Anunțuri atribuiri direct finalizate

System Administrator

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului: „Reabilitare și eficientizare energetică a Grădiniței cu program prelungit nr.30”, cod SMIS 137376

Data:

Achiziţia serviciilor de consultanta in managementul de proiect în cadrul proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică Colegiul National „Mihail Kogalniceanu” Corp C1+C3, Cod MySMIS 137365

Data:

Prestari servicii pentru obiectivul ”Amenajare gura de evacuare în râul Siret a apelor uzate din stația de epurare cartier Dimitrie Cantemir- documentație pentru permisul de subtraversare

Data:

Proiectare si executie lucrari pentru alimentare cu energie electrica a locurilor de consum permanent pentru investitia „Amplasare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiul Galati”

Data:

Servicii de proiectare faza DALI la obiectivul „Consolidare Gradinita cu program normal Ioan Nenitescu”

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr.29”, cod SMIS 137358 - ANULAT

Data:

Servicii asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru obiectivul: ”Reabilitarea si eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale nr.29”, cod SMIS 137358

Data:

Lucrări de conservare pentru obiectivul „Cavoul Roman” - ANULAT

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare si eficientizare energetică a Școlii Gimnaziale nr.29», cod SMIS 137358

Data:

Prestări servicii de asigurare CASCO – polițe facultative CASCO pentru vehiculul, marca DACIA DOKKER (GL-12-LCR) începând cu data de 10.10.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare si eficientizare energetică a Școlii Miron Costin - Corp C1, str. Alba Iuia nr.2, Galați», cod SMIS 137445.

Data:

Servicii pentru elaborarea documentatiilor de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu - Cresa pentru copii - str. Brailei nr 184 Plan Urbanistic de Detaliu - Cresa mare - zona blocuri ANL, Micro 13B - ANULAT

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr.30”, cod SMIS 137376

Data:

Servicii de proiectare privind actualizarea DALI-ului la obiectivul „Amenajare Parc Str. A Saligny – Str. Basarabiei”

Data:

Prestări servicii de asigurare CASCO – poliţe facultative CASCO pentru patru vehicule utilitare marca DACIA DUSTER(GL-99-WYU, GL-66-YWY, GL-10-YXY, GL-20-XYX) începând cu data de 08.11.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuţie pentru obiectivul: „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr.30”, cod SMIS 137376

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului «Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38 – bl. B3, B4, Micro 39C – bl. G-A9, Micro 39A -bl. W2-W3 în municipiul Galaţi – cod SMIS 134158»

Data:

Prestări servicii de cadastru şi topografie (documentație cadastrală de intabulare şi actualizare carte funciară) pentru un lot de 10 imobile (clădiri şi terenuri) proprietate privată, situate în coridorul de expropriere, aferente obiectivului: „Modernizare strada Traian între strada Brăilei şi Metro”

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Codruța”, Cod MySMIS 137447 - ANULAT

Data:

Expertiza geotehnica in regim de urgenta - taluz str. Tudor Vladimirescu nr. 82-140, Galati - ANULAT

Data:

Achizitie lucrari privind reparatii curente la Str. Enachita Vacarescu

Data:

Achiziţia materialelor de informare şi publicitate în cadrul proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Codruța”, Cod MySMIS 137447

Data:

Achiziţia cu montaj: Centrală termică imobil strada Crizantemelor nr. 6

Data:

Poliță de Răspundere civilă Auto R.C.A. pentru 2 vehicule marca Chevrolet Spark și Ford Ranger 4x4, începând cu data de 20.10.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru vehicul, marca DACIA DOKKER începând cu data de 25.09.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Codruța”, Cod MySMIS 137447

Data:

Achiziţia de produse: Mobilier urban (3 tipuri) ergonomic, din elemente de material plastic cu rezistenţă la UV şi intemperii, pentru domeniul public, de la unităţi protejate, autorizate în conformitate cu prevederile legii nr. 448/2006

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: «Reabilitare și modernizare bl PEXCO Galați”, cod SMIS 134159

Data:

Achiziția și montajul a 40 rame cu capac carosabile pentru căminele de canalizare din Cartierul Dimitrie Cantemir

Data:

Achizitie servicii de proiectare - Studiul Geotehnic pentru obiectivul „Construire Crese”

Data:

Servicii de proiectare și execuție „Modernizare linii de tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918”-alimentare cu energie electrică stații de încărcare baterii mașini electrice - 5 bucăți și automat de dirijare circulație - 1 bucată” – PT, PAC

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare și modernizare bloc PEXCO Galați», cod SMIS 134159

Data:

Servicii de evaluare a unui imobil- teren

Data:

Achiziție : Lucrări de conservare pentru obiectivul „Cavoul Roman” - ANULAT

Data:

Achiziție : Lucrări de conservare pentru obiectivul „Poarta Han Sf. sec. XVIII - Înc. sec. XIX” - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare „Modernizare Bd. G. Coşbuc” – actualizare DALI

Data:

Achiziție a 58 de drapele de diferite dimensiuni, pentru catarg exterior

Data:

Servicii asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru obiectivul ” Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38-bl. B3,B4, Micro 39C-bl. G-A9, Micro 39A-bl.W2-W3 în Municipiul Galați”, cod SMIS 134158

Data:

Prestare servicii pentru obiectivul ”Amenajare gura de evacuare în râul Siret a apelor uzate din stația de epurare cartier Dimitrie Cantemir- documentație pentru permisul de subtraversare - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru obiectivul „Amenajare parc str. A. Saligny/str. Basarabiei” - actualizare DALI - ANULAT

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare bl PEXCO Galați”, cod SMIS 134159 - ANULAT

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului ” Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38-bl. B3,B4, Micro 39C-bl. G-A9, Micro 39A-bl.W2-W3 în Municipiul Galați”, cod SMIS 134158 - ANULAT

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru ” Sistematizare teren Lunca Siretului, nr. 1K (Relocare Ecosal)”- actualizare SF

Data:

Proiectare şi execuţie pentru obiectivul «Instalaţii de semnalizare, detecţie, avertizare şi stingere cu hidranţi interiori Şcoala Gimnazială nr. 18 – Corp Şcoală» din municipiul Galaţi

Data:

Servicii de expertizare imobile din: str. Ariei nr.23, str. Basarabiei nr.66, str. Democrației nr.84, str. Labirint nr.1 și reexpertizare imobil din str. Basarabiei nr.64

Data:

Achiziție prestări "Servicii de evaluare a bunurilor imobile/mobile proprietatea persoanelor fizice/juridice debitoare către bugetul local Galați, în vederea vânzării

Data:

Prestări servicii de asigurare CASCO – poliţe facultative CASCO pentru trei vehicule utilitare marca DACIA DUSTER începând cu data de 29.08.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna”- faza DALI, PT, PAC»

Data:

Grădinița Alice -expertizare și proiectare - reparații învelitoare

Data:

Achiziție : 100 litri de amestecuri bacteriene enzimatice pentru fose septice la toaletele publice în Municipiul Galați

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare imobil din str. Alexandru Ioan Cuza nr.24 în vederea înființării unei creșe», cod SMIS 134160

Data:

Servicii achiziție cu montaj: Centrală termică imobil strada Crizantemelor nr.6 - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare: DALI, Expertiză tehnică, PT, DTAD- Desființarea corpurilor C1,C5,C8 și C17 de la ”Spitalul Clinic Obstetrică –Ginecologie Buna Vestire” Galați

Data:

Prestări servicii de evaluare a riscului la securitate fizică pentru obiectivul «Construire Corp Nou Şcoala Gimnazială „Dan Barbilian” Galaţi»

Data:

Reabilitare, extindere și dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna” Galați- proiectare şi execuţie

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru vehicul, marca DACIA DOKKER începând cu data de 25.09.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic - ANULAT

Data:

Servicii asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru obiectivul ” Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38-bl. B3,B4, Micro 39C-bl. G-A9, Micro 39A-bl.W2-W3 în Municipiul Galați”, cod SMIS 134158 - ANULAT

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului ” Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38-bl. B3,B4, Micro 39C-bl. G-A9, Micro 39A-bl.W2-W3 în Municipiul Galați”, cod SMIS 134158 - ANULAT

Data:

Achiziție: Lucrări de reparații taluz Centura Mică (DN 22B) și carosabil aferent taluz

Data:

Achiziție: Lucrări de reparații taluz Parc Selgros și trotuar aferent taluz

Data:

Servicii de gestionare a tranzacţiilor financiare privind plata impozitelor, taxelor și altor venituri locale prin reţeaua self-service

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru trei vehicule, marca DACIA DUSTER începând cu data de 06.09.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de experizare clădiri din str. Casin nr.37

Data:

Servicii pentru organizare eveniment „Danube Rock Sounds Galați 2021” – 17 - 19 septembrie 2021

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare faza DALI pentru obiectivul ”Consolidare corp C2 (Anexă)- Școala Gimnazială nr. 17, strada Costache Conachi nr.2B, Municipiul Galați, Județul Galați

Data:

Proiectare şi execuţie „Lucrări de înlocuire conductă apă rece Dn 50mm și colector canalizare Dn 300mm Aleea Marea Neagră”

Data:

Achiziția de echipament tehnic și software pentru reuniuni hibrid și online în cadrul proiectului Urb-En-Pact- Urban Energy Pact - ANULAT

Data:

Achiziția și montajul a 40 rame cu capac carosabile pentru căminele de canalizare din Cartierul Dimitrie Cantemir - ANULAT

Data:

Proiectare şi execuţie „Ȋnlocuire reţea apă str. Traian alee aferentă imobilelor de la nr. 378-400”

Data:

Servicii de consultanță în vederea Actualizării Planului de acțiune pentru energie durabilă și climă a municipiului Galați

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Reabilitare parc Turn TV”-faza DALI

Data:

Servicii de elaborare Raport de Mediu şi asistenţă tehnică pentru Strategia de Dezvoltare 2021-2027 a municipiului Galaţi

Data:

Proiectare şi execuţie „Colector Canalizare str. Dr. Rautu”

Data:

Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul «RK Instalație electrică Grădinița cu program prelungit ” Step by step ” »

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare faza DALI pentru obiectivul Modernizare Aleea Regală

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul ” Reabilitare Baza Sportivă Siderurgistul ” –faza DALI

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul Reabilitare Școala Gimnazială nr.5- faza PT și PAC

Data:

ACHIZIŢIE: Lucrări de reparare drum acces şi parcare auto str. Brăilei nr. 30 – Municipiul Galaţi

Data:

Achiziție : Servicii de organizare reuniuni ale Grupului local URBACT în cadrul proiectului Urb-En-Pact – Urban Energy Pact

Data:

Achiziţionarea materialelor de informare şi publicitate în cadrul proiectului „Modernizare 3 locuri de joacă, Micro38- Bl.B3,B4, Micro 39C- Bl. G9A, Micro 39A- Bl.W2-W3 în Municipiul Galați”, cod SMIS 134158»

Data:

„Grădinița cu 8 Săli de grupă nr.40 cu program normal Țiglina II-alimentare cu energie electrică” -proiectare şi execuţie

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul ” Modernizare sistem de iluminat public Str. Brăilei, Str. Oțelarilor, Bd. Galați, Str. Stadionului, Str. Săvinești și drum acces Plaja Dunărea” –faza DALI, PT, PAC

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.18”, cod SMIS 134162

Data:

Prestări servicii de cadastru şi topografie (documentaţie cadastrală de intabulare şi actualizare carte funciară) pentru un lot de 10 imobile (clădiri şi terenuri) proprietate privată, situate în coridorul de expropriere, aferente obiectivului: „Modernizare strada Traian între strada Brăilei şi Metro” - ANULAT

Data:

Achiziţionarea materialelor de informare şi publicitate în cadrul proiectului „Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)”, cod SMIS 134164”

Data:

Achiziție echipamente colectare date în teren

Data:

Achiziţie materiale de informare şi publicitate în cadrul proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30”, cod SMIS 137376

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului «Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)», cod SMIS 134164

Data:

Servicii de vidanjare a 4 (patru) fose septice și desfundare a 42 (patruzeci și două) de toalete publice racordate la rețele de utilități, în Municipiul Galați

Data:

Servicii de proiectare Grădinița Alice- reparații învelitoare- expertizare și proiectare - ANULAT

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru trei vehicule, marca DACIA DUSTER începând cu data de 06.09.2021 pe o perioadă de 1 an calendaristic - ANULAT

Data:

Achiziția de servicii pentru elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal- Centrul de servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată str. Traian nr.254

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru 1 (un) autovehicul, marca SOLARIS, în vederea înmatriculării, începând cu data de 14.06.2021 pentru o lună (30 zile)

Data:

Servicii de consultanţă și proiectare în domeniul utilizării surselor regenerabile de energie și al eficientizării energetice în cadrul proiectului Urb-En Pact- Urban Energy Pact

Data:

Achiziţia de produse: Elevator cu şenile pentru persoane cu dizabilitati pentru obiectivul «Reabilitarea Colegiului Tehnic „Traian Vuia” – Corp Şcoală Galaţi», cod SMIS 121386

Data:

Publicare comunicate de presă în mediul online aferente proiectului: „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.18”, cod SMIS 134162

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul: „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.18 din Municipiul Galați”, cod SMIS 134162

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.18 ”, cod SMIS 134162 - ANULAT

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului «Creşterea performanţei energetice a blocurilor: CL3 Scara 1, str. Armata Poporului nr. 6 C4 str. Stadionului nr. 12 din Municipiul Galaţi», cod SMIS 124431 - ANULAT

Data:

ACHIZIŢIE: Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1, cod SMIS 134161»

Data:

Achiziție a 58 de drapele de diferite dimensiuni, pentru catarg exterior - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare „Centrul Medical de Permanenţă, Micro 20, strada Furnaliştilor (SC 38)” – întocmire DALI, ET

Data:

Prestări servicii de proiectare „Reabilitare Parc Libertăţii” – întocmire DALI

Data:

