de 08.11.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuţie pentru obiectivul: „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr.30”, cod SMIS 137376

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului «Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38 – bl. B3, B4, Micro 39C – bl. G-A9, Micro 39A -bl. W2-W3 în municipiul Galaţi – cod SMIS 134158»

Data:

Prestări servicii de cadastru şi topografie (documentație cadastrală de intabulare şi actualizare carte funciară) pentru un lot de 10 imobile (clădiri şi terenuri) proprietate privată, situate în coridorul de expropriere, aferente obiectivului: „Modernizare strada Traian între strada Brăilei şi Metro”

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Codruța”, Cod MySMIS 137447 - ANULAT

Data:

Expertiza geotehnica in regim de urgenta - taluz str. Tudor Vladimirescu nr. 82-140, Galati - ANULAT

Data:

Achizitie lucrari privind reparatii curente la Str. Enachita Vacarescu

Data:

Achiziţia materialelor de informare şi publicitate în cadrul proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Codruța”, Cod MySMIS 137447

Data:

Achiziţia cu montaj: Centrală termică imobil strada Crizantemelor nr. 6

Data:

Poliță de Răspundere civilă Auto R.C.A. pentru 2 vehicule marca Chevrolet Spark și Ford Ranger 4x4, începând cu data de 20.10.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru vehicul, marca DACIA DOKKER începând cu data de 25.09.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Codruța”, Cod MySMIS 137447

Data:

Achiziţia de produse: Mobilier urban (3 tipuri) ergonomic, din elemente de material plastic cu rezistenţă la UV şi intemperii, pentru domeniul public, de la unităţi protejate, autorizate în conformitate cu prevederile legii nr. 448/2006

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: «Reabilitare și modernizare bl PEXCO Galați”, cod SMIS 134159

Data:

Achiziția și montajul a 40 rame cu capac carosabile pentru căminele de canalizare din Cartierul Dimitrie Cantemir

Data:

Achizitie servicii de proiectare - Studiul Geotehnic pentru obiectivul „Construire Crese”

Data:

Servicii de proiectare și execuție „Modernizare linii de tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918”-alimentare cu energie electrică stații de încărcare baterii mașini electrice - 5 bucăți și automat de dirijare circulație - 1 bucată” – PT, PAC

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare și modernizare bloc PEXCO Galați», cod SMIS 134159

Data:

Servicii de evaluare a unui imobil- teren

Data:

Achiziție : Lucrări de conservare pentru obiectivul „Cavoul Roman” - ANULAT

Data:

Achiziție : Lucrări de conservare pentru obiectivul „Poarta Han Sf. sec. XVIII - Înc. sec. XIX” - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare „Modernizare Bd. G. Coşbuc” – actualizare DALI

Data:

Achiziție a 58 de drapele de diferite dimensiuni, pentru catarg exterior

Data:

Servicii asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru obiectivul ” Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38-bl. B3,B4, Micro 39C-bl. G-A9, Micro 39A-bl.W2-W3 în Municipiul Galați”, cod SMIS 134158

Data:

Prestare servicii pentru obiectivul ”Amenajare gura de evacuare în râul Siret a apelor uzate din stația de epurare cartier Dimitrie Cantemir- documentație pentru permisul de subtraversare - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru obiectivul „Amenajare parc str. A. Saligny/str. Basarabiei” - actualizare DALI - ANULAT

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare bl PEXCO Galați”, cod SMIS 134159 - ANULAT

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului ” Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38-bl. B3,B4, Micro 39C-bl. G-A9, Micro 39A-bl.W2-W3 în Municipiul Galați”, cod SMIS 134158 - ANULAT

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru ” Sistematizare teren Lunca Siretului, nr. 1K (Relocare Ecosal)”- actualizare SF

Data:

Proiectare şi execuţie pentru obiectivul «Instalaţii de semnalizare, detecţie, avertizare şi stingere cu hidranţi interiori Şcoala Gimnazială nr. 18 – Corp Şcoală» din municipiul Galaţi

Data:

Servicii de expertizare imobile din: str. Ariei nr.23, str. Basarabiei nr.66, str. Democrației nr.84, str. Labirint nr.1 și reexpertizare imobil din str. Basarabiei nr.64

Data:

Achiziție prestări "Servicii de evaluare a bunurilor imobile/mobile proprietatea persoanelor fizice/juridice debitoare către bugetul local Galați, în vederea vânzării

Data:

Prestări servicii de asigurare CASCO – poliţe facultative CASCO pentru trei vehicule utilitare marca DACIA DUSTER începând cu data de 29.08.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna”- faza DALI, PT, PAC»

Data:

Grădinița Alice -expertizare și proiectare - reparații învelitoare

Data:

Achiziție : 100 litri de amestecuri bacteriene enzimatice pentru fose septice la toaletele publice în Municipiul Galați

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare imobil din str. Alexandru Ioan Cuza nr.24 în vederea înființării unei creșe», cod SMIS 134160

Data:

Servicii achiziție cu montaj: Centrală termică imobil strada Crizantemelor nr.6 - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare: DALI, Expertiză tehnică, PT, DTAD- Desființarea corpurilor C1,C5,C8 și C17 de la ”Spitalul Clinic Obstetrică –Ginecologie Buna Vestire” Galați

Data:

Prestări servicii de evaluare a riscului la securitate fizică pentru obiectivul «Construire Corp Nou Şcoala Gimnazială „Dan Barbilian” Galaţi»

Data:

Reabilitare, extindere și dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna” Galați- proiectare şi execuţie

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru vehicul, marca DACIA DOKKER începând cu data de 25.09.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic - ANULAT

Data:

Servicii asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru obiectivul ” Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38-bl. B3,B4, Micro 39C-bl. G-A9, Micro 39A-bl.W2-W3 în Municipiul Galați”, cod SMIS 134158 - ANULAT

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului ” Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38-bl. B3,B4, Micro 39C-bl. G-A9, Micro 39A-bl.W2-W3 în Municipiul Galați”, cod SMIS 134158 - ANULAT

Data:

Achiziție: Lucrări de reparații taluz Centura Mică (DN 22B) și carosabil aferent taluz

Data:

Achiziție: Lucrări de reparații taluz Parc Selgros și trotuar aferent taluz

Data:

Servicii de gestionare a tranzacţiilor financiare privind plata impozitelor, taxelor și altor venituri locale prin reţeaua self-service

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru trei vehicule, marca DACIA DUSTER începând cu data de 06.09.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de experizare clădiri din str. Casin nr.37

Data:

Servicii pentru organizare eveniment „Danube Rock Sounds Galați 2021” – 17 - 19 septembrie 2021

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare faza DALI pentru obiectivul ”Consolidare corp C2 (Anexă)- Școala Gimnazială nr. 17, strada Costache Conachi nr.2B, Municipiul Galați, Județul Galați

Data:

Proiectare şi execuţie „Lucrări de înlocuire conductă apă rece Dn 50mm și colector canalizare Dn 300mm Aleea Marea Neagră”

Data:

Achiziția de echipament tehnic și software pentru reuniuni hibrid și online în cadrul proiectului Urb-En-Pact- Urban Energy Pact - ANULAT

Data:

Achiziția și montajul a 40 rame cu capac carosabile pentru căminele de canalizare din Cartierul Dimitrie Cantemir - ANULAT

Data:

Proiectare şi execuţie „Ȋnlocuire reţea apă str. Traian alee aferentă imobilelor de la nr. 378-400”

Data:

Servicii de consultanță în vederea Actualizării Planului de acțiune pentru energie durabilă și climă a municipiului Galați

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Reabilitare parc Turn TV”-faza DALI

Data:

Servicii de elaborare Raport de Mediu şi asistenţă tehnică pentru Strategia de Dezvoltare 2021-2027 a municipiului Galaţi

Data:

Proiectare şi execuţie „Colector Canalizare str. Dr. Rautu”

Data:

Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul «RK Instalație electrică Grădinița cu program prelungit ” Step by step ” »

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare faza DALI pentru obiectivul Modernizare Aleea Regală

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul ” Reabilitare Baza Sportivă Siderurgistul ” –faza DALI

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul Reabilitare Școala Gimnazială nr.5- faza PT și PAC

Data:

ACHIZIŢIE: Lucrări de reparare drum acces şi parcare auto str. Brăilei nr. 30 – Municipiul Galaţi

