pt. anul 2011

System Administrator

Bugetul general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati pe anul 2011 a fost aprobat prin HCL nr. 34/10.02.2011 si este fundamentat in baza Legii finantelor publice locale nr. 273/2006 actualizata cu O.U.G. nr. 63/2010 cat si in baza Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat si este propus la suma de 557.626,0 mii lei si se prezinta astfel:
I.  Bugetul local de venituri si cheltuieli sectiunea de functionare in suma de 292.919,0 mii lei conform Anexelor 1, 2, 3.
II.  Bugetul local de venituri si cheltuieli sectiunea de dezvoltare in suma de 95.034,0 mii lei conform Anexelor 1, 2, IV si V.
III.  Bugetul din surse proprii si subventii sectiunea de functionare in suma de 114.897,0 mii lei conform Anexelor 1, 2, 3.
IV.  Bugetul din surse proprii si subventii sectiunea de dezvoltare in suma de 4.911,0 mii lei conform Anexelor 1, 2, IV si V.
V.  Buget din fonduri europene nerambursabile in suma de 24.082,0 mii lei conform Anexelor 1, IV si V.
VI.  Buget din imprumuturi din fonduri externe in suma de 25.783,0 mii lei conform Anexelor IV si V.