Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Primăria municipiul Galați, titular al proiectului Modernizare loc de joacă Grădina Publică, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare loc de joacă Grădina Publică, propus a fi realizat în municipiul Galați, strada Domnească, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galați la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acasa la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet al A.P.M. Galați, pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la numărul 0236 471009.