Data:

Achiziție : Servicii de organizare reuniuni ale Grupului local URBACT în cadrul proiectului Urb-En-Pact – Urban Energy Pact

Data:

Achiziţionarea materialelor de informare şi publicitate în cadrul proiectului „Modernizare 3 locuri de joacă, Micro38- Bl.B3,B4, Micro 39C- Bl. G9A, Micro 39A- Bl.W2-W3 în Municipiul Galați”, cod SMIS 134158»

Data:

„Grădinița cu 8 Săli de grupă nr.40 cu program normal Țiglina II-alimentare cu energie electrică” -proiectare şi execuţie

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul ” Modernizare sistem de iluminat public Str. Brăilei, Str. Oțelarilor, Bd. Galați, Str. Stadionului, Str. Săvinești și drum acces Plaja Dunărea” –faza DALI, PT, PAC

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.18”, cod SMIS 134162

Data:

Prestări servicii de cadastru şi topografie (documentaţie cadastrală de intabulare şi actualizare carte funciară) pentru un lot de 10 imobile (clădiri şi terenuri) proprietate privată, situate în coridorul de expropriere, aferente obiectivului: „Modernizare strada Traian între strada Brăilei şi Metro” - ANULAT

Data:

Achiziţionarea materialelor de informare şi publicitate în cadrul proiectului „Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)”, cod SMIS 134164”

Data:

Achiziție echipamente colectare date în teren

Data:

Achiziţie materiale de informare şi publicitate în cadrul proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30”, cod SMIS 137376

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului «Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)», cod SMIS 134164

Data:

Servicii de vidanjare a 4 (patru) fose septice și desfundare a 42 (patruzeci și două) de toalete publice racordate la rețele de utilități, în Municipiul Galați

Data:

Servicii de proiectare Grădinița Alice- reparații învelitoare- expertizare și proiectare - ANULAT

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru trei vehicule, marca DACIA DUSTER începând cu data de 06.09.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic - ANULAT

Data:

Achiziția de servicii pentru elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal- Centrul de servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată str. Traian nr.254

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru 1 (un) autovehicul, marca SOLARIS, în vederea înmatriculării, începând cu data de 14.06.2021 pentru o lună (30 zile)

Data:

Servicii de consultanţă și proiectare în domeniul utilizării surselor regenerabile de energie și al eficientizării energetice în cadrul proiectului Urb-En Pact- Urban Energy Pact

Data:

Achiziţia de produse: Elevator cu şenile pentru persoane cu dizabilitati pentru obiectivul «Reabilitarea Colegiului Tehnic „Traian Vuia” – Corp Şcoală Galaţi», cod SMIS 121386

Data:

Publicare comunicate de presă în mediul online aferente proiectului: „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.18”, cod SMIS 134162

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul: „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.18 din Municipiul Galați”, cod SMIS 134162

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.18 ”, cod SMIS 134162 - ANULAT

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului «Creşterea performanţei energetice a blocurilor: CL3 Scara 1, str. Armata Poporului nr. 6 C4 str. Stadionului nr. 12 din Municipiul Galaţi», cod SMIS 124431 - ANULAT

Data:

ACHIZIŢIE: Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1, cod SMIS 134161»

Data:

Achiziție a 58 de drapele de diferite dimensiuni, pentru catarg exterior - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare „Centrul Medical de Permanenţă, Micro 20, strada Furnaliştilor (SC 38)” – întocmire DALI, ET

Data:

Prestări servicii de proiectare „Reabilitare Parc Libertăţii” – întocmire DALI

Data:

Achiziție prestări servicii: Lucrări de reparare parcare str. Domnească nr.116- Municipiul Galaţi

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului „Reabilitare imobil din Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 24, in vederea infiintarii unei crese”

Data:

Prestări servicii de proiectare – faza DALI şi ET - pentru obiectivul „Demolare imobil str. Zânelor nr. 13, str. V. Alecsandri nr. 25, str. Labirint nr. 2, str. M. Eminescu nr. 166”

Data:

Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizare lucrari la obiectivul „Reabilitare imobil din Str. Al I. Cuza, nr. 24, in vederea infiintarii unei crese”

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna”- faza DALI, PT, PAC» - ANULAT

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul Reabilitare Școala Gimnazială nr.5- faza PT și PAC - ANULAT

Data:

Achiziție echipamente colectare date în teren - ANULAT

Data:

Servicii de consultanță în vederea Actualizării Planului de acțiune pentru energie durabilă și climă a municipiului Galați - ANULAT

Data:

Proiectare şi execuţie pentru obiectivul ”Modernizare și reabilitare Școala Mihail Sadoveanu- Alimentare cu energie electrică a locurilor de consum permanent”

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru ” Sistematizare teren Lunca Siretului, nr. 1K (Relocare Ecosal)”- actualizare SF - ANULAT

Data:

Achiziţie Echipamente IT si montaj la Scoala Gimnaziala nr.33

Data:

Prestări servicii de proiectare – faza DALI – pentru obiectivul „Centrul de servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată”

Data:

Prestări servicii de proiectare – faza DALI – pentru obiectivul „Creşterea siguranţei pacienţilor care utilizează fluide medicale în structurile Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie «Buna Vestire» Galaţi”

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru obiectivul „Amenajare parc str. A. Saligny/str. Basarabiei” - actualizare DALI - ANULAT

Data:

Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizare lucrari la obiectivul „Modernizare 3 locuri de joaca: Micro 38, Bl. B3-B4 Micro 39C – Bl. G-A9 Micro 39A – Bl. W2-W3”, SMIS 134158 - ANULAT

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului „Modernizare 3 locuri de joaca: Micro 38, Bl. B3-B4 Micro 39C – Bl. G-A9 Micro 39A – Bl. W2-W3”, SMIS 134158 - ANULAT

Data:

ACHIZIŢIE: Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Modernizare şi reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 28»

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru două autovehicule, marca SOLARIS, în vederea înmatriculării, începând cu data de 24.05.2021 pentru o lună (30 zile)

Data:

Servicii de verificare, reparaţii şi întreţinere a obiectivului „Parcare supraetajată” din str. Roşiori, aferent bloc R5, Mazepa

Data:

Servicii de realizare documentar video, servicii de înregistrare video, realizare materiale promoționale și asistență tehnică în cadrul proiectului BLUACT-BLUegrowth cities in ACTion, cod 3930

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului: „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.18”, cod SMIS 134162

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul: «Modernizare şi reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 28»

Data:

Servicii pentru -Studiu de trafic în vederea întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenție ” Modernizare Strada domneasca ” - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare „Reabilitare parc Turn TV” – întocmire DALI - ANULAT

Data:

ACHIZIŢIE DE LUCRĂRI: Grădiniţa „Otilia Cazimir” - reparaţii

Data:

Servicii de transport cofrete cu cablurile aferente, conectarea lor la firidele cu energie electrică, asistenţă tehnică pentru manifestările socio-culturale, sportive şi civice la care Primăria Municipiului Galaţi este organizator sau partener

Data:

Servicii de consultanta în managementul de proiect în cadrul proiectului „Modernizare si Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 28 Galati”, SMIS 124982

Data:

ACHIZIŢIE: Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul «Creşterea Performanţei Energetice a Blocurilor: CL3 – scara 1, str. Armata Poporului nr. 6 C4 – str. Stadionului nr. 12, din municipiul Galaţi” , cod SMIS 124431

Data:

Achizitie echipament de supraveghere si echipament IT – lot II la obiectivul „Sala de Sport si Sala de mese Scoala Gimnaziala nr. 28 Galati” - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare – faza DALI – pentru obiectivul „Creşterea siguranţei pacienţilor care utilizează fluide medicale în structurile Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie «Buna Vestire» Galaţi” - ANULAT

Data:

Reparații conductă canalizare corp A, Grădiniţa nr. 9

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru obiectivul „Amenajare parc str. A. Saligny/str. Basarabiei” - actualizare DALI - ANULAT

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru nouă autovehicule, marca SOLARIS, în vederea înmatriculării, începând cu data de 06.05.2021 pentru o lună (30 zile)

Data:

Servicii pentru realizare studiu de trafic in vederea executarii proiectului „Modernizare strada Domneasca” - ANULAT