Achiziție prestări servicii: Lucrări de reparare parcare str. Domnească nr.116- Municipiul Galaţi

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului „Reabilitare imobil din Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 24, in vederea infiintarii unei crese”

Data:

Prestări servicii de proiectare – faza DALI şi ET - pentru obiectivul „Demolare imobil str. Zânelor nr. 13, str. V. Alecsandri nr. 25, str. Labirint nr. 2, str. M. Eminescu nr. 166”

Data:

Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizare lucrari la obiectivul „Reabilitare imobil din Str. Al I. Cuza, nr. 24, in vederea infiintarii unei crese”

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna”- faza DALI, PT, PAC» - ANULAT

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul Reabilitare Școala Gimnazială nr.5- faza PT și PAC - ANULAT

Data:

Achiziție echipamente colectare date în teren - ANULAT

Data:

Servicii de consultanță în vederea Actualizării Planului de acțiune pentru energie durabilă și climă a municipiului Galați - ANULAT

Data:

Proiectare şi execuţie pentru obiectivul ”Modernizare și reabilitare Școala Mihail Sadoveanu- Alimentare cu energie electrică a locurilor de consum permanent”

Data:

Achiziția serviciilor de proiectare pentru ” Sistematizare teren Lunca Siretului, nr. 1K (Relocare Ecosal)”- actualizare SF - ANULAT

Data:

Achiziţie Echipamente IT si montaj la Scoala Gimnaziala nr.33

Data:

Prestări servicii de proiectare – faza DALI – pentru obiectivul „Centrul de servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată”

Data:

Prestări servicii de proiectare – faza DALI – pentru obiectivul „Creşterea siguranţei pacienţilor care utilizează fluide medicale în structurile Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie «Buna Vestire» Galaţi”

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru obiectivul „Amenajare parc str. A. Saligny/str. Basarabiei” - actualizare DALI - ANULAT

Data:

Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizare lucrari la obiectivul „Modernizare 3 locuri de joaca: Micro 38, Bl. B3-B4 Micro 39C – Bl. G-A9 Micro 39A – Bl. W2-W3”, SMIS 134158 - ANULAT

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului „Modernizare 3 locuri de joaca: Micro 38, Bl. B3-B4 Micro 39C – Bl. G-A9 Micro 39A – Bl. W2-W3”, SMIS 134158 - ANULAT

Data:

ACHIZIŢIE: Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Modernizare şi reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 28»

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru două autovehicule, marca SOLARIS, în vederea înmatriculării, începând cu data de 24.05.2021 pentru o lună (30 zile)

Data:

Servicii de verificare, reparaţii şi întreţinere a obiectivului „Parcare supraetajată” din str. Roşiori, aferent bloc R5, Mazepa

Data:

Servicii de realizare documentar video, servicii de înregistrare video, realizare materiale promoționale și asistență tehnică în cadrul proiectului BLUACT-BLUegrowth cities in ACTion, cod 3930

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului: „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.18”, cod SMIS 134162

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul: «Modernizare şi reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 28»

Data:

Servicii pentru -Studiu de trafic în vederea întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenție ” Modernizare Strada domneasca ” - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare „Reabilitare parc Turn TV” – întocmire DALI - ANULAT

Data:

ACHIZIŢIE DE LUCRĂRI: Grădiniţa „Otilia Cazimir” - reparaţii

Data:

Servicii de transport cofrete cu cablurile aferente, conectarea lor la firidele cu energie electrică, asistenţă tehnică pentru manifestările socio-culturale, sportive şi civice la care Primăria Municipiului Galaţi este organizator sau partener

Data:

Servicii de consultanta în managementul de proiect în cadrul proiectului „Modernizare si Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 28 Galati”, SMIS 124982

Data:

ACHIZIŢIE: Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul «Creşterea Performanţei Energetice a Blocurilor: CL3 – scara 1, str. Armata Poporului nr. 6 C4 – str. Stadionului nr. 12, din municipiul Galaţi” , cod SMIS 124431

Data:

Achizitie echipament de supraveghere si echipament IT – lot II la obiectivul „Sala de Sport si Sala de mese Scoala Gimnaziala nr. 28 Galati” - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare – faza DALI – pentru obiectivul „Creşterea siguranţei pacienţilor care utilizează fluide medicale în structurile Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie «Buna Vestire» Galaţi” - ANULAT

Data:

Reparații conductă canalizare corp A, Grădiniţa nr. 9

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru obiectivul „Amenajare parc str. A. Saligny/str. Basarabiei” - actualizare DALI - ANULAT

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru nouă autovehicule, marca SOLARIS, în vederea înmatriculării, începând cu data de 06.05.2021 pentru o lună (30 zile)

Data:

Servicii pentru realizare studiu de trafic in vederea executarii proiectului „Modernizare strada Domneasca” - ANULAT

Data:

Servicii de organizare conferinta finala in cadrul proiectului „REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării”

Data:

Prestări servicii de proiectare – Faza Proiect Tehnic de execuţie pentru lucrări de conservare „CAVOUL ROMAN”

Data:

Prestări servicii de proiectare – Faza Proiect Tehnic de execuţie pentru lucrări de conservare „POARTĂ HAN SF. SEC. XVIII – ȊNC. SEC.XIX”

Data:

ACHIZIŢIE DE LUCRĂRI: Reparaţii hidroizolaţie corp cămin 2 şi cămin termic Liceul „D. Moţoc”, Galaţi

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul: «Reparaţii imobil str. Eroilor nr. 10 (S.A.D. – Amenajare demisol) mun. Galaţi»

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru „Alimentare cu energie electrică a Staţiei de Sortare şi Compostare Barboşi - STUDIU DE SOLUŢIE

Data:

Achiziţia de produse: Ȋnseriator automat 6 cifre – 3 buc. - ANULAT

Data:

Achiziţie Echipamente IT si montaj la Scoala Gimnaziala nr.33

Data:

Servicii poştale, de curierat şi de expediere pentru asigurarea expedierii corespondenţei Primăriei Municipiului Galaţi

Data:

Achiziţie: Prestări servicii de realizare proiecte pilot pentru creșterea vizibilității produselor turistice în cadrul proiectului REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării (REDISCOVER – Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region) - cod DTP2-084-2.2

Data:

Proiectare şi execuţie „Demolare parţială imobil str. Traian nr. 222”

Data:

Achiziţie Echipamente IT si montaj la Scoala Gimnaziala nr.33 - ANULAT

Data:

Servicii de întreţinere şi mentenanţă a sistemului de automatizare, incalzire, ventilare si iluminare la un nr. de 40 buc. toalete publice racordate la utilități în mun. Galați

Data:

Prestări servicii de realizare proiecte pilot pentru creșterea vizibilității produselor turistice în cadrul proiectului REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării (REDISCOVER – Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region) - ANULAT

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru şase autovehicule, marca SOLARIS, în vederea înmatriculării, începând cu data de 05.04.2021 pentru o lună (30 zile)

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic pentru obiectivul «Cresterea performantei energetice a blocurilor: CL3, Scara 1, str. Armata Poporului nr. 6 C4, str. Stadionului nr. 12 din Mun. Galati» cod SMIS 124431 - ANULAT

Data:

Reparatii SC 37

Data:

Proiectare şi execuţie «Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu Grădiniţa cu program prelungit „Prichindel” Galaţi» - Lucrări suplimentare

Data:

Prestări servicii de evaluare a riscului la securitate fizică pentru obiectivul „Sala de sport şi Sala de mese Şcoala Gimnazială Nr. 28” - ANULAT

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul «Cresterea performantei energetice a blocurilor: CL3, Scara 1, str. Armata Poporului nr. 6 C4, str. Stadionului nr. 12 din Mun. Galati» cod SMIS 124431

Data:

Reparaţii, igienizari si reparatii instalatii sanitare Liceul Tehnologic de Marina – Galati (Pentru scolile ce urmează a intra in reabilitare)

Data:

Reparaţii instalatii electrice Liceul Tehnologic de Marina – Galati (Pentru scolile ce urmează a intra in reabilitare)

Data:

ACHIZIŢIE DE LUCRĂRI: «Instalaţii de semnalizare, detectie, avertizare si stingere cu hidranti interiori Scoala Gimnaziala ”Constantin Gh. Marinescu” – lucrări suplimentare

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul: «Modernizare şi Reabilitare – Şcoala Gimnazială nr. 16 – Corp C1, cod SMIS 134161»

Data:

Servicii de expertiză contabilă/fiscală

Data:

„Servicii de recrutare în vederea selecţiei unui număr de 5 membri în consiliul de administraţie al Societăţii TRANSURB S.A. Galaţi’

Data:

Servicii de comunicare si realizare materiale de informare și publicitate in cadrul proiectului REDISCOVER – Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării, cod DTP2-084-2.2 (REDISCOVER – Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region)

Data:

Servicii de închiriere, montare şi mentenanţă a 14 aparate de purificare a apei care vor fi instalate în sediile Primăriei Municipiului Galaţi

Data:

Servicii de reparare, întreţinere şi achiziţii piese şi componente sau consumabile auto pentru vehiculele Parcului auto al Primăriei Municipiului Galaţi

Data:

ACHIZIŢIE DE LUCRĂRI: Reparaţii si igienizare imobil str. Eroilor nr. 10 (Amenajare demisol) - Galaţi

Data:

Manusi protectie sanitara – 100 seturi (100 buc/set) pentru salariații din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului mun. Galați și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați.

Data:

Lift pentru persoane cu dizabilitati – Lot III la obiectivul ”Sala de sport si Sala de mese Scoala Gimaziala nr. 28”

Data:

Servicii de expertiză contabilă judiciară - ANULAT

Data:

Vidanjarea si pomparea apelor meteorice de pe strazile necanalizate din mun. Galati

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – înnoirea poliţelor de asigurare RCA pentru două autovehicule, marca DACIA DUSTER şi DACIA DOOKER, pe un an calendaristic, începând cu data de 18.03.2021

Data:

Achiziţia serviciilor de audit financiar extern în cadrul proiectului «Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1, cod SMIS 134161»

Data:

Servicii de consultanţă în managementul de proiect în cadrul proiectului «Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1, cod SMIS 134161»

Data:

Mobilier vestiare, birouri si signalistica – Lot 1 la obiectivul ”Sala de sport si Sala de mese Scoala Gimaziala nr. 28”

Data:

Echipament sportiv si echipament medical – Lot IV la obiectivul ”Sala de sport si Sala de mese Scoala Gimaziala nr. 28”

Data:

Achiziţionarea materialelor de informare şi publicitate în cadrul proiectului „Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16, Galaţi - Corp C1”, cod SMIS 134161»

Data:

Servicii de curăţare şi spălare geamuri cu alpinişti utilitari

Data:

Achiziţia materialelor de informare şi publicitate în cadrul proiectului «Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe CD1, CD2, CD3, CD4, aferente Asociaţiei de Proprietari nr. 113, din Municipiul Galaţi, cod SMIS 121329» - ANULAT

Data:

Servicii de colectare, transport si eliminare deseuri de cartuse toner uzate

Data:

Servicii de verificare rapoarte de evaluare intocmite in conformitate cu standardele de evaluare pentru stabilirea valorii impozabile a cladirilor - ANULAT

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA – poliţe asigurare RCA pentru două autovehicule, marca SOLARIS, în vederea înmatriculării, începând cu data de 03.03.2021 pentru o lună (30 zile)

Data:

Servicii de consultanta în managementul de proiect în cadrul proiectului „Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina - Barbosi”, SMIS 119952

Data:

Servicii de expertiză contabilă judiciară - ANULAT

Data:

Masti faciale chirurgicale/medicale - 50000 buc.

Data:

Servicii de mentenanţă cu electrician autorizat pentru cele 9 sedii de birouri ale Primariei Mun. Galati

Data:

Alcool sanitar (500 ml) - 500 buc.

Data:

Servicii de spalare a vehiculelor

Data:

Servicii de spalare a vehiculelor

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații SC 9 - Țiglina II, Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI: Reparații SC nr. 31 - str. Lăcătusilor, Micro 19, Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza proiect tehnic de execuție pentru obiectivul " Amplasare sculptură în metal «Omagiul lui Brâncuși" 

Data:

Achiziția serviciilor de audit financiar extern în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe CD1, CD2, CD3, CD4, aferente Asociației de Proprietari nr. 113, din Municipiul Galați, cod SMIS 121329

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe CD1, CD2, CD3, CD4, aferente Asociației de Proprietari nr. 113, din Municipiul Galați, cod SMIS 121329

Data:

Achiziția materialelor de informare și publicitate în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe CD1, CD2, CD3, CD4, aferente Asociatiei de Proprietari nr. 113, din Municipiul Galați, cod SMIS 121329

Data:

Achizitie " Intretinere si reparatie firide/cofrete electrice, cabine pază și intervenție de recuperare cabluri de telecomunicații abandonate" 

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații SC nr. 65 - Siderurgiștilor Vest, Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații și igienizare bloc G4, apart. 28, str. Constructorilor - Galați

Data:

Servicii de evaluare a riscului la securitatea fizica pentru unele obiective aparținând Municipiului Galati

Data:

Achiziție Echipamente IT pentru obiectivul " Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr.33" 

Data:

Achiziție furnizare: mobilier urban la obiectivul " Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr.33" 

Data:

Servicii de evaluare monumente istorice (doua busturi), situate in strada Traian nr. 290, Galați - ANULAT

Data:

Servicii medicale de medicina muncii pentru categoriile de personal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați

Data:

Achiziție 5 calculatoare pentru instalații de curenți slabi în cadrul proiectului " Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment Primiri Urgențe - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii " Sf. Ioan"  Galați"  Cod SMIS 119396

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Construire corp nou Școala Gimanzială "Dan Barbilian" Galați, cod SMIS 122070

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: «Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe: CD1, CD2, CD3, CD4, aferente Asociatiei de Proprietari nr. 113,din Municipiul Galați, cod SMIS 121329

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Centrul de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerețe fără bătrânețe, cod SMIS 121338

