Anunt de participare

Administrator

     Autoritatea finanțatoare Municipiul Galați, în baza art.16 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2021 pentru domeniul comunitate.

    Suma alocată pentru anul 2021 este de 400 000 lei.

    În data de 19.04.2021, Municipiul Galaţi lansează prima sesiune de selecţie publică a proiectelor pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Galaţi pe anul 2021.

    Propunerile de proiect pot fi depuse/trimise prin poștă din data de 19.04.2021 până în data de 04.05.2021 la Registratura Primăriei Municipiului Galaţi, str.Domnească nr.54 sau prin email la adresa comunitate@primariagalati.ro în atenţia Serviciului Învăţământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Sănătate şi Evenimente.

    În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea 350/2005 din motive de urgenţă, respectarea termenului de cel puțin 30 de zile pentru depunerea proiectelor, ar cauza prejudicii autorităţii finanţatoare, așadar s-a stabilit accelerarea aplicării procedurii de selecţie de proiecte prin reducerea numărului de zile.

    Data limită de depunere a propunerilor de proiect este de 04.05.2021 ora 16:00.

    Perioada de evaluare a propunerilor de proiect este 05.05.2021 - 07.05.2021.

    Acordarea de finanţării nerambursabile şi criteriile pe baza cărora se atribuie acestea sunt reglementate de "Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit de interes general" aprobat prin HCL nr.127/31 03 2021. Ghidul de finanţare precum şi formularele de solicitare a finanţării pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Galaţi: www.primariagalati.ro.

    Din bugetul local al municipiului Galaţi vor fi finanțate proiecte a căror obiective se regăsesc în Strategia de Dezvoltare a Municipiului Galaţi.

    Contestaţiile pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Galaţi, str. Domnească nr.54, fax 0236/461460, e-mail: comunitate@primariagalati.ro, Serviciul Învăţământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Sănătate şi Evenimente.

    Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la telefon nr. 0236/307780, e-mail: comunitate@primariagalati.ro.

    Observație! În ceea ce privește modul de desfășurare a proiectelor, Beneficiarii cărora li se vor atribui contractele de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte publice trebuie să își asume în totalitate respectarea obligațiilor legale cu privire la măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.