Biblioteci

System Administrator

Biblioteca V.A. Urechia
 
  Biblioteca publica a fost formata in anul 1889, avand ca prim fond de carte donatia academicianului Vasile Alexandrescu Urechia. Biblioteca a fost mutata intr-o cladire care sa corespunda mai bine depozitarii si utilizarii publicatiilor(in fostul sediu al Comisiei Europene a Dunarii, str. Mihai Bravu) si colectiile au fost imbogatite in fiecare an prin publicatii si achizitionarea de carte tiparita.
   Biblioteca "V.A.Urechia" a mostenit un fond de carte veche si rara deosebit de valoros din care merita sa fie mentionate urmatoarele titluri:
  • "De la consolatione theologiae" de Johannes de Tambaco, tiparita la Strasbourg de Georg Teyser, in jurul anului 1472;
  • "Historia del popolo fiorentino" de Brunus Aretinus Leonardus, incunabul tiparit la Venetia, in anul 1476, de Iacob de Rossi;
  • "Tractatum de moribus condictionibus et nequicia turcorum" de Captivus Septem-castrensis, lucrare tiparita de Konrad Fyner la Utrecht in 1481;
  • "Ruralia commoda" de Petrus de Crescenttis, tiparita de Johann de Panderbon in 1474 la Lowen.Cele 4 exemplare din patrimoniul bibliotecii galatene sunt deosebit de rare in alta biblioteci si colectii din lume. Acestor lucrari li se adauga alte exemplare de valoare exceptionala pentru fondul de carte din Romania: "Historia Fiorentina" de Johannes Bracciolinus Poggio, tiparita la Venetia in 1476; "Facta et Dicta Memorabila" de Valerius Maximus, aparuta la Milano in 1478 s.a.
   In colectiile bibliotecii se afla si cel mai vechi ex-libris figurativ romanesc cunoscut pana in prezent, fiind imprimat pe "Del Mapamondo Istorico" de Foresti Antonio, lucrare aparuta la Venetia in anul 1694; ex-librisul apartine lui Pantaleon Calliarchi, medicul domnitorului Constantin Brancoveanu.
   Dintre tipariturile romanesti vechi, mentionam: "Evangheliarul slavonesc" tiparit la Brasov in anul 1562 de diaconul Coresi; "Istoria Imperiului Otoman" de Dimitrie Cantemir, tiparita la Paris in 1743, tradusa in franceza de Jonquiers; "Elemente linguae daco-romanae sivae valachicae de Gheorghe Sincai, tiparita la Buda in anul 1805 s.a.
   Stampa europeana este bine reprezentata in colectiile bibliotecii: "Recueil de 85 estampes originales", cuprinzand 120 de piese executate la sfarsitul secolului al XVIII-lea de gravorul, editorul si colectionarul francez Pierre Francois Bassan si fiul sau Henri Bassan; albumul "Rembrandt" cu 120 stampe imprimate dupa placi originale s.a.
   Colectia de manuscrise cuprinde, printre altele: "Descrierea Tarilor Romane" de Ahmed Resim Effendi, datat 1759; drama "Ovidiu" de Vasile Alecsandri.
   In colectia de scrisori autografe se intalnesc nume celebre de scriitori: E. Zola, J. Verne, Al. Dumas-fiul, P.Merimee, Fr. Mistral, H. de Balzac, A. France, I. Turgheniev, M. Twain, P. Lotti, E. Quinet s.a.
   Biblioteca "V.A. Urechia" dispune de peste 600000 de titluri si are peste 150 de abonamente la ziare si reviste. In privinta serviciilor, biblioteca si-a organizat si dispunde de sectii de imprumut pentru adulti si copii, sala cu lucrari enciclopedice de referinta, sali de lectura specializate cu 190 de locuri, sala de auditii si video, cataloage alfabetice si sistematice, pe fise, pentru colectiile proprii, cataloage tiparite pentru carti romanesti si straine, catalog on-line al publicatiilor monografice, servicii specializate de informare biografica, o bibliografie a judetului Galati. Din anul 1991, institutia a trecut la un program complex de automatizare si prelucrare a informatiilor, bazele de date bibliografice fiind accesibile publicului, din 1994, prin terminale de interogare directa sau cu asistenta personalului de specialitate. Biblioteca dispune de 30 de statii de lucru si de pachetul integrat de programe TINLIB produs de IME(Marea Britanie).
  Biblioteca, prestigios centru de documentare si informare, organizeaza la sediu si in alte institutii din oras activitati specifice si a elaborat lucrari proprii(Buletinul Fundatiei "V.A. Urechia", Anuarul bibliografic al Judetului Galati, monografii etc).
   Dupa frecventa cititorilor si solicitarile oferite de Biblioteca "V.A. Urechia", se poate aprecia ca orasul Galati este o asezare culturala in care nevoia de carte este o certitudine.
 
Contact
Adresa web: www.bvau.ro
Adresa: Str. Mihai Bravu nr.16
Telefon: 0236/411037; 0236/311060
 
 
Casa Corpului Didactic
 
  Cladirea, monument de arhitectura, este sediul Casei Corpului Didactic, al Sindicatului Invatamantului Preuniversitar si al Asociatiei de Intrajutorare Umanitara si Profesionala a Personalului din Invatamant (AIUPPI).
   Preocuparea invatatorilor galateni de a avea un local propriu, unde sa se intalneasca si sa desfasoare activitati cultural-educative, stiintifice, artistice si metodice, s-a manifestat in mod deosebit in perioada interbelica. Dorinta lor a fost imbratisata de Asociatia Invatatorilor si de Banca Corpului Didactic. Aceasta din urma, chiar de la infiintarea sa - 16 august 1927 - a stabilit ca dobanzile realizate ca urmare a sumelor imprumutate sa fie varsate in fondul pentru construirea Casei Invatatorului. S-au organizat in acelasi timp baluri, tombole, spectacole etc., iar invatatorii au consimtit sa contribuie fiecare cu sume de pana la 1000 lei.
  In 1936 Asociatia Invatatorilor a primit din partea Primariei terenul in suprafata de 1368 m.p., in anul urmator au fost incepute lucrarile de constructie si in vara lui 1939 s-a putut face inaugurarea Casei Invatatorului.
  In timpul celui de-al doilea razboi mondial cladirea a gazduit unitati militare ale trupelor de ocupatie, iar mai apoi a fost, pentru o perioada, si sediu al Bibliotecii "V.A. Urechia".
  Cladirea este un edificiu cu parter si doua etaje. Spatiul cel mai mare il ocupa Casa Corpului Didactic, institutie care constituie un important centru de informare-documentare si consultanta pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, de organizare a activitatilor de formare continua a cadrelor didactice si didactice auxiliare, de desfasurarea a unor bogate manifestari cu caracter stiintific, metodic si cultural-educativ.
  Casa Corpului Didactic editeaza revista de informatie si opinie pedagogica "Scoala galateana", cu aparitie lunara, dispune de o editura cu aceeasi denumire, sub egida careia sunt publicate lucrari de specialitate sau pe teme de educatie, precum si de o valoroasa biblioteca de specialitate. Tot aici activeaza Cenaclul literar "Anton Holban".
 
Contact
Adresa: Str. Garii nr.35
Telefon: 0236/414749; 0236/465860