Data:

Servicii de organizare conferinta finala in cadrul proiectului „REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării”

Data:

Prestări servicii de proiectare – Faza Proiect Tehnic de execuţie pentru lucrări de conservare „CAVOUL ROMAN”

Data:

Prestări servicii de proiectare – Faza Proiect Tehnic de execuţie pentru lucrări de conservare „POARTĂ HAN SF. SEC. XVIII – ȊNC. SEC.XIX”

Data:

ACHIZIŢIE DE LUCRĂRI: Reparaţii hidroizolaţie corp cămin 2 şi cămin termic Liceul „D. Moţoc”, Galaţi

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul: «Reparaţii imobil str. Eroilor nr. 10 (S.A.D. – Amenajare demisol) mun. Galaţi»

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru „Alimentare cu energie electrică a Staţiei de Sortare şi Compostare Barboşi - STUDIU DE SOLUŢIE

Data:

Achiziţia de produse: Ȋnseriator automat 6 cifre – 3 buc. - ANULAT

Data:

Achiziţie Echipamente IT si montaj la Scoala Gimnaziala nr.33

Data:

Servicii poştale, de curierat şi de expediere pentru asigurarea expedierii corespondenţei Primăriei Municipiului Galaţi

Data:

Achiziţie: Prestări servicii de realizare proiecte pilot pentru creșterea vizibilității produselor turistice în cadrul proiectului REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării (REDISCOVER – Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region) - cod DTP2-084-2.2

Data:

Proiectare şi execuţie „Demolare parţială imobil str. Traian nr. 222”

Data:

Achiziţie Echipamente IT si montaj la Scoala Gimnaziala nr.33 - ANULAT

Data:

Servicii de întreţinere şi mentenanţă a sistemului de automatizare, incalzire, ventilare si iluminare la un nr. de 40 buc. toalete publice racordate la utilități în mun. Galați

Data:

Prestări servicii de realizare proiecte pilot pentru creșterea vizibilității produselor turistice în cadrul proiectului REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării (REDISCOVER – Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region) - ANULAT

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru şase autovehicule, marca SOLARIS, în vederea înmatriculării, începând cu data de 05.04.2021 pentru o lună (30 zile)

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic pentru obiectivul «Cresterea performantei energetice a blocurilor: CL3, Scara 1, str. Armata Poporului nr. 6 C4, str. Stadionului nr. 12 din Mun. Galati» cod SMIS 124431 - ANULAT

Data:

Reparatii SC 37

Data:

Proiectare şi execuţie «Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu Grădiniţa cu program prelungit „Prichindel” Galaţi» - Lucrări suplimentare

Data:

Prestări servicii de evaluare a riscului la securitate fizică pentru obiectivul „Sala de sport şi Sala de mese Şcoala Gimnazială Nr. 28” - ANULAT

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul «Cresterea performantei energetice a blocurilor: CL3, Scara 1, str. Armata Poporului nr. 6 C4, str. Stadionului nr. 12 din Mun. Galati» cod SMIS 124431

Data:

Reparaţii, igienizari si reparatii instalatii sanitare Liceul Tehnologic de Marina – Galati (Pentru scolile ce urmează a intra in reabilitare)

Data:

Reparaţii instalatii electrice Liceul Tehnologic de Marina – Galati (Pentru scolile ce urmează a intra in reabilitare)

Data:

ACHIZIŢIE DE LUCRĂRI: «Instalaţii de semnalizare, detectie, avertizare si stingere cu hidranti interiori Scoala Gimnaziala ”Constantin Gh. Marinescu” – lucrări suplimentare

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul: «Modernizare şi Reabilitare – Şcoala Gimnazială nr. 16 – Corp C1, cod SMIS 134161»

Data:

Servicii de expertiză contabilă/fiscală

Data:

„Servicii de recrutare în vederea selecţiei unui număr de 5 membri în consiliul de administraţie al Societăţii TRANSURB S.A. Galaţi’

Data:

Servicii de comunicare si realizare materiale de informare și publicitate in cadrul proiectului REDISCOVER – Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării, cod DTP2-084-2.2 (REDISCOVER – Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region)

Data:

Servicii de închiriere, montare şi mentenanţă a 14 aparate de purificare a apei care vor fi instalate în sediile Primăriei Municipiului Galaţi

Data:

Servicii de reparare, întreţinere şi achiziţii piese şi componente sau consumabile auto pentru vehiculele Parcului auto al Primăriei Municipiului Galaţi

Data:

ACHIZIŢIE DE LUCRĂRI: Reparaţii si igienizare imobil str. Eroilor nr. 10 (Amenajare demisol) - Galaţi

Data:

Manusi protectie sanitara – 100 seturi (100 buc/set) pentru salariații din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului mun. Galați și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați.

Data:

Lift pentru persoane cu dizabilitati – Lot III la obiectivul ”Sala de sport si Sala de mese Scoala Gimaziala nr. 28”

Data:

Servicii de expertiză contabilă judiciară - ANULAT

Data:

Vidanjarea si pomparea apelor meteorice de pe strazile necanalizate din mun. Galati

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – înnoirea poliţelor de asigurare RCA pentru două autovehicule, marca DACIA DUSTER şi DACIA DOOKER, pe un an calendaristic, începând cu data de 18.03.2021

Data:

Achiziţia serviciilor de audit financiar extern în cadrul proiectului «Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1, cod SMIS 134161»

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului «Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1, cod SMIS 134161»

Data:

Mobilier vestiare, birouri si signalistica – Lot 1 la obiectivul ”Sala de sport si Sala de mese Scoala Gimaziala nr. 28”

Data:

Echipament sportiv si echipament medical – Lot IV la obiectivul ”Sala de sport si Sala de mese Scoala Gimaziala nr. 28”

Data:

Achiziţionarea materialelor de informare şi publicitate în cadrul proiectului „Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16, Galaţi - Corp C1”, cod SMIS 134161»

Data:

Servicii de curăţare şi spălare geamuri cu alpinişti utilitari

Data:

Achiziţia materialelor de informare şi publicitate în cadrul proiectului «Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe CD1, CD2, CD3, CD4, aferente Asociaţiei de Proprietari nr. 113, din Municipiul Galaţi, cod SMIS 121329» - ANULAT

Data:

Servicii de colectare, transport si eliminare deseuri de cartuse toner uzate

Data:

Servicii de verificare rapoarte de evaluare intocmite in conformitate cu standardele de evaluare pentru stabilirea valorii impozabile a cladirilor - ANULAT

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru două autovehicule, marca SOLARIS, în vederea înmatriculării, începând cu data de 03.03.2021 pentru o lună (30 zile)

Data:

Servicii de consultanta în managementul de proiect în cadrul proiectului „Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina - Barbosi”, SMIS 119952

Data:

Servicii de expertiză contabilă judiciară - ANULAT

Data:

Masti faciale chirurgicale/medicale - 50000 buc.

Data:

Servicii de mentenanţă cu electrician autorizat pentru cele 9 sedii de birouri ale Primariei Mun. Galati

Data:

Alcool sanitar (500 ml) - 500 buc.

Data:

Servicii de spalare a vehiculelor

Data:

Servicii de spalare a vehiculelor

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații SC 9 - Țiglina II, Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI: Reparații SC nr. 31 - str. Lăcătusilor, Micro 19, Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza proiect tehnic de execuție pentru obiectivul " Amplasare sculptură în metal «Omagiul lui Brâncuși" 

Data:

Achiziția serviciilor de audit financiar extern în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe CD1, CD2, CD3, CD4, aferente Asociației de Proprietari nr. 113, din Municipiul Galați, cod SMIS 121329

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe CD1, CD2, CD3, CD4, aferente Asociației de Proprietari nr. 113, din Municipiul Galați, cod SMIS 121329

Data:

Achiziția materialelor de informare și publicitate în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe CD1, CD2, CD3, CD4, aferente Asociatiei de Proprietari nr. 113, din Municipiul Galați, cod SMIS 121329

Data:

Achizitie " Intretinere si reparatie firide/cofrete electrice, cabine pază și intervenție de recuperare cabluri de telecomunicații abandonate" 

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații SC nr. 65 - Siderurgiștilor Vest, Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații și igienizare bloc G4, apart. 28, str. Constructorilor - Galați

Data:

Servicii de evaluare a riscului la securitatea fizica pentru unele obiective aparținând Municipiului Galati

Data:

Achiziție Echipamente IT pentru obiectivul " Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr.33" 

Data:

Achiziție furnizare: mobilier urban la obiectivul " Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr.33" 

Data:

Servicii de evaluare monumente istorice (doua busturi), situate in strada Traian nr. 290, Galați - ANULAT

Data:

Servicii medicale de medicina muncii pentru categoriile de personal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați

Data:

Achiziție 5 calculatoare pentru instalații de curenți slabi în cadrul proiectului " Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment Primiri Urgențe - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii " Sf. Ioan"  Galați"  Cod SMIS 119396

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Construire corp nou Școala Gimanzială "Dan Barbilian" Galați, cod SMIS 122070

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: «Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe: CD1, CD2, CD3, CD4, aferente Asociatiei de Proprietari nr. 113,din Municipiul Galați, cod SMIS 121329

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Centrul de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerețe fără bătrânețe, cod SMIS 121338

Data:

Prestări servicii de proiectare faza actualizare DALI pentru obiectivul " Reabilitare imobil strada Saturn nr. 6A - creșă copii" 

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI și ET - pentru obiectivul " Consolidare versant aferent imobile str. Cuza nr. 68-70, Galați" 

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații imobil str. Barboși nr. 31, bloc B7, sc. 2, apart. 27, Galați

Data:

Achiziția serviciilor de audit financiar extern în cadrul proiectului «Centrul de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerețe fără bătrânețe, cod SMIS 121338

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza D.A.L.I. pentru obiectivul " Redimensionare instalatie electrica Gradinita I. Nenitescu" 

Data:

Achiziție Publicații locale și centrale - abonamente

Data:

Prestări servicii de asigurare CASCO - polițe facultative CASCO, valabile începând cu luna decembrie 2020, pentru două vehicule noi (an de fabricație 2020), marca DACIA DUSTER

Data:

" Servicii de asigurare - Răspundere Civila Auto" 

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului de investitii «Construire corp nou scoala gimnaziala Dan Barbilian Galati

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Construire corp nou scoala gimnaziala Dan Barbilian Galati

Data:

Prestări Servicii de mentenanță privind sistemele de supraveghere video din municipiul Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru expertizare tehnică a imobilului din Bulevardul George Coșbuc nr. 253 - Patinoar artificial

Data:

Prestări servicii de organizare a unor spectacole cu focuri de artificii ocazionate de evenimentul Revelion 2021 - ANULAT

Data:

" Servicii de asigurare - Răspundere Civila Auto" 

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului «Centru de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerete fara batranete

Data:

Achiziția materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Centrul de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerete fara batranete cod SMIS 121338

Data:

Achiziție 5 calculatoare pentru instalații de curenți slabi în cadrul proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment Primiri Urgențe - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați" Cod SMIS 119396; - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare - Faza Proiect Tehnic de execuție pentru lucrări de conservare "POARTĂ‚ HAN SF. SEC. XVIII - ÎNC. SEC.XIX" - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare - Faza Proiect Tehnic de execuție pentru lucrări de conservare "CAVOUL ROMAN" - ANULAT

Data:

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului "Construire corp nou Scoala Gimnaziala "Dan Barbilian" Galati", SMIS 122070

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparat imobil - str. Tecuci nr. 5, bloc V2, apart. 13, Galați

Data:

Servicii de curățenie - parcare drum centura de est a municipiului Galați

Data:

Servicii de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de execuție la obiectivul: "Centrul de Recreere pentru Persoane Vârstnice - Tinerețe fără Bătrânețe", SMIS 121338

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - pentru 4 vehicule, marca Dacia Duster începând cu data de 05.12.2020 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de proiectare - faza Expertiza tehnica Corp C2 - Scoala Gimnaziala nr. 17, Galati

Data:

Achiziție materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului "Construire corp nou Scoala Gimnaziala "Dan Barbilian" Galati", SMIS 122070

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: «Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe: SD9C, sc. 1 și 2-str. Siderurgiștilor nr. 23-Siderurgiștilor Vest, D-str. Domnească nr. 15-Centru, A5, tronson 6-str. Brăilei nr. 205-Micro 20 din Municipiul Galați, cod SMIS 122599

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații SC111 - str.Garii, spate bloc A, Centru II - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații instalații electrice Grădinița nr. 1 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații imobil str. Săliștei nr. 8 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații imobil strada Dogăriei nr. 24-32 Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare - actualizare ET și întocmire DALI - pentru obiectivul "Demolare parțială imobil str. Traian nr. 222 Galați"

Data:

Reparații exterioare imobil str. N. Bălcescu nr. 21 - Galați (Fam. Gogoi)

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: «Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe E7 / E8 / C21 / C22, str. Regiment 11 Siret nr. 27 / 35 / 29 / 31 din Municipiul Galați

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G2 Str. Constructorilor nr. 10, G3 Str. Constructorilor nr. 16 și C6C Str. G-ral Dragalina nr. 6 din Municipiul Galați", SMIS 124422

Data:

Prestări servicii de inspecție tehnică - Urmărire specială a comportării în timp - Viaduct SIDEX, Galați

Data:

Achiziție: Prestări servicii de identitate vizuală "” realizare clip publicitar și promovare pe un site de socializare "” în cadrul proiectului "Extinderea instrumentelor de management al performanței la nivelul Primăriei municipiului Galați prin implementarea CAF" cod SMIS 128555

Data:

Prestări servicii de asigurare CASCO - polițe facultative CASCO pentru patru vehicule marca DACIA DUSTER începând cu data de 07.11.2020 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

ACHIZITIE LUCRARI: Reparații WC canalizat imobil str. Movilei nr. 21 Galați

Data:

ACHIZIȚIE LUCRĂ‚RI: Reparații instalație apă Arena de box str. Mihai Bravu nr. 3 - Galați

Data:

ACHIZIȚIE LUCRĂ‚RI: Reparații hidroizolație bloc B str. 1 Decembrie 1918, Micro 13B - Galați

Data:

COLECTOR CANALIZARE str. Enăchiță Vacarescu, Galați "” proiectare și execuție

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații exterioare imobil str. Tecuci nr. 68 (Fam. Feraru), Galați

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - pentru un vehicul, marca Chevrolet Spark începând cu data de 28.10.2020 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații exterioare imobil str. Al. Moruzzi nr. 52 (Fam. Feraru), Galați

Data:

Reparații canalizare bloc F str. 1 Decembrie 1918 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații imobil str. V. Papilian nr. 6, bloc A5, apart. 86, Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații imobil str. Română nr. 47, Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații exterioareblocuri ANL (bloc S1 și S6 - Cartier "D. Cantemir") - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente Grădinița nr. 34 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Imobil str. Domnească nr. 54, Galați - Reparații exterioare (platformă generator și copertină)

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru expertizare imobil str. Labirint nr. 2, Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații la 2 adăposturi (ALA) special amenajate de protecție civilĂ din sistemul de adăpostire al municipiului Galați

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - pentru un vehicul, marca Ford Ranger începând cu data de 18.10.2020 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente la Colegiul Național "Al. I. Cuza" Galați

Data:

Servicii de organizare si desfasurare a actiunii pilot "Festival cultural evreiesc Rediscover" in cadrul proiectului Rediscover - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării, cod DTP2-084-2.2, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea, Axa prioritară 2, Obiectiv Specific 2.2.

