Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Primăria municipiul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere rețea apă potabilă și canalizare - et I - str. ing. Aurel Rozei Rosenberg, propus a fi amplasat în Municipiul Galați, str. ing. Aurel Rozei Rosenberg, Județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului APM Galați http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acasa la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Documentatii procedura EIA și EA → Memorii de prezentare 2022 și la sediul Primăriei Municipiului Galați, Strada Domnească, Nr. 54.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro