Anunț public privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal

ADMINISTRATOR

SC Benzenpec Import Export SRL prin Radu Șerban Niță anunță publicul interesat asupra intenției de elaborare planului urbanistic zonal Întocmire Plan Urbanistic Zonal (PUZ) în vederea construirii de locuințe colective și funcțiuni complementare, amenajare teren, împrejmuire, accese, branșamente și demolare construcții existente propus a fi amplasat în jud. Galați, mun. Galați, strada Tecuci, nr. 236, CF 105284, NC 4984.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate în perioada 16.12.2022 - 30.12.2022 la sediul autorității competente, Primăria Galați, Instituția Arhitect-Șef, adresa Str. Domnească, nr. 54, cam. 103 Galați, telefon 0236 307 708.

Observațiile publicului se primesc la sediul Primăriei Galați, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului.