Anunt participare - Agenda Comunitate 2022 !!

Administrator

  Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Municipiului Galați, 3814810, Strada Domnească nr. 54, Județul Galați, telefon 0236/307 780, fax 0236/461 460, e-mail comunitate@primariagalati.ro

  Primăria Municipiului Galați invită persoanele juridice fără scop patrimonial care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale pe anul 2022 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor neraambursabile din fonduri publice alocate pentru  activități non-profit de interes general.
  2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: 300 000 lei din bugetul local pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale.
  3. Durata proiectelor: anul 2022.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 09 03 2022, ora 16.00.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Galați, 3814810, Str. Domnească nr. 54, Județul Galați, telefon 0236/307 780, fax 0236/461 460, e-mail:comunitate@primariagalati.ro
  6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare și selecție a proiectelor de dezvoltare a comunității în perioada 10 - 16 martie 2022.