Învățământ Universitar

System Administrator

Universitatea "Dunărea de Jos" Galați

Universitatea "Dunărea de Jos" Galați este continuatoarea unei tradiții de peste jumătate de secol de învățământ superior, începute în toamna anului 1948, într-un moment în care se simțea nevoia acută de cadre cu studii superioare, pregătite în domenii specifice reconstrucției, țara dorindu-și, cu optimismul specific românesc, renașterea după războiul mondial devastator, încheiat în condiții nemăsurat de severe pentru România. Includerea Galațiului printre puținele centre universitare care existau în urmă cu jumătate de secol în România nu are semnificația unui act impus, ci mai ales pe aceea a unui fapt câștigat, a unor năzuințe împlinite, orașul de la Dunăre afirmându-se în viața României moderne prin acțiuni de însemnătate națională și prin personalități de mare prestigiu, ridicate din aceste locuri.
   În prezent, Universitatea "Dunărea de Jos" Galați cuprinde în structura sa 12 facultăți și 4 colegii universitare cu 36 de profiluri și 115 de specializări, în care se pregătesc peste 12.000 de studenți la toate formele de învățământ academic, prin cursuri de lungă durată, colegii și studii aprofundate, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, sub îndrumarea cadrelor din 35 de catedre.
   Doctoratul, forma cea mai înaltă de pregătire postuniversitară, este organizat în 33 de specializări sub conducerea a 40 de conducători științifici. Astfel, structura Universității "Dunărea de Jos" Galați este următoarea: Relațiile internaționale ale Universității restrânse în trecut de exigențele unor mecanisme și principii nonuniversitare, cunosc în prezent o permanentă dezvoltare, beneficiind de programe comune cum ar fi "Tempus", "Copernicus", "Socrates", "Leonardo", "Peco", "Erasmus", "Bredex" sau "Cost".
  Universitatea întreține relații de colaborare cu 20 de țări, prin schimburi de cadre didactice, studenți, carte universitară. La acestea se adaugă relațiile de schimb inter-bibliotecar stabilite prin cele 13 secțiuni ale Analelor Universității, care sunt trimise la 37 de parteneri interni și 110 parteneri externi din 30 de țări.
   Senatul Universității a acordat titluri de Doctor Honoris Causa sau de profesori Onorifici unui număr de 25 de personalități de prestigiu ale vieții științifice contemporane. Pe parcursul existenței sale, învățământul superior de stat din Galați s-a impus și în viața sportivă internă și internațională, un număr însemnat de studenți sportivi din Centrul universitar Galați fiind componenți ai loturilor naționale și olimpice, contribuind prin prestația lor la prestigiul României pe plan balcanic, european, mondial și olimpic.

 • Facultatea de Mecanică;
 • Facultatea de Nave și Inginerie Electrică;
 • Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor;
 • Facultatea de Inginerie din Brăila;
 • Facultatea de Industrii Alimentare;
 • Acvacultură și Pescuit Facultatea de Științe;
 • Facultatea de Litere;
 • Istorie și Teologie;
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport;
 • Facultatea de Științe Economice și Administrative;
 • Facultatea de Științe din Cahul;
 • Facultatea de Științe Inginerești din Cahul;
 • Facultatea de Filologie, Istorie, Științe Administrative din Cahul.

Universitatea "Spiru Haret"

Înființată în 1991, în cadrul Universității "Spiru Haret" funcționează astăzi 23 de facultăți cu peste 40 de specializări acreditate. Universitatea "Spiru Haret" are o structură complexă ce denotă diversitatea specializărilor - de la drept, administrație publică și cu profil economic, până la arhitectură și medicină veterinară, de la filosofie-jurnalism și sociologie-psihologie, până la istorie și relații internaționale, de la matematică și informatică la teatru, muzică și educație fizică și sport. Dar cel mai important aspect este faptul că, din punct de vedere al conținutului procesului de învățământ, al metodologiei procesului didactic și al legăturii cu evoluția științei și societății, facultățile Universității "Spiru Haret" se situează, astăzi, la standardele europene. Această concluzie nu este una de complezență, ea fiind susținută de realizarile deosebite din cercetarea științifică a cadrelor didactice și a studenților, de rezultatele obținute de absolvenții Universității la examenele de licență, reușită marii majorități a absolvenților în carieră, fiind o dovadă certă a faptului că la "Spiru Haret" se face școală.

  Corelând armonios preocuparea pentru calitatea învățământului, educației și cercetării cu cea legată de constituirea unui cadru proprice procesului de învățământ, Universitatea "Spiru Haret" a reușit să pună la punct o bază materială în măsură să asigure condiții optime pentru procesul de învățământ, pentru cercetarea științifică și pentru activitatea și viața obișnuită a studenților. Că este vorba de București sau de centrele universitare din țară, precum cele din Brașov, Craiova sau Constanța, întreaga activitate a Universității "Spiru Haret" se desfășoara, în prezent, în spații de învățănt proprii care se ridică, din punctul de vedere al standardelor, la nivel contemporan - săli de curs moderne, laboratoare dotate corespunzator în funcție de profil, din care nu lipsesc computerele, biblioteci din care nu lipsesc cele mai noi titluri și săli de lectură ce îmbie la studiu, baze sportive și spații de recreere și, nu în ultimul rând, cămine studențești amenajate modern ce asigură condiții de viață excelente.
Universitatea "Danubius"

Universitatea "Danubius" din Galați funcționează din anul 1992 și este, astăzi, o instituție reprezentativă de învățănt superior, parte integrantă a sistemului național de învățănt, funcționând în baza prevederilor Constituției României, a Legii învățământului, Statutului Personalului Didactic și a propriei Carte, aprobată de Senatul Universității.
  Prin activitatea sa, instituția își asumă rolul de a îmbogăți, alături de alte instituții de la "Dunărea de Jos", valorile culturii și civilizației românești, susținând afirmarea spiritualității noastre și contribuind astfel, la dezvoltarea societății în spiritul unui stat de drept democratic și social.
  Universitatea dispune de un corp profesoral de elita, în număr de peste 80 de cadre didactice (100% doctori și doctoranzi), recrutat din centrele universitare Iași, București și Galați, din care peste 50% sunt profesori și conferențiari.
  În prezent, în cadrul Universității "Danubius" din Galați sunt înscriși 5772 studenți, la următoarele facultăți:
  De asemenea, în cadrul universității funcționează 5 masterate, respectiv:

 • Facultatea de Drept, specializare: Drept;
 • Facultatea de Științe Economice, specializări: Finanțe și bănci; Economia comerțului, turismului și serviciilor; Contabilitate și informatică de gestiune;
 • Facultatea de Științe ale Comunicării, specializarea: Comunicare socială și relații publice;
 • Relații Internaționale și Studii Europene, specializarea: Relații internaționale și studii europene.
 • Drept Comunitar - în cadrul facultății de Drept;
 • Științe Penale - în cadrul facultății de Drept;
 • Drept și Administrație Publică Europeană - în cadrul facultății de Drept;
 • Management Financiar și în Administrația Publică - în cadrul facultății de Științe Economice;
 • Finanțarea și Controlul Afacerilor în Sistem European - în cadrul facultății de Științe Economice.