Anunt mediu !!

Administrator

   MUNICIPIUL GALATI, titular al proiectului "Reabilitare strada Ioan Nenitescu", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactulului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul  "Reabilitare strada Ioan Nenitescu" propus a fi amplasat in Galati, str. Ioan Nenitescu, judetul Galati.
   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galati la sectiunea:  Reglementari  →  Acordul de mediu → Drafturi acte de reglementare - Proiect decizie etapa de incadrare 2021.
   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati pe adresa de email :  office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236-471-009.