Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Vă informăm că în intervalul 30.10.2022 - 08.11.2022 se pot încărca, exclusiv online, cererile pentru atribuirea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu/reședință însoțite de documentele menționate în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021 cu modificările și completările ulterioare, pe platforma https://parcari.primariagalati.ro, având posibilitatea modificării și completării documentelor până la finalizarea perioadei de depunere a documentelor.

 

!!! IMPORTANT: Cererile precompletate se descarcă, se printează, se semnează și apoi se reîncarcă însoțite de restul documentelor:

  • copie B.I./C.I. din care să rezulte că solicitantul are domiciliul în zona/subzona arondată parcării;
  • alte documente obligatorii: act de proprietate, act de donație sau moștenire, proces-verbal de adjudecare, hotărâre judecătorească. Înscrisul privind proprietatea trebuie să fie depus în integralitate;
  • copie Certificat de înmatriculare a autovehiculului (sau DOVADA ÎNLOCUITOARE a  Certificatul de înmatriculare valabilă la data depunerii cererii) deținut în proprietate/folosință cu Inspecția Tehnică Periodică (ITP) valabilă la data depunerii cererii;
  • copie Contract de leasing/Contract de comodat/proces-verbal de predare-primire spre folosință a autovehiculului – întocmite pentru o perioadă de 5 (cinci) ani (sau o perioadă mai mică, cu mențiunea în contract/proces verbal a posibilității de prelungire până la 5 ani).

Documentele încărcate trebuie sa fie lizibile, conforme cu realitatea și să fie încărcate în integralitate.

 

Tutorialul cu privire la încărcarea documentelor se poate consulta online pe site-ul www.primariagalati.ro la secțiunea Servicii electronice/Parcări de reședință sau pe platforma https://parcari.primariagalati.ro.

 

Număr de telefon Biroul Administrare Parcări Rezidențiale: 0236 307 758