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații electrice la Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații exterioare Școala Gimnazială nr. 18 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații instalații sanitare Grădinița "Codruța" Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații la Grădinița "Elena Doamna" și la Grădinița "Mugurel" Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Amenajare gură de evacuare în râul Siret a apelor uzate din stația de epurare Cartier «Dimitrie Cantemir"

Data:

Achiziționare materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe E7 / E8 / C21 / C22, str. Regiment 11 Siret nr. 27 / 35 / 29 / 31 din Municipiul Galați, cod SMIS 123496

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - pentru un vehicul, marca DACIA DOKKER începând cu data de 26.09.2020 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Achiziție CABINĂ‚ POARTĂ‚

Data:

Achiziția serviciilor de audit financiar extern în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe E7 / E8 / C21 / C22, str. Regiment 11 Siret nr. 27 / 35 / 29 / 31 din Municipiul Galați, cod SMIS 123496

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe E7 / E8 / C21 / C22, str. Regiment 11 Siret nr. 27 / 35 / 29 / 31 din Municipiul Galați, cod SMIS 123496

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe: SD9C, sc. 1 și 2-str. Siderurgiștilor nr. 23-Siderurgiștilor Vest, D-str. Domnească nr. 15-Centru, A5, tronson 6-str. Brăilei nr. 205-Micro 20 din Municipiul Galați, cod SMIS 122599

Data:

Achiziție BARIERĂ‚ AUTOMATĂ‚

Data:

Servicii de verificare, reparații și întreținere a obiectivului "Parcare supraetajată " din str. Roșiori, aferent bloc R5, Mazepa

Data:

Achiziție cu montare Tablou Electric

Data:

ACHIZITIE Protecții trecere cabluri (100 buc.) și Prelungitoare electrice (3 buc. - tip 5x16 MCCG)

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații la imobilul din str. N. Gamulea nr. 7, Galați

Data:

Achiziția materialelor de informare și publicitate în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe: SD9C, sc. 1 și 2-str. Siderurgiștilor nr. 23-Siderurgiștilor Vest, D-str. Domnească nr. 15-Centru, A5, tronson 6-str. Brăilei nr. 205-Micro 20 din Municipiul Galați, cod SMIS 122599

Data:

Achiziția serviciilor de audit financiar extern în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe: SD9C, sc. 1 și 2-str. Siderurgiștilor nr. 23-Siderurgiștilor Vest, D-str. Domnească nr. 15-Centru, A5, tronson 6-str. Brăilei nr. 205-Micro 20 din Municipiul Galați, cod SMIS 122599

Data:

Prestări Servicii de mentenanță privind sistemele de supraveghere video de la obiectivul "Parcare Supraetajată zona Mazepa, aferentă bloc R5 - strada Roșiori", obiectiv ce aparține municipiului Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru actualizare expertiză tehnică imobil Bulevardul George Cosbuc nr. 253 - Patinoar artificial

Data:

Reparatii acoperis baza sportiva Siderurgistul Galati

Data:

Servicii de mentenanță centrale si sirene

Data:

Achiziție cu montaj - Centrala termica SC 104 (punct SMURD)

Data:

Achizitia a doua sisteme automate de nebulizare si a unei cantitati de 53L de solutie dezinfectanta cu care sa functioneze cele doua sisteme de nebulizare

Data:

Servicii de evaluare a unor spatii medicale situate in mun.Galati in vederea vanzarii acestora

Data:

Reparatie instalatie alimentare cu apa, imobil str. Alexandru Moruzzi, nr.80

Data:

Reparatii si igienizari Centrul de urgenta pentru persoane fara adapost, amplasat in curtea Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna"

Data:

Servicii de Sondaj de Opinie privind Indicele de Satisfacție al Călătorilor

Data:

Achizitia a 50 buc. sisteme parking biciclete pentru domeniul public al Municipiului Galati

Data:

Achiziție echipamente de calcul - laptop (2buc.) în cadrul proiectului "Extinderea instrumentelor de management al performanței la nivelul Primăriei municipiului Galați prin implementarea CAF" Cod SMIS 128555;

Data:

Rampa persoane cu handicap și reparații imobil str. Portului nr. 5 - Galati

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G2 Str. Constructorilor nr. 10, G3 Str. Constructorilor nr. 16 și C6C Str. G-ral Dragalina nr. 6 din Municipiul Galați", SMIS 124422 - ANULAT

Data:

Baza Sportiva Siderurgistul - reparatii spatii cazare

Data:

Reparatii curente Școala Gimnazială Sf. Imparati

Data:

Reparatii la Colegiul Economic Virgil Madgearu, Galati

Data:

Reparatii curente Școala Gimnazială nr. 25, Galați

Data:

Reparatii Școala Gimnazială nr. 28, Galați

Data:

Achiziție - Dezumidificator - ANULAT

Data:

CHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente Grădinița cu Program Prelungit nr. 30 - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente Grădinița "Ion Creangă" Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente Grădinița nr. 1 - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații si igienizari la Grădinița nr. 32 - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente Grădinița cu PP nr. 36 - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații și igienizări la Grădinița nr. 7 - Galați

Data:

Prestări servicii de asigurare CASCO - polițe facultative CASCO pentru trei vehicule utilitare marca DACIA DUSTER începând cu data de 31.08.2020 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - polițe asigurare RCA pentru trei vehicule, marca DACIA DUSTER începând cu data de 06.09.2020 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Achiziție produse: Urne de votare pentru dotarea secțiilor de votare din Municipiul Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații la Centrul de carantină instituționalizată "Cămin studențesc H"

Data:

Achiziție produse: RAME FOTO

Data:

Școala Gimnazială nr. 22 - reparatii

Data:

Reparatii curente la Școala Gimnazială nr. 2, Galați

Data:

Reparatii curente la Școala Gimnazială nr.20, Galați

Data:

Reparatii instalații electrice la Școala Gimnazială nr. 24, Galați

Data:

Reparatii la Școala Gimnazială nr. 10, Municipiul Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații la gard, Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații bucătărie Grădinița nr. 9 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente Grădinița cu PP "Sf. Stelian" și Grădinița PN "I. Nenițescu" - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații cămin și atelier Liceul "Dumitru Moțoc" Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Grădinița "Alice" Galați - reparații exterioare

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații și igienizări cantină și cabină poartă Colegiul Tehnic "Paul Dimo" Galati

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Liceul Teoretic "Sf. Maria" Galați - reparații

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Liceul Tehnologic "Carol I" Galați - reparații

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații și igienizări Colegiul Național "Mihail Kogălniceanu" Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente la Colegiul Național "Vasile Alecsandri" Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI - pentru obiectivul "RK Instalație electrică Grădinița cu program prelungit «Step by step" din municipiul Galați"

Data:

Servicii de asistență tehnică pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G2 Str. Constructorilor nr. 10, G3 Str. Constructorilor nr. 16 și C6C Str. G-ral Dragalina nr. 6 din Municipiul Galați", SMIS 124422

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații SC 12 Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare - STUDIU DE SOLUȚIE - pentru "Modernizare alee pietonală zona cuprinsă între str. Navelor și parc Elice"

Data:

Prestări servicii de evaluare a riscului la securitate fizică pentru obiectivul "Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare" Galați

Data:

Reparații hidroizolație Uniunea Artiștilor Plastici din Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații racord apă și canalizare imobil str. Gării nr. 53 - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Refacere coșuri de fum la imobile proprietatea Municipiului Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații instalații apă rece, canalizare subsol și instalații termice Cămin C1 - str. Siderurgiștilor nr. 50 - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații instalații apă rece, canalizare subsol și instalații termice Cămin C2 - str. Siderurgiștilor nr. 50 - Galați

Data:

Achiziție materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G2 Str. Constructorilor nr. 10, G3 Str. Constructorilor nr. 16 și C6C Str. G-ral Dragalina nr. 6 din Municipiul Galați", SMIS 124422

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G2 Str. Constructorilor nr. 10, G3 Str. Constructorilor nr. 16 și C6C Str. G-ral Dragalina nr. 6 din Municipiul Galați", SMIS 124422

Data:

Servicii de consultanta în managementul de proiect în cadrul proiectului "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G2 Str. Constructorilor nr. 10, G3 Str. Constructorilor nr. 16 și C6C Str. G-ral Dragalina nr. 6 din Municipiul Galați", SMIS 124422

Data:

Prestări Servicii de mentenanță privind sistemele de supraveghere video din municipiul Galați

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Scoala Gimnaziala "Gh.Munteanu" Galați

Data:

Achiziție Echipamente IT si montaj la Scoala Gimnaziala nr.33 - ANULAT

Data:

Achiziție Poarta de fotbal, Poarta de handbal, Sistem baschet pentru exterior, Sistem de stalpi de tenis si volei, Rastel metalic pentru biciclete la Scoala Gimnaziala nr.33

Data:

Servicii de Revizuire a hărților strategice de zgomot precum și a Planului de Acțiune a Municipiului Galați - destinate gestionarii zgomotului si a efectelor acestuia, conform Legii nr. 121 din 2019

Data:

