Anunt public !!

Administrator

   Conform HCL nr. 333/27.05.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Calea Prutului, nr. 54, caietul de sarcini, inclusiv al tuturor documentelor necesare licitației, se pun la dispoziția solicitantului contra cost, în valoare de 100 de lei.

   Conform anunțului publicat în cotidianul local Monitorul de Galați, în perioada 06.09.2021 – 08.09.2021, în vederea vânzării prin licitație publică a terenului situat în Calea Prutului, nr. 54, costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar al documentației a fost stabilit la suma de 30 de lei, cu posibilitate de achitare  numerar la casieria Primăriei Municipiului Galați.

   Autoritatea contractantă, Municipiul Galați, pentru a preîntâmpina anularea procedurii conform dispozițiilor art. 342, alin. (2), lit. b) ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința persoanelor interesate contravaloarea corectă a caietului de sarcini, respectiv suma de 100 de lei.

  

Persoanele fizice/juridice care au achiziționat deja caietul de sarcini sunt rugate să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Galați, Serviciul Închirieri terenuri, până la data de 23.09.2021, ora 12.00 pentru corectarea sumelor achitate.