Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Primăria municipiul Galați, titular al proiectului Modernizare loc de joacă cartier Siderurgiștilor Vest, aferent bloc I5-H4, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare loc de joacă cartier Siderurgiștilor Vest, aferent bloc I5-H4, propus a fi realizat în municipiul Galați, str. Siderurgiștilor Vest, aferent bloc I5-H4, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului APM Galați http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acasa secțiunea Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la numărul 0236 471009.