Anunț public !!

Administrator

   Conform prevederilor OUG nr.157/2022 prin care se instituie o schemă de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea de compensaţii sub formă de grant financiar producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică, vă informăm că pot fi depuse cereri de solicitare pînă la data de 09.12.2022 la Direcția de Agricultură Județeană Galați, str. Domnească nr. 96, tel. 0236- 413-641.

 

Dosarele trebuie să conțină următoarele documente:

  1. Cerere de solicitare și declarație pe propria răspundere conform Anexei 1 din O.U.G. nr.157/2022   (Descarcă - Anexa 1);
  2. Cerere unică A.P.I.A. (print screen);
  3. Copie proces verbal/procese verbale de constatare și evaluare;
  4. Copie act de identitate;
  5. Certificat înregistrare O.N.R.C. (CUI);
  6. Extras de cont bancar (orice bancă).

Documentele ce însoțesc cererea vor avea menționată sintagma ”Conform cu originalul”, data și semnătura solicitantului.