Planul de acțiune destinat gestionarii zgomotului ambiental și a efectelor acestuia în municipiul Galaţi

System Administrator

Planul de acțiune destinat gestionarii zgomotului ambiental și a efectelor acestuia în municipiul Galaţi

 

BENEFICIAR: MUNICIPIUL GALAŢI

CONTRACT: nr. 151539/20024/20.08.2020

 

1. INTRODUCERE

   Conform contractului nr. 151539/20024/2020 încheiat cu Primăria Municipiului Galati, SC Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA a elaborat planul de acţiune pentru reducerea zgomotului în municipiul Galați, ţinând cont de reglementările legale în vigoare.

  Aceste planuri de acţiune au fost realizate luându-se în considerare cerinţele prevăzute în:

  • Directiva nr. 2002/49/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 25.06.2002 referitoare la evaluarea şi managementul zgomotului ambiental;
  • Legea nr. 121 din 3 iulie 2019, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;
  • Hotărâre nr. 674 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;
  • Ordin nr. 678/1344/915/1397 din 30 iunie 2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor;
  • Ghidul pentru realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot, anexă la ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării durabile nr. 1830/2007.

   Acest plan de acţiune a fost efectuat pe baza hărţilor strategice de zgomot ale municipiului Galați realizate în anul 2020 de SC Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA. Anul de referinţă pentru care s-a realizat elaborarea hărţilor strategice de zgomot pentru Municipiul Galati este 2016.

 

1.1 LIMITĂRI

Potrivit termenilor de referinţă, nu a fost efectuată nici o testare distructivă sau de natură fizică. Aceste rezultate sunt limitate, în sensul că pot fi constatate vizual şi auditiv şi prin calcule teoretice. Trebuie notat că INCERTRANS a încercat să identifice toate deficienţele asociate acestui proiect. Totuşi, în conformitate cu ghidurile standard de bune practici, INCERTRANS nu poate fi făcut responsabil de problemele apărute ca urmare a deficienţelor care nu au fost luate în calcul.

Acest plan de acţiune este bazat, în parte, pe informaţii primite de la autoritatea publică locală. Dacă nu este specificat altfel, INCERTRANS presupune că aceste informaţii sunt corecte şi de încredere, prin urmare fiind folosite la elaborarea planului de acţiune.

Vezi fișierele atașate