Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Primăria municipiul Galați, titular al proiectului Sală de educație fizică școlară - Școala Gimnazială nr.22, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați în cadrul  procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Sală de educație fizică școlară - Școala Gimnazială nr.22, propus a fi amplasat în municipiul Galați, str. Zidarilor, nr. 5, lot 1, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galați la următoarea adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acasa la secțiunea: Reglementari → Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet al A.P.M. Galați pe email office@apmgl.anpm.ro, sau fax 0236471009.