Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Primăria municipiul Galați, titular al proiectului Modernizare loc de joacă cartier Micro 21, bloc D7, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare loc de joacă cartier Micro 21, bloc D7, propus a fi realizat în municipiul Galați, cartier Micro 21, aferent bloc D7, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului APM Galați http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acasa secțiunea Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la numărul 0236 471009.