Data:

Prestări servicii de proiectare faza actualizare DALI pentru obiectivul " Reabilitare imobil strada Saturn nr. 6A - creșă copii" 

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI și ET - pentru obiectivul " Consolidare versant aferent imobile str. Cuza nr. 68-70, Galați" 

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații imobil str. Barboși nr. 31, bloc B7, sc. 2, apart. 27, Galați

Data:

Achiziția serviciilor de audit financiar extern în cadrul proiectului «Centrul de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerețe fără bătrânețe, cod SMIS 121338

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza D.A.L.I. pentru obiectivul " Redimensionare instalatie electrica Gradinita I. Nenitescu" 

Data:

Achiziție Publicații locale și centrale - abonamente

Data:

Prestări servicii de asigurare CASCO - polițe facultative CASCO, valabile începând cu luna decembrie 2020, pentru două vehicule noi (an de fabricație 2020), marca DACIA DUSTER

Data:

" Servicii de asigurare - Răspundere Civila Auto" 

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului de investitii «Construire corp nou scoala gimnaziala Dan Barbilian Galati

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Construire corp nou scoala gimnaziala Dan Barbilian Galati

Data:

Prestări Servicii de mentenanță privind sistemele de supraveghere video din municipiul Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru expertizare tehnică a imobilului din Bulevardul George Coșbuc nr. 253 - Patinoar artificial

Data:

Prestări servicii de organizare a unor spectacole cu focuri de artificii ocazionate de evenimentul Revelion 2021 - ANULAT

Data:

" Servicii de asigurare - Răspundere Civila Auto" 

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului «Centru de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerete fara batranete

Data:

Achiziția materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Centrul de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerete fara batranete cod SMIS 121338

Data:

Achiziție 5 calculatoare pentru instalații de curenți slabi în cadrul proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment Primiri Urgențe - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați" Cod SMIS 119396; - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare - Faza Proiect Tehnic de execuție pentru lucrări de conservare "POARTĂ‚ HAN SF. SEC. XVIII - ÎNC. SEC.XIX" - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare - Faza Proiect Tehnic de execuție pentru lucrări de conservare "CAVOUL ROMAN" - ANULAT

Data:

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului "Construire corp nou Scoala Gimnaziala "Dan Barbilian" Galati", SMIS 122070

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparat imobil - str. Tecuci nr. 5, bloc V2, apart. 13, Galați

Data:

Servicii de curățenie - parcare drum centura de est a municipiului Galați

Data:

Servicii de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de execuție la obiectivul: "Centrul de Recreere pentru Persoane Vârstnice - Tinerețe fără Bătrânețe", SMIS 121338

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - pentru 4 vehicule, marca Dacia Duster începând cu data de 05.12.2020 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de proiectare - faza Expertiza tehnica Corp C2 - Scoala Gimnaziala nr. 17, Galati

Data:

Achiziție materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului "Construire corp nou Scoala Gimnaziala "Dan Barbilian" Galati", SMIS 122070

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: «Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe: SD9C, sc. 1 și 2-str. Siderurgiștilor nr. 23-Siderurgiștilor Vest, D-str. Domnească nr. 15-Centru, A5, tronson 6-str. Brăilei nr. 205-Micro 20 din Municipiul Galați, cod SMIS 122599

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații SC111 - str.Garii, spate bloc A, Centru II - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații instalații electrice Grădinița nr. 1 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații imobil str. Săliștei nr. 8 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații imobil strada Dogăriei nr. 24-32 Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare - actualizare ET și întocmire DALI - pentru obiectivul "Demolare parțială imobil str. Traian nr. 222 Galați"

Data:

Reparații exterioare imobil str. N. Bălcescu nr. 21 - Galați (Fam. Gogoi)

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: «Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe E7 / E8 / C21 / C22, str. Regiment 11 Siret nr. 27 / 35 / 29 / 31 din Municipiul Galați

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G2 Str. Constructorilor nr. 10, G3 Str. Constructorilor nr. 16 și C6C Str. G-ral Dragalina nr. 6 din Municipiul Galați", SMIS 124422

Data:

Prestări servicii de inspecție tehnică - Urmărire specială a comportării în timp - Viaduct SIDEX, Galați

Data:

Achiziție: Prestări servicii de identitate vizuală "” realizare clip publicitar și promovare pe un site de socializare "” în cadrul proiectului "Extinderea instrumentelor de management al performanței la nivelul Primăriei municipiului Galați prin implementarea CAF" cod SMIS 128555

Data:

Prestări servicii de asigurare CASCO - polițe facultative CASCO pentru patru vehicule marca DACIA DUSTER începând cu data de 07.11.2020 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

ACHIZITIE LUCRARI: Reparații WC canalizat imobil str. Movilei nr. 21 Galați

Data:

ACHIZIȚIE LUCRĂ‚RI: Reparații instalație apă Arena de box str. Mihai Bravu nr. 3 - Galați

Data:

ACHIZIȚIE LUCRĂ‚RI: Reparații hidroizolație bloc B str. 1 Decembrie 1918, Micro 13B - Galați

Data:

COLECTOR CANALIZARE str. Enăchiță Vacarescu, Galați "” proiectare și execuție

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații exterioare imobil str. Tecuci nr. 68 (Fam. Feraru), Galați

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - pentru un vehicul, marca Chevrolet Spark începând cu data de 28.10.2020 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații exterioare imobil str. Al. Moruzzi nr. 52 (Fam. Feraru), Galați

Data:

Reparații canalizare bloc F str. 1 Decembrie 1918 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații imobil str. V. Papilian nr. 6, bloc A5, apart. 86, Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații imobil str. Română nr. 47, Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații exterioareblocuri ANL (bloc S1 și S6 - Cartier "D. Cantemir") - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente Grădinița nr. 34 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Imobil str. Domnească nr. 54, Galați - Reparații exterioare (platformă generator și copertină)

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru expertizare imobil str. Labirint nr. 2, Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații la 2 adăposturi (ALA) special amenajate de protecție civilĂ din sistemul de adăpostire al municipiului Galați

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - pentru un vehicul, marca Ford Ranger începând cu data de 18.10.2020 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente la Colegiul Național "Al. I. Cuza" Galați

Data:

Servicii de organizare si desfasurare a actiunii pilot "Festival cultural evreiesc Rediscover" in cadrul proiectului Rediscover - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării, cod DTP2-084-2.2, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea, Axa prioritară 2, Obiectiv Specific 2.2.

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații electrice la Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații exterioare Școala Gimnazială nr. 18 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații instalații sanitare Grădinița "Codruța" Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații la Grădinița "Elena Doamna" și la Grădinița "Mugurel" Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Amenajare gură de evacuare în râul Siret a apelor uzate din stația de epurare Cartier «Dimitrie Cantemir"

Data:

Achiziționare materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe E7 / E8 / C21 / C22, str. Regiment 11 Siret nr. 27 / 35 / 29 / 31 din Municipiul Galați, cod SMIS 123496

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - pentru un vehicul, marca DACIA DOKKER începând cu data de 26.09.2020 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Achiziție CABINĂ‚ POARTĂ‚

Data:

Achiziția serviciilor de audit financiar extern în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe E7 / E8 / C21 / C22, str. Regiment 11 Siret nr. 27 / 35 / 29 / 31 din Municipiul Galați, cod SMIS 123496

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe E7 / E8 / C21 / C22, str. Regiment 11 Siret nr. 27 / 35 / 29 / 31 din Municipiul Galați, cod SMIS 123496

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe: SD9C, sc. 1 și 2-str. Siderurgiștilor nr. 23-Siderurgiștilor Vest, D-str. Domnească nr. 15-Centru, A5, tronson 6-str. Brăilei nr. 205-Micro 20 din Municipiul Galați, cod SMIS 122599

Data:

Achiziție BARIERĂ‚ AUTOMATĂ‚

Data:

Servicii de verificare, reparații și întreținere a obiectivului "Parcare supraetajată " din str. Roșiori, aferent bloc R5, Mazepa

Data:

Achiziție cu montare Tablou Electric

Data:

ACHIZITIE Protecții trecere cabluri (100 buc.) și Prelungitoare electrice (3 buc. - tip 5x16 MCCG)

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații la imobilul din str. N. Gamulea nr. 7, Galați

Data:

Achiziția materialelor de informare și publicitate în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe: SD9C, sc. 1 și 2-str. Siderurgiștilor nr. 23-Siderurgiștilor Vest, D-str. Domnească nr. 15-Centru, A5, tronson 6-str. Brăilei nr. 205-Micro 20 din Municipiul Galați, cod SMIS 122599

Data:

Achiziția serviciilor de audit financiar extern în cadrul proiectului «Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe: SD9C, sc. 1 și 2-str. Siderurgiștilor nr. 23-Siderurgiștilor Vest, D-str. Domnească nr. 15-Centru, A5, tronson 6-str. Brăilei nr. 205-Micro 20 din Municipiul Galați, cod SMIS 122599

Data:

Prestări Servicii de mentenanță privind sistemele de supraveghere video de la obiectivul "Parcare Supraetajată zona Mazepa, aferentă bloc R5 - strada Roșiori", obiectiv ce aparține municipiului Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru actualizare expertiză tehnică imobil Bulevardul George Cosbuc nr. 253 - Patinoar artificial

Data:

Reparatii acoperis baza sportiva Siderurgistul Galati

Data:

Servicii de mentenanță centrale si sirene

Data:

Achiziție cu montaj - Centrala termica SC 104 (punct SMURD)

Data:

Achizitia a doua sisteme automate de nebulizare si a unei cantitati de 53L de solutie dezinfectanta cu care sa functioneze cele doua sisteme de nebulizare

Data:

Servicii de evaluare a unor spatii medicale situate in mun.Galati in vederea vanzarii acestora

Data:

Reparatie instalatie alimentare cu apa, imobil str. Alexandru Moruzzi, nr.80

Data:

Reparatii si igienizari Centrul de urgenta pentru persoane fara adapost, amplasat in curtea Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna"

Data:

Servicii de Sondaj de Opinie privind Indicele de Satisfacție al Călătorilor

Data:

Achizitia a 50 buc. sisteme parking biciclete pentru domeniul public al Municipiului Galati

Data:

Achiziție echipamente de calcul - laptop (2buc.) în cadrul proiectului "Extinderea instrumentelor de management al performanței la nivelul Primăriei municipiului Galați prin implementarea CAF" Cod SMIS 128555;

Data:

Rampa persoane cu handicap și reparații imobil str. Portului nr. 5 - Galati

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G2 Str. Constructorilor nr. 10, G3 Str. Constructorilor nr. 16 și C6C Str. G-ral Dragalina nr. 6 din Municipiul Galați", SMIS 124422 - ANULAT

Data:

Baza Sportiva Siderurgistul - reparatii spatii cazare

Data:

Reparatii curente Școala Gimnazială Sf. Imparati

Data:

Reparatii la Colegiul Economic Virgil Madgearu, Galati

Data:

Reparatii curente Școala Gimnazială nr. 25, Galați

Data:

Reparatii Școala Gimnazială nr. 28, Galați

Data:

Achiziție - Dezumidificator - ANULAT

Data:

CHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente Grădinița cu Program Prelungit nr. 30 - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente Grădinița "Ion Creangă" Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente Grădinița nr. 1 - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații si igienizari la Grădinița nr. 32 - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente Grădinița cu PP nr. 36 - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații și igienizări la Grădinița nr. 7 - Galați

Data:

Prestări servicii de asigurare CASCO - polițe facultative CASCO pentru trei vehicule utilitare marca DACIA DUSTER începând cu data de 31.08.2020 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - polițe asigurare RCA pentru trei vehicule, marca DACIA DUSTER începând cu data de 06.09.2020 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Achiziție produse: Urne de votare pentru dotarea secțiilor de votare din Municipiul Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații la Centrul de carantină instituționalizată "Cămin studențesc H"

Data:

Achiziție produse: RAME FOTO

Data:

Școala Gimnazială nr. 22 - reparatii

Data:

Reparatii curente la Școala Gimnazială nr. 2, Galați

Data:

Reparatii curente la Școala Gimnazială nr.20, Galați

Data:

Reparatii instalații electrice la Școala Gimnazială nr. 24, Galați

Data:

Reparatii la Școala Gimnazială nr. 10, Municipiul Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații la gard, Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații bucătărie Grădinița nr. 9 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente Grădinița cu PP "Sf. Stelian" și Grădinița PN "I. Nenițescu" - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații cămin și atelier Liceul "Dumitru Moțoc" Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Grădinița "Alice" Galați - reparații exterioare

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații și igienizări cantină și cabină poartă Colegiul Tehnic "Paul Dimo" Galati

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Liceul Teoretic "Sf. Maria" Galați - reparații

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Liceul Tehnologic "Carol I" Galați - reparații

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații și igienizări Colegiul Național "Mihail Kogălniceanu" Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații curente la Colegiul Național "Vasile Alecsandri" Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI - pentru obiectivul "RK Instalație electrică Grădinița cu program prelungit «Step by step" din municipiul Galați"

Data:

Servicii de asistență tehnică pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G2 Str. Constructorilor nr. 10, G3 Str. Constructorilor nr. 16 și C6C Str. G-ral Dragalina nr. 6 din Municipiul Galați", SMIS 124422

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații SC 12 Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare - STUDIU DE SOLUȚIE - pentru "Modernizare alee pietonală zona cuprinsă între str. Navelor și parc Elice"

Data:

Prestări servicii de evaluare a riscului la securitate fizică pentru obiectivul "Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare" Galați

Data:

Reparații hidroizolație Uniunea Artiștilor Plastici din Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații racord apă și canalizare imobil str. Gării nr. 53 - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Refacere coșuri de fum la imobile proprietatea Municipiului Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații instalații apă rece, canalizare subsol și instalații termice Cămin C1 - str. Siderurgiștilor nr. 50 - Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații instalații apă rece, canalizare subsol și instalații termice Cămin C2 - str. Siderurgiștilor nr. 50 - Galați

