Modalități de contestare

System Administrator

 In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat , aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia (art.32 din L544/2001).
    Prin dispozitia nr.4168/11.07.2006 Primarul municipiului Galati, a dispus constituirea comisiei de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public care are urmatoarele responsabilitati:

  • primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor;
  • efectueaza cercetarea administrativa;
  • stabileste daca reclamatia persoanei privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este intemeiata sau nu;
  • in cazul in care reclamatia este intemeiata,propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. In cazul functionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetarii administrative,comisia de disciplina a Primariei municipiului Galati,care va propune aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare,potrivit legii;
  • redacteaza si trimite raspunsul solicitantului.

    Modalitatile de contestare a deciziei Primariei sau primarului in situatia in care solicitantul se considera vatamat in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public cerute sunt:

  • Daca angajatul refuza explicit sau tacit sa aplice prevederile legii privind liberul acces la informatia publica,atunci cel care a solicitat informatia,adreseaza Primarului municipiului Galati o reclamatie administrativa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului.
  • Reclamatia cuprinde in principal: datele solicitantului reclamant, datele privind informatiile solicitate privind termenele si modalitatile legale incalcate, prejudiciile morale si materiale cauzate pentru intarzierea comunicarii sau a necomunicarii, alte elemente pe care le considera utile. Reclamatia se depune si inregistreaza la Primaria municipiului Galati.
  • Daca reclamatia se dovedeste intemeiata in urma procedurii de cercetare administrativa,atunci solicitantul primeste in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei,raspuns scris care contine informatiile de interes public solicitate initial si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
  • Raspunderea disciplinara a angajatului vinovat pentru neaplicarea legii se stabileste conform statului functionarilor publici daca este functionar public sau Codul muncii,daca face parte din personalul contractant.