Anunt mediu !!

Administrator

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galati privind actualizarea Deciziei etapei de incadrare nr. 729/26.07.2018 emisa de A.P.M. Galati pentru proiectul "Modernizare linii de tramvai si carosabil strazile Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918, propus a fi realizat in municipiul Galati, zona strada Siderurgistilor - strada 1 Decembrie 1918:
  • nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare linii de tramvai si carosabil strazile Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918" modificat, propus a fi realizat in municipiul Galati, zona strada Siderurgistilor - strada 1 Decembrie 1918
  • se actualizeaza Decizia etapei de incadrare nr. 729/26.07.2018 emisa de A.P.M. Galati pentru proiectul "Modernizare linii de tramvai si carosabil strazile Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918" prin emiterea unei decizii revizuite.
  Proiectul Deciziei etapei de incadrare nr. 729/26.07.2020, revizuite, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati la Sectiunea Reglementari - Acordul de mediu - Drafturi acte de reglementare - Proiect decizie etapa de incadrare 2020.
  Observatiile/contestatiile publicului se pot inainta pe email: office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la publicarea anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.