Data:

Achiziție materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G2 Str. Constructorilor nr. 10, G3 Str. Constructorilor nr. 16 și C6C Str. G-ral Dragalina nr. 6 din Municipiul Galați", SMIS 124422

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G2 Str. Constructorilor nr. 10, G3 Str. Constructorilor nr. 16 și C6C Str. G-ral Dragalina nr. 6 din Municipiul Galați", SMIS 124422

Data:

Servicii de consultanta în managementul de proiect în cadrul proiectului "Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G2 Str. Constructorilor nr. 10, G3 Str. Constructorilor nr. 16 și C6C Str. G-ral Dragalina nr. 6 din Municipiul Galați", SMIS 124422

Data:

Prestări Servicii de mentenanță privind sistemele de supraveghere video din municipiul Galați

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului "Anvelopare unități de învățământ - Scoala Gimnaziala "Gh.Munteanu" Galați

Data:

Achiziție Echipamente IT si montaj la Scoala Gimnaziala nr.33 - ANULAT

Data:

Achiziție Poarta de fotbal, Poarta de handbal, Sistem baschet pentru exterior, Sistem de stalpi de tenis si volei, Rastel metalic pentru biciclete la Scoala Gimnaziala nr.33

Data:

Servicii de Revizuire a hărților strategice de zgomot precum și a Planului de Acțiune a Municipiului Galați - destinate gestionarii zgomotului si a efectelor acestuia, conform Legii nr. 121 din 2019

Data:

Achiziția "Aplicație plată impozite, taxe și alte venituri locale, prin rețeaua self-service" - ANULAT

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații exterioare imobil str. Română nr. 35, Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații racord canalizare imobil str. Laminoriștilor nr. 4, Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații dalaj - Bloc A4, str. Traian nr. 93, Galați (sediu PMG)

Data:

DEMOLARE IMOBILE- str. C. Columb nr. 4, str. Al. Cernat nr. 82, str. I.L. Caragiale nr. 35, str. I.L. Caragiale nr. 58, Galați "” proiectare și execuție

Data:

ACHIZIȚIE: Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul «Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați, cod SMIS 122001

Data:

Achiziția serviciilor de audit financiar pentru implementarea și, respectiv, auditarea proiectului «Achiziționare mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi), Cod SMIS 122514

Data:

Achiziția materialelor de informare și publicitate în cadrul proiectului «Achiziționare mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi), Cod SMIS 122514

Data:

Achiziția materialelor de promovare în cadrul proiectului «Achiziționare mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi), Cod SMIS 122514

Data:

Prestări servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivul "Modernizare locuri de joaca - 19 amplasamente, Galați"

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza studiu de prefezabilitate pentru obiectivul "Construire săli de sport școlare tip" în municipiul Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparat spații de locuit - str. Leonida Zamfirescu Eliza nr. 43, bloc Lotus 2, apart. nr. 4, apart. nr. 54 și reparații hidroizolație acoperiș scara 2 bloc Lotus 2, Galați

Data:

Servicii de consultanță în management de proiect în cadrul proiectului «Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați, cod SMIS 122001

Data:

Achiziția materialelor de informare și publicitate în cadrul proiectului «Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați, cod SMIS 122001

Data:

Achiziție furnizare produse: RECIPIENTE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ‚ A DEȘEURILOR, PE CATEGORII DE DEȘEURI (HÂRTIE ȘI CARTON; METAL ȘI PLASTIC; STICLA), ÎN UNITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂ‚MÂNT DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: «Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați, cod SMIS 122001

Data:

Achiziție CUTII DE DEPOZITARE A DOSARELOR

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații SC 67 - str. Siderurgiștilor nr. 36, Galați

Data:

Servicii de aerofotogrammetrie și realizare a ortofotoplanului digital pentru municipiul Galați și identificarea terenurilor, definite ca spații verzi și terenuri degradate, aparținând domeniului public/privat al municipiului Galați

Data:

Servicii pentru verificarea proiectului tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul «Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Galati, cod SMIS 121231

Data:

Servicii de asistență tehnică pentru obiectivul "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Buna Vestire" Galati", SMIS 123682

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Buna Vestire" Galati", SMIS 12368

Data:

Achiziția serviciilor de audit financiar extern în cadrul proiectului «Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 17 Galați, cod SMIS 122001

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI și Audit energetic - pentru obiectivul "Modernizare Sistem Iluminat Public pe bulevardul Marea Unire, strada Brăilei "” între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și bulevardul George Coșbuc "”, strada Navelor și bulevardul Oțelarilor "” între strada Brăilei și bulevardul Galați"

Data:

Achiziția «Articole de birotica in cadrul proiectului REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării, cod DTP2-084-2.2

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului«Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros nr.1 din Municipiul Galați, cod SMIS 122620

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru expertizare imobil str. Mihai Eminescu nr. 166, Galați

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Teoretic Dunarea

Data:

Servicii de asistenta tehnica de supervizare a lucrarilor de executie pentru obiectivul "Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Tehnologic Anghel Saligny ", Cod SMIS: 121231

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului «Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Teoretic Dunarea

Data:

Servicii de consultanta în managementul de proiect în cadrul proiectului «Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Teoretic "Dunarea" Galati

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI și ET - pentru obiectivul "Demolare imobil str. Sf. Spiridon nr. 45 Galați"

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului "Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros nr.1 din Municipiul Galați, cod SMIS 122620

Data:

Achiziție materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Buna Vestire", SMIS 123682

Data:

Achiziție Poarta de fotbal, Poarta de handbal, Sistem baschet pentru exterior, Sistem de stalpi de tenis si volei, Rastel metalic pentru biciclete la Scoala Gimnaziala nr.33 - ANULAT

Data:

Achiziție Echipamente IT si montaj la Scoala Gimnaziala nr.33 - ANULAT

Data:

Servicii de consultanta în managementul de proiect în cadrul proiectului "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Buna Vestire", SMIS 123682

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie "Buna Vestire", SMIS 123682

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, strada Albatros nr.1", cod SMIS 122620

Data:

Achiziționare materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului "Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, strada Albatros nr.1", cod SMIS 122620

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații SC 7 Țiglina II Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații Curente Școala Gimnazială Nr. 16 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații și Igienizari Școala Gimnazială Nr. 26 Galați

Data:

Servicii de consultanta in managementul de proiect in cadrul proiectului "Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Tehnologic Anghel Saligny Galati cod SMIS 121231

Data:

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului «Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Galati cod SMIS 121231

Data:

ACHIZITIE LUCRARI: Reparații Gard Imobil str. N. Alexandrescu nr. 57 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații Școala Gimnazială Nr. 28 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații Curente Grădinița cu Program Prelungit "Licurici" Galați

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Achiziționare mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi), Cod SMIS 122514

Data:

Achiziția materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Galati cod SMIS 121231

Data:

Achiziție produse: VASE GRĂ‚DINA DIN PLASTIC

Data:

Achiziție «Materiale de birotică și papetărie

Data:

Achizitie materiale de informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului Modernizare linii tramvai și carosabil Străzile Traian Vuia, Henri CoandĂ George Coșbuc (Tronson Henri Coandă - Str. Al. Măcelaru), Cod SMIS 124971

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului "REGENERARE URBANĂ‚ ZONA UZINA DE APĂ‚ NR.1 - ETAPA I", Cod SMIS 129530

Data:

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului "REGENERARE URBANĂ‚ ZONA UZINA DE APĂ‚ NR.1- ETAPA I", Cod SMIS 129530

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Anvelopare unitati de invatamant - Scoala Gimnaziala "Gheorghe Munteanu" Galati cod SMIS 122000

Data:

Achiziție VOPSEA ALCHIDICĂ‚ ANTICOROZIVĂ‚ PENTRU METAL ȘI ACCESORII PENTRU VOPSIT - ANULAT

Data:

Procurare si montare panouri protectie

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul "Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina - Barbosi"

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul "REGENERARE URBANĂ‚ ZONA UZINA DE APĂ‚ NR.1- ETAPA I", cod SMIS 129530

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului "REGENERARE URBANĂ‚ ZONA UZINA DE APĂ‚ NR.1- ETAPA I" cod SMIS 129530

Data:

Servicii medicale de medicina muncii pentru categoriile de personal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați

Data:

Reparații bl. A16, str. Basarabiei nr. 55 (sediu PMG)

Data:

Achiziție materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Anvelopare unitati de invatamant - Scoala Gimnaziala "Gheorghe Munteanu" Galati cod SMIS 122000

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru "Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina - Barboși" - faza STUDIU DE SOLUȚIE

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului «Anvelopare unitati de invatamant - Scoala Gimnaziala "Gheorghe Munteanu" Galati cod SMIS 122000

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului «Anvelopare unitati de invatamant - Scoala Gimnaziala "Gheorghe Munteanu" Galati cod SMIS 122000

Data:

Achiziție materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Anvelopare unitati de invatamant - Scoala Gimnaziala "Gheorghe Munteanu" Galati cod SMIS 122000 - ANULAT

Data:

Achiziția materialelor de informare și publicitate în cadrul proiectului "Regenerare urbană zona Uzina de apă nr.1(Etapa I)"

Data:

Servicii management energetic al municipiului Galati

Data:

Remedieri accident de teren imobil str. Domneasca nr. 35

Data:

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului «Modernizare linii tramvai si carosabil Strazile Traian Vuia, Henri Coanda, George Cosbuc (Tronson Henri Coanda - str. Al. Macelaru cod SMIS 124971

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul "Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina - Barbosi" - ANULAT

Data:

Servicii de proiectare - faza SF pentru obiectivul "Amenajări exterioare sediul PMG Strada DomneascĂ nr.54"

Data:

Reparații curente Scoala Gimnaziala nr.29

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații Curente Școala Gimnazială "Dan Barbilian" Galați

Data:

Reparații la Sala de Sport, Liceul Teoretic "Mircea Eliade"

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații la sala de box «Arena de box "Vasile Lehăduș" - str. Mihai Bravu nr. 3 Galați

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Reparații PT - SC 104 Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru " Modernizare linii tramvai și carosabil str. Traian. H. Coanda, Bd. G.Coșbuc între str. H. Coandă - str. Al. Măcelaru - STUDIU DE SOLUȚIE

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru " Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Ioan" - STUDIU DE SOLUȚIE

Data:

Achiziție MATERIALE DE CURAȚENIE pentru sediile de birouri ale Primăriei Municipiului Galați

Data:

Montajul monumentului de for public "Simbol" pentru obiectivul Resistematizare Strada Brăilei între B-dul Dunărea și intrarea în municipiul Galați

Data:

Servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivul "Reabilitare Strada Armata Poporului zona aferentă parcării bloc R5"

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru "Reabilitare imobil str. Al. I. Cuza nr. 24, în vederea înființării unei creșe" - STUDIU DE SOLUȚIE

Data:

ACHIZITIE SERVICII POSTALE SI DE CURIERAT

Data:

Prestări servicii de expertizare tehnică a monumentului de for public "Omagiul lui Brâncuși"

Data:

Reparații hidroizolație acoperiș și etajul 3 cămin internat Liceul Tehnologic "Radu Negru" Galați

Data:

Imobil str. Domnească nr. 54 (sediu PMG) - pereți despărțitori, platformă gunoi

Data:

Reparații Curente Grădinița "Step by step" Galați

Data:

Vase de gradina din plastic

Data:

Reparații și Igienizari Școala Gimnazială nr. 24 Galați

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială nr. 5 Galați

Data:

Reparații curente cămin Liceul cu Program Sportiv Galați

Data:

Liceul de Transporturi Auto "Traian Vuia" Galați - reparații cămin "B"

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului «Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Teoretic "Dunărea" Galati cod SMIS 121229

Data:

Achiziția materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Teoretic "Dunărea" Galati cod SMIS 121229

Data:

Grădinița "Motanul Încălțat" + Grădinița "Alice" + Grădinița "Voinicelul" - reparații instalații apă

Data:

Reparații canalizare imobil str.Traian nr.32

Data:

Reparații curente magazie imobil str. Saliste nr.16

Data:

Reparații curente la magazie imobil str. Holban nr.1

Data:

Reparații imobil str.Carnabel nr.76

Data:

Reparații canalizare Seminarul Teologic "Sf. Andrei" Galați

Data:

Reparații acces bloc și apartamente situate în str. Drumul de Centura, Micro 17, Galați

Data:

Reparații în regim de urgentă la sediul Directiei Generale Impozite, Taxe și alte Venituri Locale, strada Domnească nr.13, Bloc L, Galați

Data:

Achiziționare telemetru laser (2 buc.)

