Anunt mediu !!

Administrator

  Primaria municipiului Galati titular al proiectului "Colector canalizare de serviciu - Strada Prundului, tronson intre Strada Traian si Strada Domneasca (colector canalizare si racorduri aferente riveranilor)", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Colector canalizare de serviciu - Strada Prundului, tronson intre Strada Traian si Strada Domneasca (colector canalizare si racorduri aferente riveranilor)" propus a fi amplasat in Municipiul Galati, Strada Prundului.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet A.P.M Galati la sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Drafturi acte de reglementare - Proiect decizie etapa de incadrare 2020.
  Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. GalaÈ›i, pe email: office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236-471-009.