Anunț public !!

Administrator

 1. Perioada de desfăşurare a comerțului cu mărţişoare, felicitări, flori și aranjamente florale: 24.02.2022 – 10.03.2022.
 2.  Zonele de comercializare tradiţionale sunt:

- Complexul “Potcoava de Aur”                                                20 locuri;

- Str. Brăilei, aferent Parc “Tiglina I”                                        35 locuri;

- Micro 19, str. Strungarilor, Aleea Comerțului                       30 locuri;

- Micro 18, str. Brăilei, zona bl. B4 - B1                                   20 locuri;

- Micro 40, aferent Complex Comercial                                    5 locuri;

- str. Siderurgiștilor, zona fostului magazin General               11 locuri;

- str. Siderurgiștilor, zona Oficiului Poștal                                5 locuri.

 1. Amplasamentele, menționate la punctul 2 se atribuie în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare locație.

       - Se atribuie un singur loc din cele 7 zone pentru un agent economic în ordinea numărului de  înregistrare al cererii și a opțiunilor solicitate (prima opțiune)

       - Locurile rămase după repartizarea primei opțiuni, se atribuie respectând numărul de  înregistrare al cererii  (a doua opțiune).

       -  Nu se pot elibera licențe în stațiile de autobuz sau cu 20m înainte/ după stație, în dreptul trecerilor de pietoni, în zone aglomerate.

 1. Cererile, împreună cu documentația completă, se depun/ transmit la Registratura Primăriei Municipiului Galați sau pe e-mail (sesizari@primariagalati.ro), începând cu data de 9.02.2022, până pe data de 11.02.2022, inclusiv (cererile transmise înafara perioadei nu se iau în considerare)
 2. Documentele necesare (în copie):
 • Certificat de înregistrare eliberat de O.R.C. (SC/PFA/II/IF) ;
 • Statutul /actul constitutiv al SC sau certificatul constatator pentru PFA/IF/II eliberat de O.R.C;
 • Certificat constatator pentru punctul de lucru conform Legii 359/2004 ;
 • Carte de identitate a reprezentantului legal al SC/PFA/II/IF;
 • Poza cu locaţia solicitată, dacă e cazul;
 • Certificat fiscal emis de Direcţia Impozite şi Taxe/ aviz de plată  din care să reiasă că agentul economic nu figurează cu creanţe bugetare de plată faţă de bugetul local la momentul solicitării.
 1. Licențele de ocupare a domeniului public se eliberează cu respectarea prevederilor Regulamentului privind condițiile de eliberare a licențelor de ocupare a domeniului public aprobat prin HCL nr. 728 / 19.12.2017 cu modificările și completările ulterioare și a prezentului referat.
 2. Taxa de utilizare temporară a domeniului public este de 3,20lei /mp/zi, aprobată prin HCL nr. 223/ 28.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale și se achită începând cu data de 16.02.2022.
 3. In cazul nerespectării condițiilor impuse se va retrage licența de ocupare ocazională a domeniului public.