Acte normative ce reglementează organizarea și funcționarea consiliului local

System Administrator

 1. Constitutia Romaniei editia 2003 , revizuita prin Legea nr.429/2003 aprobata prin Referendumul national din 18-19 octombrie 2003.
 2. Legea nr.215/23.0.2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial nr.204/23.04.01 modificata, completata si actualizata in baza Legii nr.286/6.07.2006 publicata in Monitorul Oficial nr.621/18.07.2006.Legea nr.215/2001 a fost republicta in Monitorul Oficial nr.123/20.02.2007
 3. Hotararea nr. 687/3.12.1993 a Guvernului Romaniei privind folosirea si expunerea stemei Romaniei publicata in M.Of. nr.295/17.12.1993.
 4. Norma din 21.11.2001 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei publicata in M.Of. nr.776/5.12.2001.
 5. Legea nr. 370/20.09.2004 privind alegerea Presedintelui Romaniei publicata in Monitorul Oficial nr. 887/29.09.2004
 6. Legea nr. 373/24.09.2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului. publicata in Monitorul Oficial nr. 887/29.09.2004
 7. Legea nr. 60/23.09.1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice modificata si completata prin Legea nr.31/5.03.2004 publicata in Monitorul Oficial nr. 223/15.03.2004
 8. Legea nr. 14/9.01.2003 a partidelor politice publicata in Monitorul oficial nr. 25/17.01.2003.
 9. Legea nr. 67/25.03.2004 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale in Monitorul Oficial nr. 271/29.03.2007 actualizata pana la data de 01.03.2005 cu modificarile si completarile aduse de Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.8 din 24.02.2005 publicata in Monitorul Oficial nr. 175/1.03.2005
 10. Legea nr. 673/19.12.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.35/2002 pentru Regulamentul cadru de organizare si functionare a Consiliilor Locale publicata in Monitorul Oficial nr.953/24.12.2002.
 11. Hotararea Consiliului Local nr. 62/30.03.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Galati.
 12. Hotararea Consiliului Local nr. 245/14.04.2005 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Galati.
 13. Hotararea Consiliului Local nr. 343/01.08.2006 privind aprobarea statutului Municipiului Galati.
 14. Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale modificata, completata si actualizata in baza Legii nr. 286/6.07.2006.
 15. Legea nr. 188/08.12.1999 privind statutul functionarilor publici modificata, completata si republicata in Monitorul Oficial nr. 279/21.04.2003, actualizata pana la 20 iulie 2006.
 16. Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici publicata in Monitorul Oficial nr. 157/23.02.2004
 17. Legea nr. 477/8.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice publicata in Monitorul Oficial nr. 105/26.11.2004
 18. Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala publicata in Monitorul Oficial nr. 70/3.02.2003.
 19. Regulament nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date
 20. Legea nr. 16/2.04.1996 a Arhivelor Nationale publicata in Monitorul Oficial nr. 71/9.04.1996.
 21. Ordonanta nr. 27/30.01.2002 a Guvernului Romaniei privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor aprobata si completata prin Legea nr. 233/23.04.2002 publicata in Monitorul Oficial nr. 84/1.02.2002 si respectiv Monitorul Oficial nr. 233/23.04.2002.
 22. Hotararea nr .1 723/2004 a Guvernului Romaniei privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul. Publicata in Monitorul Oficial nr.1 009/2.11.2004 modificata prin Hotararea Guvernului nr.1 487/29.11.2005 publicata in Monitorul Oficial nr. 1112/9.12.2005.
 23. Legea nr. 161/19.04.2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in domeniul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei publicata in Monitorul Oficial nr. 279/21.04.2003.
 24. Ordonanta nr.2/12.07.2001 a Guvernului Romaniei privind regimul juridic al contraventiilor actualizata pana la data de 28.07.2006 publicata in Monitorul Oficial nr.410/25.07.2001.
 25. Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public publicata in Monitorul Oficial nr.663/23.10.2001
 26. Hotararea nr.123/2002 a Guvernului Romaniei pentru aprobarea metodologiei de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public publicata in Monitorul Oficial nr. 167/8.03.2004
 27. Legea nr. 554/2.12.2004 (actualizata) a Contenciosului administrativ publicata in Monitorul Oficial nr. 1154/7.12.2004 actualizata pana la data de 14.11.2006.
 28. Legea nr. 340/12.07.2004 privind institutia prefectului publicata in Monitorul Oficial nr. 658/21.07.2004 si actualizata pana la 27.05.2006.
 29. Legea nr. 190/18.07.2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului nr. 679/2016

 

Nota: Este prevazuta publicarea listei acestor acte normative urmand ca persoana care doreste sa se informeze despre continutul actului normativ sa acceseze site-ul primariei pentru hotararile si dispozitiile proprii sau legisul pentru legile si hotararile de guvern mentionate. Facem precizarea ca actele normative mentionate se pot studia si laCentrul de Informare a Cetateanului din str.Fraternitatii nr.1.