Plan de administrare al R. A. Administrația Zonei Libere Galați 2015 - 2018

System Administrator

Planul de administrare al
Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Galati 2015 - 20181. Introducere

1.1 Cadrul legal


  Planul de Administrare a fost elaborat de Consiliul de Administratie al Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati", ("R.AA.Z.L.G."), numit in baza Hotararii Consiliului Local Galati nr. 402/23.10.2014 in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 883/14.12.2011), cu modificarile si completarile ulterioare.
  Conform art. 13, alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011, in termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administratie elaboreaza si prezinta Autoritatii tutelare, spre aprobare, Planul de administrare, care include "strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat".
  Planul de Administrare reflecta politica generala a Consiliului de Administratie si are la baza principiile guvernantei corporative, care statueaza o atitudine responsabila, profesionista si etica a Regiei in raport cu principalele parti interesate. Pornind de la analiza strategica a Regiei si de la premisele mediului in care Regiei functioneaza, Consiliul de Administratie planifica evolutia Regiei si performantele acesteia, asigurand o formulare riguroasa a obiectivelor si propunand o evaluare continua a strategiei stabilite, ce este pusa in aplicare de Directorat prin Planul de Management.
  Planul de Administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului, contribuie la indeplinirea misiunii Regiei si este elaborat pe baza viziunii, valorilor s1 directiilor strategice ale Regiei, avand ca scop primordial atingerea obiectivelor si a criteriilor de performanta contractate.
  Angajata in a obtine excelenta profesionala, avand o abordare responsabila fata de comunitate si respectand mediul de afaceri in care opereaza, R.A. Administratia Zonei Libere Galati isi propune atingerea excelentei operationale, crearea de valoare pentru actionari prin dezvoltarea activitatilor curente si gasirea de noi oportunitati de crestere sustenabila. Pornind de la acest deziderat, Planul de Administrare stabileste directiile de dezvoltare ale Regiei, asigurand o viziune de ansamblu asupra structurii financiare si operationale a Regie1 care se va integra, aprofunda si transpune analitic, mai departe, in cadrul Planului de Management.
  Pornind de la o analiza diagnostic globala a performantei recente si a pozitiei financiare a Regiei, Planul de administrare pe perioada 2015-2018 cuprinde directii strategice de actiune privind administrarea bazei de active, a resurselor si a proceselor operationale si de management majore ale Regiei in scopul realizarii obiectivelor de performanta stabilite. Consiliul de Administrare responsabilizeaza faptul ca Planul de Administrare este un document dinamic si ca pot aparea actualizari/modificari generate chiar de procesul de implementare, sau de schimbari ale mediului in care Regia isi desfasoara activitatea. Pe cale de consecinta Consiliul de Administrare isi rezerva dreptul de a aduce modificari ulterioare obiectivelor stabilite prin prezentul Plan de Administrare.

Vezi fișierele atașate