Anunț de participare la licitație !!

Administrator

 1. Denumirea și adresa instituției publice organizatoare a licitației:  Primăria Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, COMISIA DE LICITAȚIE NUMITĂ PRIN DISPOZIȚIA PRIMARULUI NR. 2615/26.07.2021, telefon 0236/307726, COD FISCAL 3814810.
 1. Locul unde poate fi văzut bunul: Nava se află în zona Km 161 + 500, Dunăre, mal stâng – Parc rece  C.N.F.R. Navrom S.A.
 1.  Adresa, data și ora ținerii ședinței de licitație, pentru vânzarea bunului: Ședința de licitație publică, cu strigare, va avea loc în data de 15.12.2021 ora 1000 la sediul Primăriei Municipiului  Galați,  str. Domnească nr. 54.
 1. Informații suplimentare despre bunul care face obiectul vănzării: Tel: 0236/307726 – Dan Dorian Beraru
 1. Documentele necesare pentru înscriere la licitație:
 • Dovada achitării garanției de participare la licitație, în cuantum de 5.000 LEI, în contul RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI GALAȚI,
 • Copie a certificatului de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul fiscal, pentru persoanele juridice române prin care să se ateste vechimea societății comerciale de minim 5 ani,
 • Certificat de atestare fiscală de la Administrația Finanțelor Publice prin care să se ateste faptul că nu are datorii la bugetul de stat,
 • Certificat de atestare fiscală de la Direcția de Taxe și Impozite Locale prin care să se ateste faptul că nu are datorii la bugetul local,
 • Certificat constatator de la Registrul Comerțului
 • Autorizație de mediu

 

Documentele de participare la licitație se vor depune în plic sigilat, până la data de 14.12.2021 ora 1500 la Registratura Generală a Municipiului Galați, din str. Domnească nr. 54.