Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Primăria municipiul Galați, titular al proiectului Amenajare extindere Talcioc, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați în cadrul  procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Amenajare extindere Talcioc, propus a fi amplasat în Galați, str. Drumul Viilor, nr.97, Lot 1, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galați la următoarea adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acasa la secțiunea: Reglementari → Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet al A.P.M. Galați pe email office@apmgl.anpm.ro, sau fax 0236471009.