Anunt important !!

Administrator

                  În conformitate cu prevederile HCL nr.478/31.10.2019 privind stabilirea condiţiilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de necesitate sau alte situaţii deosebite, cu modificările și completările ulterioare, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați  prin  Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galaţi - Serviciul Public de Asistenţă Socială  acordă  ajutoare de urgenţă sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei/familie/persoană  singură  cu  ocazia  sărbătorilor  legale  de  Paști.

                

    Categorii de persoane care pot solicita un ajutor de urgență sub formă de tichete sociale cu ocazia sărbătorilor legale de Paști:

 • pensionarii singuri sau familii de pensionari fără aparţinători legali sau ai   căror susţinători legali nu au posibilităţi financiare;
 • familii cu 4 sau  mai  mulţi copii  în  întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ;
 • familii monoparentale cu 2 sau mai mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ;
 • familii confruntate cu probleme grave de  sănătate a membrilor acestora, care în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare şi a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale;
 • persoanele adulte cu handicap gradul I, II, III;
 • alte  situaţii  sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale.

 

                 Condițiile care trebuiesc îndeplinite de persoanele/familiile care solicită  ajutorul de urgenţă:

 • venitul minim net/membru de familie să fie până la 900 lei/lună/, inclusiv;
 • să nu deţină  în  proprietate clădiri  sau  alte  spații locative în  afara locuinței  de  domiciliu și a anexelor gospodărești;
 • să nu deţină în proprietate: teren  în  municipiul Galați  sau  în  alte localități cu o suprafață mai mare de 500mîn  intravilan și/sau 1.000mîn extravilan;
 • să nu deţină  în  proprietate  autoturism, cu  excepția  celor  adaptate  pentru  persoanele cu handicap ori  destinate  transportului  acestora  sau  persoanelor  dependente.

 

 

       Acte necesare:

 • cerere tip ;
 • actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei;
 • acte  care  dovedesc  situația  materială  a  solicitantului  și  a  familiei  acestuia (cupon pensie/indemnizație/alocație, adeverință salariu și alte acte doveditoare ale venitului realizat);
 • acte medicale (actualizate) din care să rezulte starea de sănătate precară, dacă este  cazul(adeverință  medic specialist, certificat  de  încadrare  într-o  categorie de persoane cu handicap, bilet de ieșire din spital).

 

     Cererile însoțite de xerocopii după actele mai sus menționate se pot trimite:

       - online  pe adresa de  email : spas.galati.2014@gmail.com;

     -  fax:  0236/307799

 

     Perioada de depunere a cererilor : 5 aprilie 2021 – 16 aprilie 2021