Anunț de participare la licitație

Administrator

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

 

 1. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI – COD FISCAL: 3814810, STR. DOMNEASCĂ NR. 54, TEL:0236.307.718/ FAX: 0236/461.460, EMAIL: contracte.teren@primariagalati.ro;
 1. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 06.04.2021 LICITAȚIE PUBLICĂ  CU STRIGARE, PENTRU VÂNZAREA UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIA DE CABINET MEDICAL, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI, SITUAT ÎN CARTIER ŢIGLINA II , STR. BRĂILEI NR.136C, LOTUL 8,  APARTAMENT 8, PARTER;
 1. APARTAMENTUL 8, ÎN SUPRAFAŢĂ UTILĂ DE 30,50 MP, ESTE COMPUS DIN: CAMERĂ 1  ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16,50 MP, CAMERĂ 2  ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6,00 MP ŞI CAMERĂ 3  ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8,00 MP, COTA INDIVIZĂ DE 4,43 % DIN PĂRŢILE COMUNE, RESPECTIV SUPRAFAŢA DE 11,11 MP, PRECUM ŞI COTA DE 4,43%, RESPECTIV SUPRAFAŢA DE 22,29 MP DIN TERENUL INDIVIZ AFERENT BLOCULUI ÎN SUPRAFAŢĂ TOTALĂ DE 503,00 MP, AVÂND NR.CADASTRAL NOU 105627-C1-U8.
 1. SCOPUL VÂNZĂRII ÎL REPREZINTĂ ATRAGEREA DE NOI VENITURI LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI ŞI DESFĂŞURAREA UNOR SERVICII MEDICALE ÎN CONDIȚII OPTIME;
 1. INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE:
  1. DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE SE POATE SOLICITA ŞI OBȚINE DE LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, SERVICIUL ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI ŞI VÂNZĂRI TERENURI, CABINETE MEDICALE;
  2. PREȚUL CAIETULUI DE SARCINI ESTE DE 50 LEI;
 1. PENTRU PARTICIPAREA LA LICITAȚIE, PERSOANELE INTERESATE TREBUIE SĂ DEPUNĂ PLICURI CU DOCUMENTELE DE CALIFICARE, ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE.
  1. DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PLICURILOR: 05.04.2021, ORA 13,00;
  2. ADRESA LA CARE TREBUIE DEPUSE PLICURILE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI, STR. DOMNEASCĂ NR.54, BIROUL REGISTRATURĂ;
  3. PLICURILE SE VOR DEPUNE ÎNTR-UN SINGUR EXEMPLAR.
 1. DATA ŞI LOCUL ÎN CARE SE VA DESFĂŞURA ŞEDINTA PUBLICĂ DE LICITAȚIE: 06.04.2021, PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GALAȚI;
 1. DENUMIREA, ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON, FAX, EMAIL AL INSTITUȚIEI COMPETENTE ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ŞI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI: TRIBUNALUL MUNICIPIULUI GALAȚI, STR. BRĂILEI NR.153, JUD. GALAȚI, TEL: 0236/412130, EMAIL: tr-galati-comunicare@just.ro;
 1. PERSOANA DE CONTACT: CHIȚU LAURA, TEL. 0236/307.718