pt. anul 2007

System Administrator

Bugetul municipiului Galati pe anul 2007 este fundamentat in baza Legii bugetului de Stat nr. 486/2006 cat si in baza Legii nr. 273/2006 - Legea finantelor publice.
Bugetul consolidat al municipiului Galati pe anul 2007 este in suma de 428.499 mii lei si este format din bugetul local, bugetul de venituri proprii si subventii, bugetul fondurilor nerambursabile si bugetul in afara bugetului local.
 
A. Veniturile totale ale Bugetului local pe anul 2007 sunt propuse in suma de 360.243 mii lei si sunt detaliate in Anexa 1 - VENITURI.
Cheltuielile Bugetului local sunt tot in suma de 360.243 mii lei si sunt detaliate in Anexa 1 - CHELTUIELI., Anexa 2 - ORDONATORI, Anexa 3 - ARTICOLE, Anexa 4 - LISTA DE INVESTITII, Anexa 5 - LISTA DE DOTARI.
 
B. Veniturile proprii si subventiile pe anul 2007 sunt propuse in suma de 37.308 mii lei si sunt detaliate in Anexa 1 - VENITURI.
Cheltuielile din venituri proprii si subventii sunt tot in suma de 37.308 mii lei si sunt detaliate in Anexa 1 - CHELTUIELI., Anexa 2 - ORDONATORI, Anexa 3 - ARTICOLE.
 
C. Veniturile din fonduri nerambursabile pe anul 2007 sunt propuse in suma de 3.451 mii lei si sunt detaliate in Anexa 1 - VENITURI.
Cheltuielile Bugetului din fonduri nerambursabile sunt tot in suma de 3.451 mii lei si sunt detaliate in Anexa 1 - CHELTUIELI., Anexa 2 - ORDONATORI, Anexa 3 - ARTICOLE, Anexa 4 - LISTA DE INVESTITII.
 
D. Veniturile totale ale Bugetului in afara bugetului local pe anul 2007 sunt propuse in suma de 27.497 mii lei si sunt detaliate in Anexa 1 - VENITURI.
 
Cheltuielile Bugetului in afara bugetului local sunt tot in suma de 27.497 mii lei si sunt detaliate in Anexa 1 - CHELTUIELI., Anexa 2 - ORDONATORI, Anexa 3 - ARTICOLE, Anexa 4 - LISTA DE INVESTITII, Anexa 5 - LISTA DE DOTARI.
Daca aveti sugestii care sa fie cuprinse in rectificarile ulterioare ale bugetului municipiului Galati pe anul 2007 puteti sa le transmiteti la urmatoarea adresa de mail ( main@primaria.galati.ro ) ori puteti intra in zona de forum a portalului nostru la sectiunea Buget 2007
 
Executia bugetului municipiului Galati pe anul 2007 intocmita in conformitate cu Ordinul Ministrului finantelor publice nr.116/2008 a fost depusa la Directia Generala a Finantelor Publice Galati si se prezinta astfel:

Bugetul local venituri conform anexei 1 si cheltuieli conform anexei 2 .