Anunt mediu !!

Administrator

  PRIMARIA MUNICIPIUL GALATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactulului  asupra corpurilor de apa si fara evaluarea impactului asupra  mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul “Extindere si modernizare drum de centura varianta ocolitoare a municipiului Galati - deviere retele" propus a fi realizat in municipiul Galati varianta ocolitoare a municipiului Galati .

  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galati la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari → Acordul de mediu→Drafturi acte de reglementare-Proiect decizie etapa de incadrare 2021.

  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe email :  office@apmgl.anpm.ro si pe fax la nr. 0236 471009 în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati.