Anunț, privind proiectul Urb-En Pact

ADMINISTRATOR

UAT Municipiul Galaţi este partener în proiectul „Urb-En-Pact: Urban Energy Pact”, finanțat în cadrul programului URBACT III 2014-2020, Rețele de Planificare a Acțiunilor, până la data de 7 august 2022.

 Proiectul reunește 8 parteneri din 7 țări: Clermont Auvergne Metropole – Partener Lider și Metropole Rouen Normandia (Franța), Municipiul Galați (România), Asociația Zonei Funcționale Bialystok (Polonia), Comunitatea Intermunicipală Alto Minho (Portugalia), orașul Palma de Montechiaro (Italia), Municipiul Elefsina (Grecia) și orașul Tampere (Finlanda).

Obiectivul principal al proiectului constă în definirea planurilor integrate de acțiune pentru teritorii de tip net zero energie (NZE), prin producerea și furnizarea de energie din surse locale reglementate și regenerabile. Proiectul urmează să implice factorii interesați din regiune, cu precădere consumatorii incluși în sistemul de energie ca rețea locală.

Tranziția energetică se referă la trecerea de la alimentarea cu energie din combustibili fosili și nucleari la cea din surse regenerabile de energie, cu scopul de a crea un sistem energetic nou, durabil, cu emisii aproape nule de CO2.

Un teritoriu net zero produce la nivel local suficientă energie verde pentru a asigura nevoile populației sale. Pentru a atinge acest obiectiv ambițios, în teritoriul vizat trebuie să se dezvolte producția de energii regenerabile, dar și reducerea per ansamblu a consumului de energie cu sprijinul actorilor locali.

-La nivel de parteneriat, rezultatele obținute în urma consultării cetățenilor vor fi incluse într-un format ilustrativ comun pentru a avea o privire de ansamblu asupra așteptărilor și opiniilor cetățenilor privind tranziția energetică în orașele partenere.

-Pe plan local, partenerii pot utiliza rezultatele obținute, astfel:

  •  date pentru Planul Integrat de Acțiune;
  •  sugestii pentru acțiuni la scară mică;
  •  suport pentru comunicare.

Întrebări pentru cutia de sugestii: chestionar.