Anunt mediu !!

Administrator

  Primaria Municipiul Galati, titular al proiectului "Reabilitare si modernizare bloc Pexco" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de etapei de incadrare fara evaluarea impactului de catre A.P.M. Galatiin cadrul proiectului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reabilitare si modernizare bloc Pexco", propus a fi amplasat in municipiul Galati, Micro 39A, str. Dr. M. Petrini Galatzi.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2 in zilele de luni - joi, intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30 precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati, pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr.: 0236-471-009.