Anunt public !!

Administrator

Primăria Mun. Galați la inițiativa SC Derpan SRL, SC Alcom SA, SC Benzenpec Import – Export SRL, SC Spatii SRL, SC Roshman International SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii documentației de urbanism PUZ – Zona de studiu este delimitată la nord de imobile nr. Cadastrale 104464 și 100687, la sud de imobil nr. Cadastral 120295, la est de bulevardul George Coșbuc, la vest de limitele de vest ale imobilelor front la bulevardul george Coșbuc – obiectiv de investiţie - “Construire retail (format Dedeman) – magazin materiale de constructii, drumuri si platform, parcaje, bransamente la utilitati, retele si lucrari tehnico – edilitare in incinta, put apa, pilon publicitar, panouri de directionare si reclama, reclame fatada, cabina poarta, copertina caruciare, amenajare rafturi exterioare acoperite, imprejmuire, spatii verzi, amenajare accese, post trafo, punct conexiune, organizare santier ”– generat de imobilul din mun. Galaţi, bulevardul George Coșbuc, nr. 257 C - G  – etapa elaborării propunerilor.

 

Procedura de informare şi consultare se desfășoară în perioada

12.03.2021 –26.03.2021

 

Obiectivele documentaţiei de urbanism PUZ sunt:

  • Organizarea rețelei stradale
  • Organizarea arhitectural – urbanistica in funcție de caracteristicile structurii urbane
  • Modul de utilizare a terenurilor
  • Dezvoltarea infrastructurii edilitare
  • Statutul juridic si circulația terenurilor

 

    Documentele aferente propunerilor P.U.Z. pot fi consultate :

  • pe site-ul Primăriei Mun. Galați : www.primariagalati.ro
  • la sediul PMG : Instituția Arhitect Sef - Serviciul Strategie si Dezvoltare Urbana, etajul 1, camera 103, date de contact :
  • la elaboratorul P.U.Z. arhitect – urbanist atestat RUR Dan I. Florea, și Arh. Urb. Roxana Vadeanu
  • adresa :  str. Paharnicului NR.7, Piatra Neamt ,
  • mobil:  0742/988212; 0740/302724,

Observațiile sau semnalările pot fi transmise în perioada

15.03.2021 – 26.03.2021