Anunț public !!

Administrator

ANUNŢ PUBLIC

 

Privind parcurgerea procedurii de informare și consultare a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) generat de obiectivul “Întocmire Plan Urbanistic Zonal (PUZ) în vederea construirii de locuințe colective și funcțiuni complementare, amenajare teren, împrejmuire, accese, branșamente și demolare construcții existente” - amplasament jud. Galați, mun. Galați, strada Tecuci, nr. 236, CF 105284, NC 4984, beneficiar S.C. BENZENPEC IMPORT EXPORT S.R.L. prin Radu Șerban Niță – etapa elaborării propunerilor.

Primăria Mun. Galați, la inițiativa beneficiarului SC BENZENPEC IMPORT EXPORT SRL prin Radu Șerban Niță, anunță publicul interesat asupra depunerii documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) generat de obiectivul “Întocmire Plan Urbanistic Zonal (PUZ) în vederea construirii de locuințe colective și funcțiuni complementare, amenajare teren, împrejmuire, accese, branșamente și demolare construcții existente” - amplasament jud. Galați, mun. Galați, strada Tecuci, nr. 236, CF 105284, NC 4984, beneficiar SC BENZENPEC IMPORT EXPORT SRL prin Radu Șerban Niță – etapa elaborării propuneri.

Procedura de informare și consultare se desfășoară în perioada 07.07.2023 –  21.07.2023.

Obiectivele documentației de urbanism de tip PUZ sunt:

 • LOCUINȚE COLECTIVE
 • FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

Documentele aferente propunerilor P.U.Z. pot fi consultate:

 • la sediul PMG: Instituția Arhitect Șef – Biroul Planificare Urbană, etajul 1, camera 103, date de contact:
  • telefon: +40 (236) 307 708
  • fax: +40 (236) 461 460
  • e-mail: planificareurbana@primariagalati.ro
 • la elaboratorul P.U.Z.: Arh. Sebastian SĂVESCU, SC SAM IDEAS SRL, date de contact:
  • telefon: 40 744 262 191
  • e-mail: sebastian@samideas.ro

Observațiile sau semnalările pot fi transmise în perioada 07.07.2023 –  21.07.2023.

 • la Registratura Generală a municipiului Galați din Str. Domnească Nr. 54.
 • pe e-mail:  planificareurbana@primariagalati.ro.