Anunt mediu !!

Administrator

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Reparatii sistem rutier si resistematizare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona II Micro 20 / Reparatii sistem rutier si regenerare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona II Micro 20" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reparatii sistem rutier si resistematizare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona II Micro 20 / Reparatii sistem rutier si regenerare urbana – Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona II Micro 20" propus a fi amplasat in municipiul Galati, sectorul Micro 20, subzona 2 cuprinsa intre B-dul Otelarilor, B-dul Galati, limita SSV a municipiului Galati str. Brailei.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati str. Regiment 11 Siret nr.2, jud. Galati in zilele de luni - joi intre orele 08:00 - 16:30 si vineri intre orele 08:00 - 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, judetul Galati.