Anunt mediu !!

Administrator

  Primaria municipiul Galati va informeaza ca Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, titular al proiectului "Baza de instruire practica CERONAV Galati" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Baza de instruire practica CERONAV Galati" propus a fi amplasat in str. Portului nr. 54A, localitatea Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galati in sectiunea reglementari - acord de mediu - proiect decizie etapa de incadrare.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati, prin email la adresa: office@apmgl.anpm.ro.