Data:

Reparații învelitoare - Grădinița "Motanul Încălțat"

Data:

Reparații si igienizari Colegiul Tehnic Paul Dimo

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului «Modernizare linii tramvai si carosabil strazile Traian Vuia, Henri Coanda, George Cosbuc (tronson Henri Coanda - str. Al. Macelaru)" cod SMIS 124971

Data:

Servicii de furnizare si montare placi permanente cu logoul WiFi4EU in cadrul proiectului "Retea WiFi4EU in Municipiul Galati"

Data:

Servicii de furnizare si montare încărcătoare solare pentru telefoane mobile

Data:

Achiziționarea și montajul a 12 aparate de fitness urban (6 tipuri) pentru domeniul public

Data:

Achiziție - Seif pentru bani - ANULAT

Data:

"Servicii de asigurare - Răspundere Civila Auto"

Data:

Servicii de reparare, întreținere și achiziții piese și componente și consumabile auto pentru autovehiculele Parcului auto al Primăriei Municipiului Galați

Data:

Servicii de evaluare a unui spațiu comercial situat în Municipiul Galați, str. Traian nr. 55, parter

Data:

Servicii de evaluare a patru spații cabinete medicale situate în Municipiul Galați

Data:

Prestări servicii de spălătorie auto - pentru vehiculele Primăriei Municipiului Galați

Data:

Achiziția de servicii de audit financiar în cadrul proiectului «Grădiniță cu 8 săli grupă nr. 40, cu program normal, Țiglina II, din municipiul Galați, cod SMIS 122478

Data:

ACHIZITIE LUCRARI: Reparat ferestre la Sala de sport Școala Gimnazială nr. 3 Galați

Data:

Reparații SC nr. 31 - str. Lăcătușilor, Micro 19, Galați

Data:

Servicii de transport cofrete cu cablurile aferente, conectarea lor la firidele cu energie electricĂ asistență tehnică pentru manifestările socio-culturale, sportive și civice la care Primăria Municipiului Galați este organizator sau partener

Data:

Achizitie: Servicii de vidanjare sau pompare ape meteorice de pe străzile necanalizate din municipiul Galați

Data:

Servicii de evaluare a bunurilor imobile/mobile proprietatea persoanelor fizice/juridice debitoare către bugetul local Galați, în vederea vânzării

Data:

Servicii de consultanță în management de proiect în cadrul proiectului «Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din municipiul Galați

Data:

Achiziționare materiale de publicitate în cadrul proiectului «Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din municipiul Galați

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: «Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Galați, cod SMIS 122068

Data:

ACHIZIȚIE: Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Galați, cod SMIS 122068

Data:

Servicii de întreținere și reparații firide/cofrete electrice, intervenție de urgență la firele de telecomunicații, cabine pază și toalete modulare

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: «Grădiniță cu 8 săli grupă nr. 40, cu program normal, Țiglina II, din municipiul Galați

Data:

ACHIZIȚIE: Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul «Grădiniță cu 8 săli grupă nr. 40, cu program normal, Țiglina II, din municipiul Galați

Data:

ACHIZIȚIE: Servicii pentru verificarea tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul «Reabilitarea Colegiului Tehnic "Traian Vuia" - Corp Școală Galați

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul proiectului «Reabilitarea Colegiului Tehnic "Traian Vuia" - Corp Școală Galați

Data:

Servicii de consultanță în domeniul utilizării surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice în cadrul proiectului Urb-En Pact - Urban Energy Pact

Data:

Modernizare și extindere Grădinița nr. 6 - str. Ovidiu nr. 10 - execuție

Data:

ACHIZIȚIE: Servicii pentru verificarea tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului «Reabilitarea, extinderea și dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați

Data:

Achiziționare materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Reabilitarea Colegiului Tehnic "Traian Vuia" - Corp Școală Galați

Data:

Achiziția de servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului «Reabilitarea Colegiului Tehnic "Traian Vuia" - Corp Școală Galați

Data:

Servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect în cadrul proiectului «Reabilitarea Colegiului Tehnic "Traian Vuia" - Corp Școală Galați

Data:

Achiziția materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului «Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Galați, cod SMIS 122068

Data:

Servicii de consultanta în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Galati, cod SMIS 122068

Data:

Servicii de expertiza tehnica cazane Centrala termica Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna

Data:

Prestări servicii pentru organizare de evenimente în vederea derulării cursurilor de formare profesională în cadrul proiectului "Extinderea instrumentelor de management al performanței la nivelul Primăriei municipiului Galați prin implementarea CAF"

Data:

Achiziție "Publicații locale și centrale"

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI - pentru obiectivul «Instalații semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți - Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna" - Atelier

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI - pentru obiectivul «Instalații semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți - Școala Gimnazială nr. 18 Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI - pentru obiectivul «Instalații semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți - Liceul Tehnologic Energetic "Paul Dimo" -Cămin Internat

Data:

Prestări servicii de proiectare - Elaborare Studiul Geotehnic si Studiul Topografic "Sală de educație fizică școlară - Școala Gimnazială nr. 22 - str. Zidarilor nr. 5 Galați"

Data:

Prestări servicii de proiectare - Elaborare Studiul Geotehnic si Studiul Topografic "Construire Bază sportivă Tip II - Școala Gimnazială «Constantin Gh. Marinescu - str. Regiment 11 Siret nr. 41A Galați"

Data:

Prestări servicii de proiectare - Elaborare Studiul Geotehnic si Studiul Topografic "Sală de Sport Școlară 102 locuri - Școala Gimnazială nr. 29 - str. Strungarilor nr. 7A Galați"

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru «Reabilitarea, extinderea si dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie "Elena Doamna" Galați

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - polițe asigurare RCA pentru 1 (un) vehicul, marca FORD B-Max

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - polițe asigurare RCA pentru 1 (un) vehicul, marca FORD B-Max - ANULAT

Data:

Reparații curente la magazie imobil str. Saliște nr. 16, Galați - ANULAT

Data:

Reparații curente la magazie imobil str. Holban nr. 1, Galați - ANULAT

Data:

Prestări servicii pentru organizare de evenimente în vederea derulării cursurilor de formare profesională în cadrul proiectului "Extinderea instrumentelor de management al performanței la nivelul Primăriei municipiului Galați prin implementarea CAF" - ANULAT

Data:

Servicii verificare instalatie de alimentare cu gaze

Data:

Servicii de efectuare a reviziei și verificarii tehnice periodice la centrala termică a imobilului din str. A. I. Cuza nr. 30

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - polițe asigurare RCA pentru 40 autovehicule BMC, în vederea înmatriculării, începând cu data de 11.12.2019 pe o perioadă de 1 lună de zile (30 de zile)

Data:

Proiectare și execuție «Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori Școala Gimnazială "Constantin Gheorghe Marinescu" Galați

Data:

Proiectare și execuție «Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu Grădinița cu program prelungit "Prichindel" Galați

Data:

Servicii de curățenie pentru parcare drum centura de est a municipiului Galați

Data:

Reparații SC nr. 63, str. Siderurgiștilor nr. 15 - Galați

Data:

Prestări Servicii de mentenanța privind sistemele de supraveghere video din parcurile municipiului Galați

Data:

Servicii instruire strategii

Data:

Reparații tavan și coloană căldură Colegiul Național "Al. I. Cuza" Galațti

Data:

Achiziție UN VEHICUL AUTO NOU (una bucata) - CATEGORIA UTILITARE N1

Data:

Servicii de asistenta în domeniul managementului de proiect în cadrul proiectului «Reabilitarea, Extinderea si Dotarea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galati

Data:

Achiziția materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Reabilitarea, Extinderea si Dotarea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galati

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului «Reabilitarea, Extinderea si Dotarea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galati

Data:

Achiziția "Rechizite și consumabile birou"

Data:

Refacere cosuri de fum la imobilele proprietatea mun. Galati

Data:

ACHIZIȚIE DE LUCRĂ‚RI: Avarie instalații electrice Grădinița "Codruța" - Galați

Data:

Achiziție ECHIPAMENTE DE ÎMPRĂ‚ȘTIERE ANTIDERAPANT ȘI DESZĂ‚PEZIT

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI - pentru obiectivul "Amenajarea de stații capăt de linie - Micro 19 - Galați"

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI - pentru obiectivul "Amenajarea de stații capăt de linie - Bariera Traian - Galați"

Data:

Fantani apa Scoala Iulia Hasdeu Galati

Data:

Avarie la țeava de căldură - Colegiul National Vasile Alecsandri

Data:

Imobil str. Domnească nr. 102, Galați - SPCLEP (Serviciul Evidența Populației) - eliminare avarie instalație alimentare apă-canal

Data:

Imobil str. N. Bălcescu nr. 116, Galați - reparații instalație încălzire (chiriaș fam. Deaconiță)

Data:

Scoala nr. 10 (corp B) - eliminare avarie instalatie canalizare grup sanitar

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - polițe asigurare RCA pentru patru vehicule, marca DACIA DUSTER

Data:

Achiziția de materiale publicitare de informare și comunicare pentru proiectul «Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie 18m, Galati Cod SMIS 128117, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - polițe asigurare RCA pentru nouă autovehicule, marca KARSAN, în vederea înmatriculării, începând cu data de 22.11.2019 pe o perioadă de 1 lună de zile (30 de zile)

Data:

Reparații exterioare imobil str. Democrației nr. 6 - Galați

Data:

Lucrări de "Punere în siguranță imobil str. Domnească nr. 24 Galați"

Data:

Reparații magazie imobil str. C. Columb nr. 22 (Fam. Chiosa) - Galați

Data:

Servicii de revizie a Sistemului Inteligent de Management al Traficului

Data:

Achiziție cabina poarta - ANULAT

Data:

Achiziție bariera automata - ANULAT

Data:

Reparații canalizare imobil str. Domnească nr. 135-Galati (Fam. Tanasescu)

Data:

Reparații la instalatia de canalizare de la Liceul Teoretic Dunarea

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - polițe asigurare RCA pentru 10 autovehicule, marca KARSAN, in vederea inmatricularii

Data:

Reparații gard Școala Gimnazială nr. 20 Galați

Data:

Reparații exterioare Grădinița nr. 61 - "Ion Creangă" Galați

Data:

Reparații exterioare imobil str. Gamulea nr. 7 (Fam. Manoliu) - Galati

Data:

Inlocuire tamplarie exterioara imobil str. Garii nr. 24 (Fam. Iosipescu)

Data:

Reparatii acoperis imobil str. N. Balcescu nr. 21 (fam. Gogoi) - Galati

Data:

Reparații exterioare imobil str. Dr. Carnabel nr. 12 (Fam. Ionescu) - Galati

Data:

Reparații instalatii electrice Gradinita nr. 32 Galati

Data:

Punere in siguranta imobil str. Domneasca nr. 97-99

Data:

Servicii de organizare evenimente in cadrul proiectului BLUACT-BLUegrowth cities in ACTion, cod 3930

Data:

ACHIZITIE PRESTARI SERVICII DE ORGANIZARE A SARBATORILOR LOCALE DE IARNA

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Imobil sală de sport și sală de mese Școala Gimnazială Nr. 28 Galați

Data:

Achiziția «Materiale consumabile" în cadrul proiectului "Extinderea instrumentelor de management al performanței la nivelul Primăriei municipiului Galați prin implementarea CAF" Cod SMIS 128555;

Data:

Reparații acoperis imobil str. Plantelor nr. 2

Data:

Reparatii acoperis imobil str. Tecuci nr. 84 (Fam. Stoica) - Galati

Data:

ACHIZITIE Prestări servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului «Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați

Data:

ACHIZITIE: Imobil str. Lahovary nr. 7, Galați - reparații

Data:

ACHIZITIE: Imobil str. Arieșului nr. 6, Galați - reparații învelitoare (Forumul German - S.A.D.)

Data:

ACHIZITIE: Imobil str. Științei nr. 34, Galați - reparații învelitoare (chiriaș fam. Gheorghe)

Data:

ACHIZITIE: Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați

Data:

Achiziție Sistem de Supraveghere Video în Parc Micro 39 - bv. Henri CoandĂ obiectiv care aparține Municipiului Galați - furnizare cu montaj

Data:

Servicii de evaluare a riscului la securitatea fizica pentru obiectivul Casa Simion Gheorghiu, str. Domnească nr. 24, obiectiv ce apartine Municipiului Galati

Data:

Reparații conducta agent termic Gradinita Codruta, Galati

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul Modernizare si extindere Patinoar - Studiu de solutie

Data:

Reparații la toalete Scoala Gimnaziala nr. 22

Data:

Reparații curente Gradinita nr. 39 Galati

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Reabilitare si modernizare Școala gimnazială nr. 33" Galați

Data:

ACHIZITIE Prestări servicii de evaluare a riscului la securitate fizică pentru obiectivul "Campus Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza" Galați - Corp B

Data:

Servicii de asigurare - POLITE FACULTATIVE C.A.S.C.O.

Data:

"Servicii de asigurare - Răspundere Civila Auto"

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza D.A.L.I. pentru obiectivul "Relocare SPCLEP a serviciului public pentru eliberarea și evidența pașapoartelor și a serviciului înmatriculări și permise auto"

Data:

Reparații SC 113 - Zona Piața Centrală Galați

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială "Sfântul Grigorie Teologul" Galați

Data:

Spații pentru stocarea alimentelor, aferente Cantinei de Ajutor Social - str. Săliștei nr. 8, Galați "” proiectare și execuție

Data:

Reparații gard Seminarul Teologic Ortodox Sfantul Andrei Galați

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului «Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala Sf. Grigorie Teologul Galati

Data:

Servicii de organizare evenimente - reuniunea Grupului Local URBACT in cadrul proiectului Urb-En Pact - Urban Energy Pact, cod 5864

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului «Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala nr. 33 Galati

Data:

Reparații PT Albatros - Zona Piața Centrală Galați

Data:

Reparații exterioare imobil str. Tecuci nr. 68 (fam. Dimitriu Veronica)

Data:

Reparații acoperis imobil str. Tecuci nr. 68 (fam. Domnita)

Data:

Reparații exterioare imobil str. Tecuci nr. 75 (fam. Mihai Aurica)

Data:

Punere in siguranta imobil str. Tecuci nr. 43

Data:

Reparatii SC 9 - Tiglina II

Data:

Reparatii SC nr. 65 - Siderurgistilor Vest, Galati

Data:

Reparații exterioare blocuri ANL (CF1 - CF4 str. Maramureș; S1 - S14 str. Berlin; L1 - L3 Micro 13) - Galați

Data:

Reparații accident teren și magazie imobil str. Al. Cernat nr. 83 - Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI - pentru obiectivul "Reabilitare Strada Ioan Nenițescu - Galați"

Data:

Prestări servicii de asigurare CASCO - polița facultativa CASCO pentru un vehicul utilitar marca DACIA DOKKER începând cu data de 06.10.2019 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Achiziție ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE pentru salariații din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Galați

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului «Modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati - ANULAT

Data:

Reparații la alei, cu dale mozaicate la Scoala Gimnaziala nr. 29

Data:

Reparații la alei, cu dale mozaicate la Scoala Gimnaziala nr. 16

Data:

Reparații platforme cu dale prefabricate Liceul de Arte D. Cuclin

Data:

Achiziție Materiale necesare desfășurării activității secțiilor de votare

Data:

Achizitie și montaj 30 buc. extinderi adăposturi BUS pentru persoane cu handicap

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului «Reabilitare, modernizare, extindere si dotare compartiment primiri urgente - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan Galati"

Data:

Servicii de asistenta în domeniul managementului de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala "Sfantul Grigorie Teologul" Galati Cod SMIS 122069

Data:

"Servicii de asigurare - Răspundere Civila Auto"

Data:

Achiziție multifunțională A3 în cadrul proiectului "Extinderea instrumentelor de management al performanței la nivelul Primăriei municipiului Galați prin implementarea CAF"Cod SMIS 128955;

Data:

"Servicii de asigurare - Răspundere Civila Auto"

Data:

Reparații Grădinițele nr. 7, 32, 45 și 26 - Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI - pentru obiectivul "RK Capela Cimitir «Sf. Lazar - Galați"

Data:

Servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect în cadrul proiectului « "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul M13B și PR3A din cartierul Micro 21 din Municipiul Galați" - ANULAT

Data:

Prestări servicii pentru «Organizarea unui party cu dj pentru evenimentul COLOR RUN 2019

Data:

Inlocuire corpuri de incalzire Gradinita cu PP nr. 36

Data:

Reparații la gard existent str. Domneasca nr. 90 Galati

Data:

Reparații exterioare imobil str. Tecuci nr. 68 (fam. Gheorghe Marita)

Data:

Achiziție CONSUMABILE PENTRU COMPARTIMENTUL BANCA DE DATE

Data:

Achiziție multifunțională A3 în cadrul proiectului "Extinderea instrumentelor de management al performanței la nivelul Primăriei municipiului Galați prin implementarea CAF"Cod SMIS 128955 - ANULAT

Data:

Achiziția de servicii de identitate vizuală - materiale publicitare în cadrul proiectului "Extinderea instrumentelor de management al performanței la nivelul Primăriei municipiului Galați prin implementarea CAF", cod SMIS 128555

Data:

Sistem de vidanjare pentru evacuarea apelor meteorice de la Cavoul Roman - ANULAT

Data:

Achizitie și montaj 30 buc. extinderi adăposturi BUS pentru persoane cu handicap - ANULAT

Data:

Servicii de furnizare si montare încărcătoare solare pentru telefoane mobile

Data:

Servicii de asistenta în domeniul managementului de proiect în cadrul proiectului «Modernizare, Extindere si Dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati Cod SMIS 123950

Data:

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Galați - Reparații Corp Școală și Hidroizolație Sală Sport

Data:

Reparații curente Scoala nr. 29

Data:

Scoala "Ludovic Cosma" + Gradinita nr. 10 + Gradinita nr. 22 - reparatii

Data:

Reparatii curente la Scoala Gimnaziala nr. 5

Data:

Gradinita "C. Ressu" (bloc U1 + bloc U2) + Gradinita nr. 56 - reparatii

Data:

Reparatii curente Scoala Gimnaziala nr. 10 Galati

Data:

Gradinita "Croitorasul cel Viteaz" - reparatii (bloc U3+bloc U4)

Data:

Scoala "Grigore Moisil" - reparatii

Data:

Reparatii curente la Gradinita cu PP Step by step

Data:

Reparatii curente Gradinita Elena Doamna, Gradinita Tweety, Gradinita Mugurel, Galati

Data:

Scoala Gimnaziala "Miron Costin" - reparatii

Data:

Liceul Teoretic Sf. Maria - reparatii

Data:

Reparatii sala de sport Colegiul Tehnic Radu Negru Galati

Data:

Liceul Tehnologic "Traian Vuia" - reparatii

Data:

Reparatii la tablourile electrice de la bazin, Colegiul National Vasile Alecsandri

Data:

Reparații instalație electrică Școala Gimnazială nr. 20 - Galați

Data:

Reparații și igienizari Grădinița cu PP nr. 1

Data:

Scoala "Elena Cuza" - reparații

Data:

Scoala "Mihai Viteazul" - reparații

Data:

Reparatii imprejmuire teren sport Scoala Gimnaziala nr. 25

Data:

Reparații imobil str. N. Gamulea nr. 7, Galați

Data:

Avarie cablu subteran alimentare spalatorie Colegiul National Costache Negri

Data:

Reparații subsol corp scoala Colegiul Tehnic Radu Negru Galati

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - polițe asigurare RCA pentru trei vehicule, marca DACIA DUSTER începând cu data de 06.09.2019 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului «Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala "Sfantul Grigorie Teologul" Galati Cod SMIS 122069

Data:

Achiziția materialelor de informare și publicitate în cadrul proiectului «Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala "Grigorie Teologul" Galati Cod SMIS 122069

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului «Modernizare, Extindere si Dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati Cod SMIS 123950

Data:

Achiziția materialelor de informare și publicitate în cadrul proiectului «Modernizare, Extindere si Dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati Cod SMIS 123950

Data:

Servicii de promovare a proiectului "Furnizarea, operarea și mentenența sistemelor de colectare automată de tarife, de informare a pasagerilor și de management al flotei pentru Municipiul Galați"

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul Modernizare linii tramvai si carosabil str. Siderurgistilor - str. 1 Decembrie 1918 - Studiu de solutie

Data:

Achiziția directa a unui robot filtrare apa

Data:

Reparații Grădinița nr. 64 Galați

Data:

Servicii de organizare a unui festival gastronomic la Galați

Data:

Servicii de proiectare pentru Expertizare gura de evacuare canalizare in raul Siret la obiectivul «Reabilitare/amenajare gura de evacuare in raul Siret a apelor uzate din statia de epurare cartier Dimitrie Cantemir

Data:

Servicii de comunicare, publicitate, realizare website și platformă de votare aferente proiectului BLUACT-BLUegrowth cities in ACTion, cod 3930

Data:

Prestări servicii de asigurare RCA - polițe asigurare RCA pentru trei vehicule, marca DACIA DUSTER începând cu data de 06.09.2019 pe o perioadă de 1 an calendaristic - ANULAT

Data:

Prestări servicii de asigurare CASCO - polițe facultative CASCO pentru trei vehicule utilitare marca DACIA DUSTER începând cu data de 30.08.2019 pe o perioadă de 1 an calendaristic

Data:

Achiziția unui vehicul auto din categoria autoutilitare pentru parcul auto al Mun. Galati

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a proiectului tehnic aferent obiectivului «Reabilitare, modernizare, extindere si dotare compartiment primiri urgente - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan Galati" - ANULAT

Data:

Reparații parchet Școala Gimnazială nr. 28 Galați

Data:

Reparații Grădinița nr. 64 Galați - ANULAT

Data:

Prestări servicii de proiectare - STUDIU SOLUȚIE - pentru obiectivul "Grădinița cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II - Galați"

Data:

Prestări servicii pentru organizarea evenimentului «Ziua Marinei la Galați

Data:

Reparații Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Galați

Data:

Reparații tâmplărie - Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați

Data:

Reparații curente la Gradinita cu PP "Licurici"

Data:

Reparații curente Gradinita cu PP nr. 36

Data:

Reparații curente la Scoala Gimnaziala nr. 20

Data:

Reparații grupuri sanitare camin Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna

Data:

Reparații curente la Scoala Gimnaziala nr. 16

Data:

Reparații curente la Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare

Data:

Reparații curente la Scoala Gimnaziala Sfintii Imparati

Data:

Gradinita Otilia Cazimir - reparatie imprejmuire

Data:

Reparații grupuri sanitare Liceul Tehnologic "Dumitru Moțoc" Galați

Data:

Reparații curente Școala Gimnazială nr. 18 și Școala Gimnazială "Gh. Munteanu" Galați

Data:

Reparații curente Școala Gimnazială nr. 2 Galați

Data:

Reparații curente Colegiul National V. Alecsandri

Data:

Servicii de aerofotogrammetrie și realizare a ortofotoplanului digital pentru municipiul Galați și identificarea terenurilor, definite ca spații verzi și terenuri degradate, aparținând domeniului public/privat al municipiului Galați

Data:

Servicii de instalare a retelelor Wi-Fi în cadrul proiectului "Retea WiFi4EU in mun. Galati"

Data:

Achiziționarea a 10 ansamble banci stradale compuse din cate 4 (patru) banci fara spatar, din structura metalica modulara, pentru alveole tip caseta cu copaci

Data:

Achiziția materialelor de informare și publicitate în cadrul proiectului «Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte D din cartierul M13B si PR3A din cartierul Micro 21 din Mun. Galați

Data:

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului «Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte D din cartierul M13B si PR3A din cartierul Micro 21 din Mun. Galați

Data:

Lucrări pentru securizare imobil str. Plevnei nr. 3, Galați

Data:

Separare circuite electrice și montare contor - bloc G9, apart. 38 - str. Brăilei nr. 260 Galați

Data:

Servicii de instalare a retelelor Wi-Fi în cadrul proiectului "Retea WiFi4EU in mun. Galati" - ANULAT

Data:

Achiziția materialelor de informare și publicitate în cadrul proiectului «Reabilitare, modernizare, extindere si dotare compartiment primiri urgente - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan Galati"

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului «Reabilitare, modernizare, extindere si dotare compartiment primiri urgente - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan Galati"

Data:

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului «Modernizare linii tramvai si carosabil strazile Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918 Cod SMIS 121363

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul M13B și PR3A din cartierul Micro 21 din Municipiul Galați"

Data:

Reparații la instalația electrică la Colegiul National Costache Negri Galati

Data:

Servicii de proiectare pentru Expertizare gura de evacuare canalizare in raul Siret la obiectivul «Statie de epurare ape uzate cartier Dimitrie Cantemir - ANULAT

Data:

Reparații imobil str. N. Leonard nr. 34 (Bl. S12/25), Galați

Data:

Reparații exterioare bl. F str. 1 Decembrie 1918 - Galati

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Reabilitare, modernizare, extindere si dotare compartiment primiri urgente - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan Galati"

Data:

Prestări servicii de legat și copertat registre cu documente ale Serviciului de Administrație Publică Locală Galați

Data:

Reparații Curente Gradinita cu Program Prelungit nr. 30

Data:

Servicii de asistenta în domeniul managementului de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare, modernizare, extindere si dotare compartiment primiri urgente - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan Galati"

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI - pentru obiectivul " RK imobil Secția 3 Poliție, bloc G1 - Galați"

Data:

Servicii de transport si cazare aferente proiectului BLUACT-BLUegrowth cities in ACTion, cod 3930

Data:

Servicii de catering aferente intalnirii extinse a Grupului Local URBACT in cadrul proiectului BLUACT-BLUegrowth cities in ACTion, cod 3930

Data:

Achiziție "Reparatii curente pentru Cresa nr. 36 (etaj 1 - camin Liceul Teoretic "Mircea Eliade")

Data:

Reparații curente Gradinita Codruta Galati

Data:

Reparații Curente Gradinita cu Program Prelungit nr. 30 - ANULAT

Data:

Reparații la sala de haltere și la camerele de la etajul 3 în Complexul Sportiv de pe str. Mihai Bravu nr. 3, Galați

Data:

Reparații curente Colegiul Național "Mihail Kogălniceanu" Galați

Data:

Servicii de audit tehnico - economic pentru calcularea pretului unitar pe kilometru pentru fiecare mod de transport (tramvai, troleibuz si tramvai) la Transurb SA

Data:

Reparații Gradinita nr. 40 Galati

Data:

Reparații Gradinita Tedi Galati

Data:

Reparații exterioare imobil str. I. L. Caragiale nr. 57 - Galați

Data:

Reparații Serviciul de Asistenta Medicala, bloc A4, strada Traian nr. 93, Galati

Data:

Bloc A4, str. Traian nr. 93 Galați - Reparații Serviciul Autoritate Tutelară

Data:

Reparații acoperiș imobil str. Al. Cernat nr. 19 - Galați

Data:

Reparații curente Grădinița nr. 9 Galați

Data:

Reparații curente la sala de mese la Colegiul Național Costache Negri, Galați

Data:

Gradinita Arlechino - eliminare avarie invelitoare

Data:

Scoala nr. 10 (corp principal) - avarie instalatie alimentare apa-canal

Data:

Achiziție "Reparatii curente pentrun Cresa nr. 1 (etaj 1 - Camin Internat), Liceul Tehnologic de Marina, Galati"

Data:

Achiziție "Reparatii curente Liceul Tehnologic de Marina, Galati"

Data:

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" - reparații Sală Sport

Data:

Reparații curente Liceul Teoretic "Mircea Eliade"

Data:

Reparații Școala Gimnazială "Iulia Hașdeu"

Data:

Reparații exterioare imobil str. Universitatii nr. 7, Galați

Data:

Reparații bransament apa si canalizare imobil str. Tecuci nr. 69 - Galati

Data:

Servicii de organizare a evenimentului "Zilele Dunării 2019"

Data:

Reparații exterioare imobil str. Al. I. Cuza nr. 29 - Galați

Data:

Reparatii acoperis imobil str. Tecuci nr. 84 - Galati

Data:

Reparații exterioare si bransament apa imobil str. Dr. Carnabel nr. 76 - Galati

Data:

Proiectare și execuție - reparatii imobil str. Eroilor nr. 10 (S.A.D.) - Galati

Data:

Servicii de consultanță în managementul de proiect în cadrul proiectului «Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 33 Galați

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Reparatii curente sistem rutier/Refacere sistem rutier strada Brailei Sector I - intre Sens Giratoriu Catusa si str. Frunzei, Sector II - intre str. Frunzei si Inel de Rocada, Sector III - intre Inel de Rocada si B-dul George Cosbuc, Sector IV - intre B-dul George Coșbuc si str. Rosiori din Mun. Galati

Data:

Achiziționarea de buchete de flori naturale, ghirlanda din flori naturale, fire flori naturale, coroane, jerbe

Data:

Achiziția materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 33 Galati

Data:

Servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului «Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 33 Galati Cod SMIS 120783

Data:

Achizitie Prestari Servicii de Asistență Tehnică de Supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Modernizare si reabilitare Scoala Gimnaziala "Mihail Sadoveanu" Galați

Data:

Servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect în cadrul proiectului «Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Galați

Data:

Achiziționare materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului "Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918", Cod SMIS 121363

Data:

Achiziție Sisteme de Supraveghere Video în obiective care aparțin Municipiului Galați - furnizare cu montaj

Data:

Prestări servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului «Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Galați

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic aferent obiectivului "Modernizare linii tramvai și carosabil str. Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918"

Data:

Achiziționare materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Galați

Data:

Servicii de audit financiar - pentru implementarea și, respectiv, auditarea proiectului «Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Galați

Data:

Prestări servicii pentru organizarea evenimentului «Ziua Copilului 2019

Data:

Achiziție MATERIALE IGIENICO-SANITARE pentru salariații din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Galați și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați

Data:

Prestări servicii de evaluare a riscului la securitate fizică pentru unele obiective aparținând Municipiului Galați

Data:

Articole de birotica

Data:

Servicii "Instalare secții de votare (montare, demontare și transport dotări secții votare) - Europarlamentare 2019"

Data:

Reparații in regim de urgenta la sediul Directiei Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, bloc A16, strada Basarabiei nr. 55, Galati

Data:

Reparații placaje scari Baia Comunala Galați

Data:

Reparații Curente Gradinita cu PP nr. 1 - Galati (Avarie - parchet umflat in sala de clasa)

Data:

Scoala nr. 10 - Avarie instalație alimentare apa

Data:

Achizitie "Servicii de transport cofrete cu cablurile aferente, conectarea lor la firidele cu energie electricĂ asistență tehnică pentru manifestările socio-culturale, sportive și civice la care Primaria Municipiului Galati este organizator sau partener"

Data:

Achiziție "Reparatii curente in camin - la Liceul cu Program Sportiv"

Data:

Achiziție "Reparatii Stadionul Dunarea", Galati

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrarilor de executie pentru obiectivul: Reabilitare si modernizare plaja Dunarea

Data:

Prestări servicii pentru «Organizarea celei de a XVIII-a editii a evenimentului "Festivalul Scrumbiei Dunarene"

Data:

Reparatii bransament apa si canalizare imobil str. Nenitescu nr. 14 - Galati (Avarie)

Data:

Avarie electrica si sanitara la Gradinita Elena Doamna, Gradinita Tweety si Gradinita Mugurel, Galati

Data:

Servicii de închiriere și mentenanță a 14 aparate de purificare a apei care vor fi instalate în sediile Primăriei Municipiului Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare pentru "Demolare imobile str. I.L. Caragiale nr. 35, str. I.L. Caragiale nr. 58, str. Al. Cernat nr. 82, str. I. Creanga nr. 9 și str. C. Columb nr. 4 - Galați"

Data:

Servicii postale si de curierat pentru asigurarea expedierii corespondenței Primăriei Municipiului Galați

Data:

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului «Furnizarea Sistemelor de Colectare Automată a Tarifelor de Călătorie, de Informare a Pasagerilor si de Management al Flotei de Vehicule pentru Municipiul Galați Cod SMIS 125749

Data:

Avarie instalație canalizare - Scoala nr. 10

Data:

Servicii de evaluare a bunurilor imobile/mobile proprietatea persoanelor fizice/juridice debitoare catre bugetul local Galati, in vederea vanzarii

Data:

Servicii de închiriere și mentenanță a 14 aparate de purificare a apei care vor fi instalate în sediile Primăriei Municipiului Galați - ANULAT

Data:

"Contract de proiectare și execuție pentru obiectivul "Demolare garaje str. Rizer nr. 75, str. Pieței nr. 2A-4"

Data:

Reparații și igienizare imobil str. Eroilor nr. 10 - Galati - ANULAT

Data:

Servicii de recrutare in vederea selecției unui numar de 4 (patru) membri în Consiliul de administrație al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galați"

Data:

Achiziția materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Furnizarea Sistemelor de Colectare Automată a Tarifelor de Călătorie, de Informare a Pasagerilor si de Management al Flotei de Vehicule pentru Municipiul Galați Cod SMIS 125749

Data:

Achiziția materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Achizitia de mijloace de transport nepoluante (17 troleibuze noi) Cod SMIS 125465

Data:

Serviciu de promovare a utilizarii mijloacelor de transport urban in comun

Data:

Servicii de cercetare arheologică preventivă în cadrul proiectului Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina - Barboși

Data:

Servicii de asigurare - Răspundere Civila Auto

Data:

Reparații imobil str. Domnească nr. 131, Galați

Data:

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului «Achizitia de mijloace de transport nepoluante (17 troleibuze noi) Cod SMIS 125465

Data:

Avarie la țeava de căldură la Liceul cu Program Sportiv Galați

Data:

Avarie instalații cantină - Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Galați

Data:

Avarie la instalația termică și la instalația de apă rece la Colegiul Național "Costache Negri" Galați

Data:

Servicii medicale de medicina muncii pentru categoriile de personal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați

Data:

Achiziția «Articole de birotica in cadrul proiectului REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării, cod DTP2-084-2.2

Data:

Achiziție prestări servicii de întreținere și reparații firide/cofrete electrice, intervenție de urgență la firele de telecomunicații și cabine pază

Data:

Reparații rețele exterioare Colegiul de Industrie Alimentară Galați

Data:

Reparații rețele exterioare Colegiul de Industrie Alimentară Galați - ANULAT

Data:

Achiziție « Modernizare strada Traian intre Metro si strada Brailei - tronson Piata 30 Decembrie - strada Basarabiei

Data:

Servicii de curatenie pentru parcare drum centura de est a municipiului Galati

Data:

Achiziție "Publicații locale și centrale"

Data:

Achizitie "Reabilitare si modernizare plaja Dunărea - studiu solutie"

Data:

Servicii de reparare, întreținere și achiziții piese și componente și consumabile auto pentru autovehiculele Parcului auto al Primăriei Municipiului Galați

Data:

Prestări servicii de spălare a autovehiculelor pentru Primăria Municipiului Galați

Data:

Servicii de servisare a sistemelor de alarmare antiefracție și supraveghere video din dotarea sediilor de birouri ale Primăriei Municipiului Galați

Data:

Construire rezervor apă capacitate 100 mc la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Buna Vestire Galați - proiectare și execuție

Data:

Achiziție materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina - Barboși, Cod SMIS 119952

Data:

Achiziție servicii de audit financiar extern în cadrul proiectului Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina - Barboși, Cod SMIS 119952

Data:

Servicii de proiectare DTCU+DTAC la obiectivul "Intrare in legalitate imobil corp A, centrala termica si chiosc Colegiul National Vasile Alecsandri, Str.N.Balcescu n.41" - ANULAT

Data:

Servicii de mentenanta privind sistemele de supraveghere video din parcurile Municipiului Galati

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza SF pentru obiectivul «Consolidare versant aferent imobil str. Cuza nr. 46 Galați

Data:

Achiziția materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Modernizare Strada Traian intre Metro si Strada Brailei Cod SMIS 125784

Data:

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului «Modernizare Strada Traian intre Metro si Strada Brailei Cod SMIS 125784

Data:

Achiziția materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Implementarea unui sistem informatic integrat de management al documentelor, arhivă electronică și managementul relației cu cetățenii și mediul de afaceri, elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă și Smart City

Data:

Reparații imobil str. N. Bălcescu nr. 116 - Reparatie magazie Galați

Data:

Servicii de asigurare - Răspundere Civila Auto

Data:

Publicații locale și centrale - ANULAT

Data:

Reparații tâmplărie sedii Primăria Mun. Galați

Data:

Reparatii poarta de acces si gard Colegiul National Costache Negri

Data:

Reparații instalație electrică Școala Gimnazială nr. 18 - Galați

Data:

Reparații în trei camere din caminul de la Liceul cu Program Sportiv

Data:

Servicii de întreținere și mentenanță a sistemului electronic de platĂ antiefracție și alarmare la un nr. de 40 buc. toalete publice racordate la utilități în mun. Galați

Data:

Achiziție "Rechizite si consumabile de birou"

Data:

Prestări servicii de organizare a evenimentului "TÂRGUL DE IARNĂ‚ 2018"

Data:

Atribuirea contractului multianual de Servicii de inventariere a lucrărilor de modernizare nefinalizate, lucrărilor și serviciilor în curs de execuție sau neterminate

Data:

Reparatii curente Gradinita "Tedi", Galati

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza SF pentru obiectivul «Alimentare cu energie elctrică Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie "Buna Vestire" Galați

Data:

Reparații imobil str. Parcului, bl. I1, ap. 3, Galați

Data:

Reparații sediu bloc L, str. DomneascĂ Galați

Data:

Reparații instalații: Grădinița "Motanul Încălțat" Galați (PP + PN) + Grădinița "Alice" + Grădinița "Voinicelul"

Data:

Reparații instalație alimentare apă str. Domnească nr. 131 - Galați

Data:

Servicii de organizare a evenimentului "Zilele Galatiului 2018"

Data:

Reparatii magazie alimente si porti Gradinita nr. 32, Galati

Data:

Servicii de asigurare - Răspundere Civila Auto

Data:

Servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect în cadrul proiectului «Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială "Iulia Hașdeu" din municipiul Galați - ANULAT

Data:

Prestări SERVICII DE EXPERTIZA EXTERNA aferentă proiectului REDISCOVER - Redescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării (REDISCOVER - Rediscover, expose end exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region)

Data:

Achiziție Pachet Rechizite - ANULAT

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială "Miron Costin" Galați - instalatie canalizare (corp B)

Data:

Rampa acces persoane cu handicap imobil str. Dr. Carnabel nr. 105 - Galati

Data:

Reparații Conducta apa rece Gradinita Codruta, Galati

Data:

Reparații Curente Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna" Galați

Data:

Servicii de asigurare - POLITE C.A.S.C.O.

Data:

Achiziționare materiale de informare și publicitate în cadrul proiectului «Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială "Iulia Hașdeu"din municipiul Galați

Data:

Servicii de audit financiar - pentru implementarea și, respectiv, auditarea proiectului «Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială "Iulia Hașdeu" din municipiul Galați

Data:

Reparații imobil și magazie str. Română nr. 48 - Galați

Data:

Reparații instalații apă rece Grădinița nr. 39 Galați

Data:

Reparații la vestiare în Complexul Sportiv str. Mihai Bravu nr. 3 - Galați

Data:

Achizitie contract de proiectare - Faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Modernizare si extindere instalatie utilizare biogaz"

Data:

Servicii de asigurare - Raspundere Civila Auto

Data:

Servicii de studii pentru actualizarea, revizuirea și completarea "Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)" pentru municipiul Galați

Data:

Reparații curente Camin "C", str. Milcov nr. 25 Galați - refacere cămine vizitare (2 buc.)

Data:

Servicii de proiectare: ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul «Spații Stocare Alimente aferente Cantinei de Ajutor Social - str. Dogăriei nr. 26A, Galați"

Data:

Reparații curente Școala "Elena Cuza" Galați

Data:

Reparații imobil str. Tecuci nr. 113 - Galați (chiriaș fam. Modiga)

Data:

Reparații curente imobil str. I. Fernic nr. 37 și adăpost A.L.A. bl. G1 - Galați

Data:

Reparații învelitoare hala anexă Colegiul Tehnic "Radu Negru" Galați

Data:

Reparații imobil str. N. Bălcescu nr. 21 - Galați

Data:

Reparații Curente Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna" Galați - ANULAT

Data:

Achiziție cu proiectare și montaj a unui sistem de sonorizare pentru strada Domnească și strada Brăilei - Galați

Data:

Reparații și igienizare apart. 35 din Bloc CF1, ANL - str. Maramureș, Galați

Data:

Reparații imobil Cartier Filești , nr. 15A - Filești

Data:

Reparații la instalația termică la Școala Gimnazială nr. 29 - Galați

Data:

Servicii de supervizare a lucrarilor din cadrul contractului "Furnizarea, operarea si mentenanta sistemelor de colectare automata de tarife, de informare a pasagerilor si de management al flotei catre Municipiul Galati"

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza D.A.L.I. pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare bloc PEXCO - Galați"

Data:

Reparații curente Școala "L. Cosma" pentru + Grădinița nr. 22 - Galați

Data:

Reparații Curente Sala Sport a Colegiului Tehnic "Aurel Vlaicu" Galați

Data:

Renovare imobil str. Crizantemelor nr. 6, Galați - proiectare și execuție

Data:

Modernizare Centrul de Permanență Cartier Mazepa - str. Ovidiu nr. 10, Galați - proiectare și execuție

Data:

Modernizare și Extindere Grădinița nr. 6 - str. Ovidiu nr. 10, Galați - proiectare și execuție

Data:

Reparații Curente Liceul de Arte "D. Cuclin" Galați

Data:

Reparații Curente la Grădinița "Croitorașul cel Viteaz" Galați

Data:

Reparații Curente la Grădinița "Motanul Incălțat" Galați

Data:

Reparații imobil str. Tecuci nr. 69 - Galați

Data:

Reparații imobil str. Traian nr. 32 - Galați

Data:

Reparație bazin și racordare instalație încălzire bazin la Centrala termică "Baza Siderurgistul" Galați

Data:

Reparații curente imobil str. Sf. Spiridon nr. 41 (chiriași) - Galați

Data:

Reparații curente I.S.U. Galați (Ușă acces S.C. 104 - str. Ionel Fernic nr. 37 + Ventilatie bloc G1 -str. Brăilei nr. 250) - ANULAT

Data:

Achiziție cu montaj a unui sistem de ceasuri electronice sincronizate cu 3 (trei) fețe

Data:

Achiziție cu montaj a unui sistem de ceasuri electronice sincronizate cu 4 (patru) fețe

Data:

