Anunt mediu !!

Administrator

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Consolidare si modernizare pod din beton armat in Galati - Calea Smardan (DJ 251) in zona intersectiei cu str. Filesti" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Consolidare si modernizare pod din beton armat in Galati - Calea Smardan (DJ 251) in zona intersectiei cu str. Filesti", propus a fi amplasat in municipiului Galati, str. Calea Smardan (DJ 251) in zona intersectiei cu str. Filesti.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati str. Regiment 11 Siret nr.2, jud. Galati in zilele de luni - joi intre orele 09:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00 precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.