Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Primăria municipiului Galați, titular al proiectului Extindere sistem de distribuție gaze naturale în Municipiul Galați, Cartier Filești, Cartier Barboși, Strada Macului și cartier aferent Străzii Crinului” – cartier Filești,  anunță publicul interesat asupra  luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere sistem de distribuție gaze naturale în Municipiul Galați, Cartier Filești, Cartier Barboși, Strada Macului și cartier aferent Străzii Crinului” – Cartier Filești, propus a fi amplasat în Municipiul Galați, Intravilan+extravilan, Zona Cartier Filești, Județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/decizii-etapa-de-incadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați, pe email office@apmgl.anpm.ro sau pe fax 0236.471.009