Achiziția "Aplicație plată impozite, taxe și alte venituri locale, prin rețeaua self-service" - ANULAT

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații exterioare imobil str. Română nr. 35, Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații racord canalizare imobil str. Laminoriștilor nr. 4, Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații dalaj - Bloc A4, str. Traian nr. 93, Galați (sediu PMG)

Data:

DEMOLARE IMOBILE- str. C. Columb nr. 4, str. Al. Cernat nr. 82, str. I.L. Caragiale nr. 35, str. I.L. Caragiale nr. 58, Galați "” proiectare și execuție

Data:

ACHIZIȚIE: Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul «Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați, cod SMIS 122001

Data:

Achiziția serviciilor de audit financiar pentru implementarea și, respectiv, auditarea proiectului «Achiziționare mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi), Cod SMIS 122514

Data:

Achiziția materialelor de informare și publicitate în cadrul proiectului «Achiziționare mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi), Cod SMIS 122514

Data:

Achiziția materialelor de promovare în cadrul proiectului «Achiziționare mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi), Cod SMIS 122514

Data:

Prestări servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivul "Modernizare locuri de joaca - 19 amplasamente, Galați"

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza studiu de prefezabilitate pentru obiectivul "Construire săli de sport școlare tip" în municipiul Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparat spații de locuit - str. Leonida Zamfirescu Eliza nr. 43, bloc Lotus 2, apart. nr. 4, apart. nr. 54 și reparații hidroizolație acoperiș scara 2 bloc Lotus 2, Galați

Data:

Servicii de consultanță în management de proiect în cadrul proiectului «Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați, cod SMIS 122001

Data:

Achiziția materialelor de informare și publicitate în cadrul proiectului «Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați, cod SMIS 122001

Data:

Achiziție furnizare produse: RECIPIENTE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ‚ A DEȘEURILOR, PE CATEGORII DE DEȘEURI (HÂRTIE ȘI CARTON; METAL ȘI PLASTIC; STICLA), ÎN UNITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂ‚MÂNT DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: «Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați, cod SMIS 122001

Data:

Achiziție CUTII DE DEPOZITARE A DOSARELOR

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații SC 67 - str. Siderurgiștilor nr. 36, Galați

Data:

Servicii de aerofotogrammetrie și realizare a ortofotoplanului digital pentru municipiul Galați și identificarea terenurilor, definite ca spații verzi și terenuri degradate, aparținând domeniului public/privat al municipiului Galați

Data:

Servicii pentru verificarea proiectului tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul «Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Galati, cod SMIS 121231

Data:

Servicii de asistență tehnică pentru obiectivul "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Buna Vestire" Galati", SMIS 123682

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Buna Vestire" Galati", SMIS 12368

Data:

Achiziția serviciilor de audit financiar extern în cadrul proiectului «Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați, cod SMIS 122001

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI și Audit energetic - pentru obiectivul "Modernizare Sistem Iluminat Public pe bulevardul Marea Unire, strada Brăilei "” între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și bulevardul George Coșbuc "”, strada Navelor și bulevardul Oțelarilor "” între strada Brăilei și bulevardul Galați"

Data:

Achiziția «Articole de birotica in cadrul proiectului REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării, cod DTP2-084-2.2

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului«Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros nr.1 din Municipiul Galați, cod SMIS 122620

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru expertizare imobil str. Mihai Eminescu nr. 166, Galați

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Teoretic Dunarea

Data:

Servicii de asistenta tehnica de supervizare a lucrarilor de executie pentru obiectivul "Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Tehnologic Anghel Saligny ", Cod SMIS: 121231

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului «Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Teoretic Dunarea

Data:

Servicii de consultanta în managementul de proiect în cadrul proiectului «Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Teoretic "Dunarea" Galati

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI și ET - pentru obiectivul "Demolare imobil str. Sf. Spiridon nr. 45 Galați"

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului "Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros nr.1 din Municipiul Galați, cod SMIS 122620

Data:

Achiziție materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Buna Vestire", SMIS 123682

Data:

Achiziție Poarta de fotbal, Poarta de handbal, Sistem baschet pentru exterior, Sistem de stalpi de tenis si volei, Rastel metalic pentru biciclete la Scoala Gimnaziala nr.33 - ANULAT

Data:

Achiziție Echipamente IT si montaj la Scoala Gimnaziala nr.33 - ANULAT

Data:

Servicii de consultanta în managementul de proiect în cadrul proiectului "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Buna Vestire", SMIS 123682

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Buna Vestire", SMIS 123682

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, strada Albatros nr.1", cod SMIS 122620

Data:

Achiziționare materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului "Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, strada Albatros nr.1", cod SMIS 122620

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații SC 7 Țiglina II Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații Curente Școala Gimnazială Nr. 16 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații și Igienizari Școala Gimnazială Nr. 26 Galați

Data:

Servicii de consultanta in managementul de proiect in cadrul proiectului "Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Tehnologic Anghel Saligny Galati cod SMIS 121231

Data:

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului «Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Galati cod SMIS 121231

Data:

ACHIZITIE LUCRARI: Reparații Gard Imobil str. N. Alexandrescu nr. 57 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații Școala Gimnazială Nr. 28 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații Curente Grădinița cu Program Prelungit "Licurici" Galați

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Achiziționare mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi), Cod SMIS 122514

Data:

Achiziția materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Galati cod SMIS 121231

Data:

Achiziție produse: VASE GRĂ‚DINA DIN PLASTIC

Data:

Achiziție «Materiale de birotică și papetărie

Data:

Achizitie materiale de informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului Modernizare linii tramvai și carosabil Străzile Traian Vuia, Henri CoandĂ George Coșbuc (Tronson Henri Coandă - Str. Al. Măcelaru), Cod SMIS 124971

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului "REGENERARE URBANĂ‚ ZONA UZINA DE APĂ‚ NR.1 - ETAPA I", Cod SMIS 129530

Data:

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului "REGENERARE URBANĂ‚ ZONA UZINA DE APĂ‚ NR.1- ETAPA I", Cod SMIS 129530

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Anvelopare unitati de invatamant - Scoala Gimnaziala "Gheorghe Munteanu" Galati cod SMIS 122000

Data:

Achiziție VOPSEA ALCHIDICĂ‚ ANTICOROZIVĂ‚ PENTRU METAL ȘI ACCESORII PENTRU VOPSIT - ANULAT

Data:

Procurare si montare panouri protectie

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul "Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina - Barbosi"

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul "REGENERARE URBANĂ‚ ZONA UZINA DE APĂ‚ NR.1- ETAPA I", cod SMIS 129530

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului "REGENERARE URBANĂ‚ ZONA UZINA DE APĂ‚ NR.1- ETAPA I" cod SMIS 129530

Data:

Servicii medicale de medicina muncii pentru categoriile de personal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați

Data:

Reparații bl. A16, str. Basarabiei nr. 55 (sediu PMG)

Data:

Achiziție materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Anvelopare unitati de invatamant - Scoala Gimnaziala "Gheorghe Munteanu" Galati cod SMIS 122000

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru "Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina - Barboși" - faza STUDIU DE SOLUȚIE

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului «Anvelopare unitati de invatamant - Scoala Gimnaziala "Gheorghe Munteanu" Galati cod SMIS 122000

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului «Anvelopare unitati de invatamant - Scoala Gimnaziala "Gheorghe Munteanu" Galati cod SMIS 122000

Data:

Achiziție materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Anvelopare unitati de invatamant - Scoala Gimnaziala "Gheorghe Munteanu" Galati cod SMIS 122000 - ANULAT

Data:

Achiziția materialelor de informare și publicitate în cadrul proiectului "Regenerare urbană zona Uzina de apă nr.1(Etapa I)"

Data:

Servicii management energetic al municipiului Galati

Data:

Remedieri accident de teren imobil str. Domneasca nr. 35

Data:

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului «Modernizare linii tramvai si carosabil Strazile Traian Vuia, Henri Coanda, George Cosbuc (Tronson Henri Coanda - str. Al. Macelaru cod SMIS 124971

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul "Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina - Barbosi" - ANULAT

Data:

Servicii de proiectare - faza SF pentru obiectivul "Amenajări exterioare sediul PMG Strada DomneascĂ nr.54"

Data:

Reparații curente Scoala Gimnaziala nr.29

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații Curente Școala Gimnazială "Dan Barbilian" Galați

Data:

Reparații la Sala de Sport, Liceul Teoretic "Mircea Eliade"

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații la sala de box «Arena de box "Vasile Lehăduș" - str. Mihai Bravu nr. 3 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații PT - SC 104 Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru " Modernizare linii tramvai și carosabil str. Traian. H. Coanda, Bd. G.Coșbuc între str. H. Coandă - str. Al. Măcelaru - STUDIU DE SOLUȚIE

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru " Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Ioan" - STUDIU DE SOLUȚIE

Data:

Achiziție MATERIALE DE CURAȚENIE pentru sediile de birouri ale Primăriei Municipiului Galați

Data:

Montajul monumentului de for public "Simbol" pentru obiectivul Resistematizare Strada Brăilei între B-dul Dunărea și intrarea în municipiul Galați

Data:

Servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivul "Reabilitare Strada Armata Poporului zona aferentă parcării bloc R5"

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru "Reabilitare imobil str. Al. I. Cuza nr. 24, în vederea înființării unei creșe" - STUDIU DE SOLUȚIE

Data:

ACHIZITIE SERVICII POSTALE SI DE CURIERAT

Data:

Prestări servicii de expertizare tehnică a monumentului de for public "Omagiul lui Brâncuși"

Data:

Reparații hidroizolație acoperiș și etajul 3 cămin internat Liceul Tehnologic "Radu Negru" Galați

Data:

Imobil str. Domnească nr. 54 (sediu PMG) - pereți despărțitori, platformă gunoi

Data:

Reparații Curente Grădinița "Step by step" Galați

Data:

Vase de gradina din plastic

Data:

Reparații și Igienizari Școala Gimnazială nr. 24 Galați

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială nr. 5 Galați

Data:

Reparații curente cămin Liceul cu Program Sportiv Galați

Data:

Liceul de Transporturi Auto "Traian Vuia" Galați - reparații cămin "B"

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului «Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Teoretic "Dunărea" Galati cod SMIS 121229

Data:

Achiziția materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Teoretic "Dunărea" Galati cod SMIS 121229

Data:

Grădinița "Motanul Încălțat" + Grădinița "Alice" + Grădinița "Voinicelul" - reparații instalații apă

Data:

Reparații canalizare imobil str.Traian nr.32

Data:

Reparații curente magazie imobil str. Saliste nr.16

Data:

Reparații curente la magazie imobil str. Holban nr.1

Data:

Reparații imobil str.Carnabel nr.76

Data:

Reparații canalizare Seminarul Teologic "Sf. Andrei" Galați

Data:

Reparații acces bloc și apartamente situate în str. Drumul de Centura, Micro 17, Galați

Data:

Reparații în regim de urgentă la sediul Directiei Generale Impozite, Taxe și alte Venituri Locale, strada Domnească nr.13, Bloc L, Galați

Data:

Achiziționare telemetru laser (2 buc.)

Data:

Reparații învelitoare - Grădinița "Motanul Încălțat"

Data:

Reparații si igienizari Colegiul Tehnic Paul Dimo

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului «Modernizare linii tramvai si carosabil strazile Traian Vuia, Henri Coanda, George Cosbuc (tronson Henri Coanda - str. Al. Macelaru)" cod SMIS 124971

Data:

Servicii de furnizare si montare placi permanente cu logoul WiFi4EU in cadrul proiectului "Retea WiFi4EU in Municipiul Galati"

Data:

Servicii de furnizare si montare încărcătoare solare pentru telefoane mobile

Data:

Achiziționarea și montajul a 12 aparate de fitness urban (6 tipuri) pentru domeniul public

Data:

Achiziție - Seif pentru bani - ANULAT

Data:

"Servicii de asigurare - Răspundere Civila Auto"

Data:

Servicii de reparare, întreținere și achiziții piese și componente și consumabile auto pentru autovehiculele Parcului auto al Primăriei Municipiului Galați

Data:

Servicii de evaluare a unui spațiu comercial situat în Municipiul Galați, str. Traian nr. 55, parter

Data:

Servicii de evaluare a patru spații cabinete medicale situate în Municipiul Galați

Data:

Prestări servicii de spălătorie auto - pentru vehiculele Primăriei Municipiului Galați

Data:

Achiziția de servicii de audit financiar în cadrul proiectului «Grădiniță cu 8 săli grupă nr. 40, cu program normal, Țiglina II, din municipiul Galați, cod SMIS 122478

Data:

ACHIZITIE LUCRARI: Reparat ferestre la Sala de sport Școala Gimnazială nr. 3 Galați

Data:

Reparații SC nr. 31 - str. Lăcătușilor, Micro 19, Galați

Data:

Servicii de transport cofrete cu cablurile aferente, conectarea lor la firidele cu energie electricĂ asistență tehnică pentru manifestările socio-culturale, sportive și civice la care Primăria Municipiului Galați este organizator sau partener

Data:

Achizitie: Servicii de vidanjare sau pompare ape meteorice de pe străzile necanalizate din municipiul Galați

Data:

Servicii de evaluare a bunurilor imobile/mobile proprietatea persoanelor fizice/juridice debitoare către bugetul local Galați, în vederea vânzării

Data:

Servicii de consultanță în management de proiect în cadrul proiectului «Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din municipiul Galați

Data:

Achiziționare materiale de publicitate în cadrul proiectului «Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din municipiul Galați

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: «Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Galați, cod SMIS 122068

Data:

ACHIZIȚIE: Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Galați, cod SMIS 122068

Data:

Servicii de întreținere și reparații firide/cofrete electrice, intervenție de urgență la firele de telecomunicații, cabine pază și toalete modulare

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: «Grădiniță cu 8 săli grupă nr. 40, cu program normal, Țiglina II, din municipiul Galați

Data:

ACHIZIȚIE: Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul «Grădiniță cu 8 săli grupă nr. 40, cu program normal, Țiglina II, din municipiul Galați

Data:

ACHIZIȚIE: Servicii pentru verificarea tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitarea Colegiului Tehnic "Traian Vuia" - Corp Școală Galați

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul proiectului «Reabilitarea Colegiului Tehnic "Traian Vuia" - Corp Școală Galați

Data:

Servicii de consultanță în domeniul utilizării surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice în cadrul proiectului Urb-En Pact - Urban Energy Pact

Data:

Modernizare și extindere Grădinița nr. 6 - str. Ovidiu nr. 10 - execuție

Data:

ACHIZIȚIE: Servicii pentru verificarea tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului «Reabilitarea, extinderea și dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați

Data:

Achiziționare materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Reabilitarea Colegiului Tehnic "Traian Vuia" - Corp Școală Galați

Data:

Achiziția de servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului «Reabilitarea Colegiului Tehnic "Traian Vuia" - Corp Școală Galați

Data:

Servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect în cadrul proiectului «Reabilitarea Colegiului Tehnic "Traian Vuia" - Corp Școală Galați

Data:

Achiziția materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului «Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Galați, cod SMIS 122068

Data:

Servicii de consultanta în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Galati, cod SMIS 122068

Data:

Servicii de expertiza tehnica cazane Centrala termica Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna

Data:

Prestări servicii pentru organizare de evenimente în vederea derulării cursurilor de formare profesională în cadrul proiectului "Extinderea instrumentelor de management al performanței la nivelul Primăriei municipiului Galați prin implementarea CAF"

Data:

Achiziție "Publicații locale și centrale"

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI - pentru obiectivul «Instalații semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți - Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna" - Atelier

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI - pentru obiectivul «Instalații semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți - Școala Gimnazială nr. 18 Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI - pentru obiectivul «Instalații semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți - Liceul Tehnologic Energetic "Paul Dimo" -Cămin Internat

Data:

Prestări servicii de proiectare - Elaborare Studiul Geotehnic si Studiul Topografic "Sală de educație fizică școlară - Școala Gimnazială nr. 22 - str. Zidarilor nr. 5 Galați"

Data:

Prestări servicii de proiectare - Elaborare Studiul Geotehnic si Studiul Topografic "Construire Bază sportivă Tip II - Școala Gimnazială «Constantin Gh. Marinescu - str. Regiment 11 Siret nr. 41A Galați"

Data:

Prestări servicii de proiectare - Elaborare Studiul Geotehnic si Studiul Topografic "Sală de Sport Școlară 102 locuri - Școala Gimnazială nr. 29 - str. Strungarilor nr. 7A Galați"

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru «Reabilitarea, extinderea si dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie "Elena Doamna" Galați

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - polițe asigurare RCA pentru 1 (un) vehicul, marca FORD B-Max

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - polițe asigurare RCA pentru 1 (un) vehicul, marca FORD B-Max - ANULAT

Data:

Reparații curente la magazie imobil str. Saliște nr. 16, Galați - ANULAT

Data:

Reparații curente la magazie imobil str. Holban nr. 1, Galați - ANULAT

Data:

Prestări servicii pentru organizare de evenimente în vederea derulării cursurilor de formare profesională în cadrul proiectului "Extinderea instrumentelor de management al performanței la nivelul Primăriei municipiului Galați prin implementarea CAF" - ANULAT

Data:

Servicii verificare instalatie de alimentare cu gaze

Data:

Servicii de efectuare a reviziei și verificarii tehnice periodice la centrala termică a imobilului din str. A. I. Cuza nr. 30

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - polițe asigurare RCA pentru 40 autovehicule BMC, în vederea înmatriculării, începând cu data de 11.12.2019 pe o perioadă de 1 lună de zile (30 de zile)

Data:

Proiectare și execuție «Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori Școala Gimnazială "Constantin Gheorghe Marinescu" Galați

Data:

Proiectare și execuție «Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu Grădinița cu program prelungit "Prichindel" Galați

Data:

Servicii de curățenie pentru parcare drum centura de est a municipiului Galați

Data:

Reparații SC nr. 63, str. Siderurgiștilor nr. 15 - Galați

Data:

Prestări Servicii de mentenanța privind sistemele de supraveghere video din parcurile municipiului Galați

Data:

Servicii instruire strategii

Data:

Reparații tavan și coloană căldură Colegiul Național "Al. I. Cuza" Galațti

Data:

Achiziție UN VEHICUL AUTO NOU (una bucata) - CATEGORIA UTILITARE N1

Data:

Servicii de asistenta în domeniul managementului de proiect în cadrul proiectului «Reabilitarea, Extinderea si Dotarea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galati

Data:

Achiziția materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Reabilitarea, Extinderea si Dotarea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galati

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului «Reabilitarea, Extinderea si Dotarea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galati

Data:

Achiziția "Rechizite și consumabile birou"

Data:

Refacere cosuri de fum la imobilele proprietatea mun. Galati

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Avarie instalații electrice Grădinița "Codruța" - Galați

Data:

Achiziție ECHIPAMENTE DE ÎMPRĂ‚ȘTIERE ANTIDERAPANT ȘI DESZĂ‚PEZIT

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI - pentru obiectivul "Amenajarea de stații capăt de linie - Micro 19 - Galați"

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI - pentru obiectivul "Amenajarea de stații capăt de linie - Bariera Traian - Galați"

Data:

Fantani apa Scoala Iulia Hasdeu Galati

Data:

Avarie la țeava de căldură - Colegiul National Vasile Alecsandri

Data:

Imobil str. Domnească nr. 102, Galați - SPCLEP (Serviciul Evidența Populației) - eliminare avarie instalație alimentare apă-canal

Data:

Imobil str. N. Bălcescu nr. 116, Galați - reparații instalație încălzire (chiriaș fam. Deaconiță)

Data:

Scoala nr. 10 (corp B) - eliminare avarie instalatie canalizare grup sanitar

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - polițe asigurare RCA pentru patru vehicule, marca DACIA DUSTER

Data:

Achiziția de materiale publicitare de informare și comunicare pentru proiectul «Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie 18m, Galati Cod SMIS 128117, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - polițe asigurare RCA pentru nouă autovehicule, marca KARSAN, în vederea înmatriculării, începând cu data de 22.11.2019 pe o perioadă de 1 lună de zile (30 de zile)

Data:

Reparații exterioare imobil str. Democrației nr. 6 - Galați

Data:

Lucrări de "Punere în siguranță imobil str. Domnească nr. 24 Galați"

Data:

Reparații magazie imobil str. C. Columb nr. 22 (Fam. Chiosa) - Galați

Data:

Servicii de revizie a Sistemului Inteligent de Management al Traficului

Data:

Achiziție cabina poarta - ANULAT

Data:

Achiziție bariera automata - ANULAT

Data:

Reparații canalizare imobil str. Domnească nr. 135-Galati (Fam. Tanasescu)

Data:

Reparații la instalatia de canalizare de la Liceul Teoretic Dunarea

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - polițe asigurare RCA pentru 10 autovehicule, marca KARSAN, in vederea inmatricularii

Data:

Reparații gard Școala Gimnazială nr. 20 Galați

Data:

Reparații exterioare Grădinița nr. 61 - "Ion Creangă" Galați

Data:

Reparații exterioare imobil str. Gamulea nr. 7 (Fam. Manoliu) - Galati

Data:

Inlocuire tamplarie exterioara imobil str. Garii nr. 24 (Fam. Iosipescu)

Data:

Reparatii acoperis imobil str. N. Balcescu nr. 21 (fam. Gogoi) - Galati

Data:

Reparații exterioare imobil str. Dr. Carnabel nr. 12 (Fam. Ionescu) - Galati

Data:

Reparații instalatii electrice Gradinita nr. 32 Galati

Data:

Punere in siguranta imobil str. Domneasca nr. 97-99

Data:

Servicii de organizare evenimente in cadrul proiectului BLUACT-BLUegrowth cities in ACTion, cod 3930

Data:

ACHIZITIE PRESTARI SERVICII DE ORGANIZARE A SARBATORILOR LOCALE DE IARNA

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Imobil sală de sport și sală de mese Școala Gimnazială Nr. 28 Galați

Data:

Achiziția «Materiale consumabile" în cadrul proiectului "Extinderea instrumentelor de management al performanței la nivelul Primăriei municipiului Galați prin implementarea CAF" Cod SMIS 128555;

Data:

Reparații acoperis imobil str. Plantelor nr. 2

Data:

Reparatii acoperis imobil str. Tecuci nr. 84 (Fam. Stoica) - Galati

Data:

ACHIZITIE Prestări servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului «Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați

Data:

ACHIZITIE: Imobil str. Lahovary nr. 7, Galați - reparații

Data:

ACHIZITIE: Imobil str. Arieșului nr. 6, Galați - reparații învelitoare (Forumul German - S.A.D.)

Data:

ACHIZITIE: Imobil str. Științei nr. 34, Galați - reparații învelitoare (chiriaș fam. Gheorghe)

Data:

ACHIZITIE: Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați

Data:

Achiziție Sistem de Supraveghere Video în Parc Micro 39 - bv. Henri CoandĂ obiectiv care aparține Municipiului Galați - furnizare cu montaj

Data:

Servicii de evaluare a riscului la securitatea fizica pentru obiectivul Casa Simion Gheorghiu, str. Domnească nr. 24, obiectiv ce apartine Municipiului Galati

Data:

Reparații conducta agent termic Gradinita Codruta, Galati

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul Modernizare si extindere Patinoar - Studiu de solutie

Data:

Reparații la toalete Scoala Gimnaziala nr. 22

Data:

Reparații curente Gradinita nr. 39 Galati

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Reabilitare si modernizare Școala gimnazială nr. 33" Galați

Data:

ACHIZITIE Prestări servicii de evaluare a riscului la securitate fizică pentru obiectivul "Campus Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza" Galați - Corp B

Data:

Servicii de asigurare - POLITE FACULTATIVE C.A.S.C.O.

Data:

"Servicii de asigurare - Răspundere Civila Auto"

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza D.A.L.I. pentru obiectivul "Relocare SPCLEP a serviciului public pentru eliberarea și evidența pașapoartelor și a serviciului înmatriculări și permise auto"

Data:

Reparații SC 113 - Zona Piața Centrală Galați

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială "Sfântul Grigorie Teologul" Galați

Data:

Spații pentru stocarea alimentelor, aferente Cantinei de Ajutor Social - str. Săliștei nr. 8, Galați "” proiectare și execuție

Data:

Reparații gard Seminarul Teologic Ortodox Sfantul Andrei Galați

Data: