Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Primăria municipiul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul Amenajare alee acces strada Regiment 11 Siret zona blocurilor D5, D6, C16, C18, propus a fi realizat în municipiul Galați, strada Regiment 11 Siret, Județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galați la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acasa la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Documentații procedură EIA și EA → Memorii de prezentare 2021.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro.