pt. anul 2010

System Administrator

Bugetul general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2010, aprobat prin HCL nr.75/11.03.2010, este fundamentat in principal in baza Legii bugetului de stat nr. 11/2010 si Legii finantelor publice locale nr. 273/2006 este in suma de 647.517,0 mii lei si se compune din:

BUGET LOCAL
  Veniturile aprobate pe anul 2010 sunt de 440.287,00 mii lei, provenite din impozite si taxe de la populatie si agenti economici cat si din cote si sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din T.V.A. (Anexa 1 ).
  Cheltuielile propuse in suma de 440.287,00 mii lei (Anexa 2 ) acopera cheltuielile curente din administratia locala, invatamant, sanatate, cultura, sport si servicii publice cat si cheltuielile de capital in continuare sau obiective noi.
  In anexa 3 ( Anexa 3 ) sunt prezentate cheltuielile pe ordonatori de credite.
  In Anexele 4 si 5 sunt prezentate in detaliu cheltuielile pe reparatii capitale si investitiile.

BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
  Veniturile propuse pe anul 2010 sunt de 47.720,00 mii lei si sunt prezentate in (Anexa 1) si cheltuielile in (Anexa 2 ).In Anexa 3 sunt prezentate cheltuieli le pe ordonatori de credite, iar in Anexa 4 si Anexa 5 sunt prezentate in detaliu cheltuielile de reparatii capitale si investitiile.

BUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABILE
  Veniturile propuse pe anul 2010 sunt de 46.528,00 mii lei si sunt prezentate in (Anexa 1) si cheltuielile in ( Anexa 2 ). In Anexa 3 sunt prezentate cheltuieli pe ordonatori de credite, iar in Anexa 4 si Anexa 5 sunt prezentate in detaliu cheltuielile de reparatii capitale si investitiile.

BUGETUL IN AFARA BUGETULUI LOCAL
  Veniturile propuse pe anul 2010 sunt de 18.124,00 mii lei si sunt prezentate in ( Anexa 1 ) si cheltuielile sunt in suma de 31.868,0 mii lei in Anexa 2. In Anexa 3 sunt prezentate cheltuieli pe ordonatori de credite, iar in Anexa 4 si Anexa 5 sunt prezentate in detaliu cheltuielile de reparatii capitale si investitiile.

BUGETUL DE VENITURI PROPRII - INTEGRAL
  Veniturile propuse pe anul 2008 sunt de 36.858,00 mii lei si sunt prezentate in (Anexa 1 ) si cheltuielile in Anexa 2. In Anexa 3 sunt prezentate cheltuieli pe ordonatori de credite, iar in Anexa 4 sunt prezentate in detaliu cheltuielile de reparatii capitale si investitiile.

BUGETUL DE CREDITE EXTERNE.
  Cheltuielile propuse sunt in suma de 58.000,0 mii lei conform Anexei 1.In Anexa 4 si Anexa 5 sunt prezentate in detaliu cheltuielile de investitii.
  Propuneri pentru bugetul anului 2010 se pot face la adresa: E-mail.