Servicii Expertizare Tehnica pentru obiectivul"Cazane Baza Siderurgistul"

Data:

Servicii de proiectare: ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul «Construire Sală de sport cu tribună 180 locuri Colegiul Național "Vasile Alecsandri" Galați

Data:

Proiectare intrare in legalitate - Documentatie tehnica de securitate la incendiu pentru Centrul Multifunctional pentru tineri aflati in situatii de risc(Corp C2) Zimbrului nr.5

Data:

Servicii de proiectare - faza DALI - pentru obiectivul : «Consolidare si Modernizare pod din beton armat situat in Galati - Calea Smardan(DJ251) in zona intersectiei cu Str.Filesti

Data:

Reparatii instalatii electrice Gradinita P.P. nr.36 , Galati

Data:

Reparatii tamplarie Gradinita cu program prelungit nr.9 si Gradinita cu program normal nr.40

Data:

Reparatii instalatii termice Gradinita nr.7 , Galati

Data:

Igienizari Liceul Teoretic Mircea Eliade Galati

Data:

Reparatii curente la Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare

Data:

Servicii proiectare - faza DALI pentru "Modernizare pista atletism Stadion Dunarea"

Data:

Servicii de asigurare - Raspundere Civila Auto

Data:

Reparatii curente la Gradinita cu Program Prelungit "Licurici"

Data:

Reparatii la Gradinita nr. 39, Galati

Data:

Reparatie instalatie curenti slabi - etajul I in incinta Pietei Micro 20 Galati

Data:

Proiectare si executie pentru obiectivul - Lucrari de modernizare constructii - Str.Traian nr.93 - in vederea obtinerii Autorizatiei privind Securitatea la Incendiu

Data:

Achizitie cu montaj Centrale termice la imobile ale Primariei Municipiului Galati - str. Regiment 11 Siret nr. 22B

Data:

Demolare imobil corp B - str.Tecuci nr.124

Data:

Reparatii Colegiul National Mihail Kogalniceanu

Data:

Reparatii la Gradinita nr. 64

Data:

Reparatii Curente la Scoala Gimnaziala Grigorie Teologul

Data:

Sistem de supraveghere video în parcul Grădina Publică din Galați - furnizare și servicii de proiectare, montaj și mentenanță

Data:

"Expertiza geotehnica versant str.Malul Brates inclusiv zona carosabil str.Tunelului si carosabil zona podet str.Bourului, mun.Galati"

Data:

Servicii de expertizare a imobilelor SC 111 str.Serei nr.6A si SC 47 Bulevardul Dunarea nr.90A, cartier Micro 21, Galati

Data:

Reparatie Colegiul Tehnic de Alimentatie si Turism

Data:

Reparatie Bloc Icepronav, ap.52, Str.Portului, Nr.55

Data:

Reparatii curente la Liceul cu Program Sportiv

Data:

Reparatii curente Colegiul National V. Alecsandri

Data:

Servicii de asigurare - Raspundere Civila Auto - ANULAT

Data:

Reparații curente imobil str. Dunărea nr. 8, bloc C3, apart. 34 - Galați

Data:

Servicii de asigurare - POLITE C.A.S.C.O.

Data:

Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Modernizare si extindere instalatie utilizare biogaz" - ANULAT

Data:

Reparatii curente Scoala Gimnaziala nr.2 Galati

Data:

Reparatie Bl.J5, ap.144, Str. Furnalistilor, nr.8

Data:

Reparatii exterioare blocuri ANL (CF1-CF4 str.Maramures; S1-S14 str.Berlin; L1-L3 Micro 13) Galati

Data:

Remediere accident tehnic conducta Dn 600mm Drumul de Centură Galați - proiectare și execuție - ANULAT

Data:

Reparații hidroizolație cantina Colegiul "Paul Dimo" - Galați

Data:

Reparații imobil str. Maior Iancu Fotea nr. 21 - Galați

Data:

Reparații imobil str. Rizer nr. 41 - Galați

Data:

Reparații curente imobil str. Dunărea nr. 8, bloc C3, apart. 34 - Galați - ANULAT

Data:

Sistem de supraveghere video în parcul Grădina Publică din Galați - furnizare și servicii de proiectare, montaj și mentenanță - ANULAT

Data:

Reparatii acoperis imobil str.Universitatii nr.7

Data:

Reparatii acoperis imobil str. Al.I.Cuza nr.36

Data:

Reparatii Bloc Cristal, sc.1, et.2, ap.2, str.Al.I.Cuza nr.47(S.A.D.)

Data:

Proiectare - Faza DALI - Modernizare alee pietonala zona cuprinsa intre str.Navelor si parc Elice

Data:

Achizitie cu montaj componente necesare repararii instalatiei de frig la Patinoarul Galati

Data:

Servicii de organizare a evenimentului "Cinematograful Copiilor"

Data:

Reparații Curente Colegiul Tehnologic de Marină Galați

Data:

Servicii de organizare a Festivalului "Fir Intins 2018"

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Reabilitare zona istorică - Reabilitare imobil str. Domnească nr. 58, Galați

Data:

Reparații Curente Grădinița nr. 30 Galați

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială nr. 33 - corp B, Galați

Data:

Reparații Curente Grădinița nr. 44 Galați

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială nr. 24 Galați

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială nr. 17 Galați

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială nr. 5 Galați

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială nr. 10 Galați

Data:

Reparații Curente Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Galați

Data:

Reparații Curente Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Galați

Data:

ACHIZITIA DE SERVICII DE RECRUTARE IN VEDEREA SELECTIEI UNUI NUMAR DE 5 MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII TRANSURB S.A. GALATI

Data:

Punere în siguranță imobil str. Democrației nr. 66 - Galați (Împrejmuire cu gard din plasă sudată)

Data:

Reparații Curente Grădinița "Motanul Încălțat" și Grădinița "Alice" - Galați

Data:

Reparații Curente Grădinița nr. 47 Galați

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială "Ghe. Munteanu" Galați

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială nr. 25 Galați

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială nr. 18 Galați

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială "Miron Costin" Galați

Data:

Reparații Curente Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Galați

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Galați

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială nr. 16 Galați

Data:

Reparații Curente Grădinița nr. 32 Galați

Data:

Reparații Curente Grădinița Step by step Galați

Data:

Reparații Curente Grădinița cu program prelungit "Codruța" Galați

Data:

Reparații Curente Grădinița nr. 9 și Grădinița nr. 40 Galați

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială "Sfinții Împărați" Galați

Data:

Reparații Curente Liceul Teoretic "Mircea Eliade" - corp B, Galați

Data:

Reparatii Curente la Scoala Gimnaziala Dan Barbilian

Data:

Prestari servicii de evaluare ANEVAR - Modernizare Str. E.L.Zamfirescu

Data:

Achizitie "Studiu solutie/coexistenta pentru obiectivul - Sistematizare zona Colegiului National M.Kogalniceanu"

Data:

Achizitie sistem de ceasuri electronice sincronizate cu 4(patru) fete, cu montaj

Data:

Servicii de mentenanta, revizie periodica la instalatiile cu rol de securitate la incendiu aferente sediilor Primariei Municipiului Galati din Str.Domneasca nr.54 si Arhivei din Str.Traian nr.254 - ANULAT

Data:

Achiziția materialelor de informare și publicitate în cadrul proiectului «Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați

Data:

Servicii de audit financiar în cadrul proiectului «Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați

Data:

Achiziție și montaj echipamente întreținere iaz din parcul Mazepa (Viva) - Galați

Data:

Reparații Școala Gimnazială "Ludovic Cosma" - pentru Grădinița nr. 22 - Galați

Data:

Reparații hidroizolație "Camin 2" - str. Pictor Iosif Iser nr. 28, Galați

Data:

Expertiza tehnica imobile: Str. I.Creanga nr.9, Str. I.L.Caragiale nr.35;58;76 si Str. Al.Cernat nr.82

Data:

Reparatii Curente Plaja Dunarea - Galati

Data:

Servicii de proiectare "Expertizare mal aferent imobil str. Al. I. Cuza nr. 46, Galați"

Data:

Reparații gard zona nord, cimitirul "Eternitatea" Galați

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială nr. 29 Galați

Data:

Reparatii avarie camin Gradinita nr.7, Galati

Data:

Studiu istoric imobil str.Domneasca nr.90

Data:

Reparații și igienizare Punct de Comandă ALA - Galați

Data:

Expertiza tehnica imobil str.Domneasca nr.90

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza D.A.L.I. pentru obiectivul "Reabilitare imobil str. Tecuci nr. 116 (Grădinița «Mihaela) - Galați"

Data:

Achiziție "8 Registre Speciale"

Data:

Evaluare risc la securitate fizica pentru unele obiective apartinand Mun.Galati

Data:

Servicii de proiectare: Amenajare locuri de joaca - 11 amplasamente - actualizare Studiu fezabilitate

Data:

Punere în siguranță imobil str. Moruzzi nr. 10, Galați (Reparații acoperiș și tencuieli exterioare)

Data:

Reparații acoperiș și tencuieli exterioare imobil str. Dogariei nr. 41 - Galați

Data:

Reparații împrejmuire Fundația Familia - str. Barboși nr. 6, Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare - întocmire D.A.L.I. pentru obiectivul "Modernizare Centrul de Permanență Cartier Mazepa I - Galați, str. Ovidiu nr. 10"

Data:

Prestări servicii de proiectare - întocmire D.A.L.I. pentru obiectivul "Modernizare și extindere Grădinița nr. 6 - Galați, str. Ovidiu nr. 10"

Data:

Achizitie cu montaj echipamente intretinere iaz Parc Mazepa(Viva) - ANULAT

Data:

Servicii de proiectare - faza SF/ DALI pentru obiectivul "Amenajare «Inel de Rocadă Galați"

Data:

Servicii de organizare a evenimentului "Zilele Dunarii 2018"

Data:

"Intretinere si reparatie firide/cofrete electrice ce apartin Municipiului Galati, asistenta tehnica pentru manifestari socio-culturale autorizate si interventia de urgenta la firele de telecomunicatii cazute in spatiul pietonal sau rutier"

Data:

Reparații Curente Școala Gimnazială nr. 28 Galați

Data:

Reparații imobil str. N. Bălcescu nr. 116 - Galați - reparații instalație exterioară apă

Data:

Servicii de proiectare: expertizare a Bazei Sportive "Siderurgistul" Galați

Data:

Achizitie aparatura geodezica

Data:

Prestări servicii de proiectare - actualizare DALI pentru obiectivul "Reparații capitale Pasaj Dunărea - Galați"

Data:

Servicii de organizare a evenimentului "Ziua Copilului 2018"

Data:

Reparații gard, trotuare, punere în siguranță imobil str. Traian nr. 20 - Galați, după demolare

Data:

Reparații Apart. 57 din Bloc E2 - str. Regiment 11 Siret nr. 5, Galați

Data:

Achizitie cu montaj sistem de irigatii automatizat

Data:

Reparații gard și imobil str. Traian nr. 32 - Galați, după demolare

Data:

Reparații împrejmuire Colegiul Național "Al. I. Cuza" Galați

Data:

Achizitie servicii de audit financiar in cadrul proiectului: «Reabilitare Zona Istorica, Mun.Galati - Reabilitare imobil str.Domneasca, nr.58

Data:

Articole de birotica

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul: «Resistematizare Str.Brailei intre Blvd. Dunarea si intrarea in Municipiul Galati

Data:

Subcontorizare corpuri C3 si C5 la Grupul Scolar din Str. Traian, nr. 203, Galati

Data:

Achizitie materiale de informare si publicitate in cadrul Proiectului"Reabilitare Zona istorica, Municipiul Galati - Reabilitare imobil str.Domneasca nr.58

Data:

Montaj sistem de irigatii automatizat - ANULAT

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Modernizare Parc Eminescu Galați

Data:

Reparații gard pe latura de nord la Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Apostol Andrei" - Galați

Data:

Reparații conductă alimentare apă rece bloc "C" - str. Milcov nr. 25, Galați (separare instalație de alimentare cu apă de Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu")

Data:

Servicii de asistenta tehnica de supervizare a lucrarilor de executie pentru obiectivul "Statie epurare cartier D. Cantemir" Galati

Data:

Reparatii curente Scoala Gimnaziala nr. 26, Galati

Data:

"Reparații fisură în pardoseală la sala de sport de la Școala Gimnazială nr. 3, Galați - proiectare și execuție"

Data:

Prestări servicii de proiectare - faza DALI pentru "Modernizare Parc strada Domnească aferent Viața Liberă - Galați"

Data:

Reparatii tamplarie Gradinita "Arlechino" si Gradinita "O. Cazimir", Galati

Data:

Reparatii Colegiul Tehnic "T.Vuia", Galati

Data:

Reparatii instalatii electrice Scoala Gimnaziala nr. 40, Galati

Data:

Reparații Hidroizolație și Fațadă Dispensar Medical str. Saturn - Galați

Data:

Reparații Canalizare Imobil str. N. Bălcescu nr. 118, Galați

Data:

Reparații instalații electrice str. Brăilei nr. 260, bloc G9/22 - Galați

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Construire parcare multietajata zona Mazepa I, aferent bl R5 - Galați

Data:

Prestări servicii de proiectare - actualizare DALI pentru obiectivul "Reparații capitale Pasaj Dunărea - Galați" - ANULAT

Data:

Articole de birotica - ANULAT

Data:

Achizitie servicii de elaborare - Studiu de Solutii pentru "Amenajare Piateta aferenta Policlinicii cu Plata"

Data:

Achizitie servicii de elaborare - Studiu de Solutii pentru "Amenajare zona central intre Str. Navelor - limita bloc P si Potcoava de Aur"

Data:

Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție pentru obiectivul «Anvelopare unități de învățământ Școala Gimnazială Iulia Hașdeu Galați

Data:

Servicii de audit financiar pentru implementarea și, respectiv, auditarea proiectului «Anvelopare unități de învățământ - Școala gimnazială nr. 3 - B-dul Dunărea nr. 60 Galați

Data: