Anunt public !!

Administrator

ÎN PERIOADA 07.02.2022 – 18.02.2022

Recrutăm recenzor/recenzor autorecenzare asistată pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor

din România - runda 2021

 

CONDIŢII DE ANGAJARE:

 • Să aibă cel puţin 18 ani împlinţi la data selectiei;
 • Să aibă cel puţin studii medii absolvite (conform art.45 alin (2) din OUG 19/2020;
 • Să  nu aibă cazier judiciar;
 • Să aibă abilitatea de a utiliza corect un terminal informatic de tip tabletă;
 • Să aibă capacitatea/dorinţa să desfăşoare muncă în teren şi să aibă disponibilitatea de a lucra în medie de la 8 până la 12 ore/zi;
 • Să aibă disponibilitatea de a lucra în week-end;
 • Să aibă abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată, capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să aibă capacitatea fizică de efort prelungit pentru vizitele în teren, posibil necesitatea de a vizita locuinţe dispersate pe o întindere geografică mare;
 • Rezistenţa la stres şi lucrul sub presiune;
 • Să dea dovada de responsabilitate;
 • În zonele cu populaţie de altă etnie  decât cea română, cunoaşterea limbii şi a acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj;
 • Să dispună de un telefon mobil propriu pe care să-l utilizeze pentru comunicare.
 • Disponibilitatea de a participa la sesiunile de instruire/informare cu privire la activitatea ce urmeazăa fi desfăşurată;
 • Să aibă experienţă în activitatea de operator statistic (reprezintă un avantaj)

 

Solicitările se primesc la Comisiile locale de recensământ din fiecare localitate ( primărie)