Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Primăria municipiul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul Sală de sport Colegiul Național Vasile Alecsandri​, propus a fi realizat în municipiul Galați, strada Nicolae Bălcescu, nr.41, județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galați la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acasa la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Documentații procedură EIA și EA → Memorii de prezentare 2021.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro.