Buget 2021 al Municipiului Galati

Administrator

Primaria Municipiului Galati a initiat procedura de consultare publica cu privire la proiectul de buget al municipiului galati pe anul 2021 in conformitate cu prevederile legii nr.273/2006 privind finantele publice locale.

Bugetul general al Municipiului Galati in acest an este in valoare de 879.129.700 lei (179.414.224 euro).

Anexa 1 -  Venituri buget local – sectiunea de functionare

Anexa 2 -  Cheltuieli buget local – sectiunea de functionare

Anexa 3 -  Venituri buget local – sectiunea de dezvoltare

Anexa 4 -  Cheltuieli buget local- sectiunea de dezvoltare

Anexa 5 -  Veniturile institutiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local –sectiunea de functionare   

Anexa 6 -  Cheltuielile institutiilor finantate din venituri propri si subventii de la bugetul local –sectiunea de functionare   

Anexa 7 -  Veniturile institutiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local –sectiunea de dezvoltare

Anexa 8 -  Cheltuielile institutiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local –sectiunea de dezvoltare

Anexa 9  - Numarul de personal permanent si temporar

ANEXA IV, ANEXA V - Lista obictivelor de investitii propuse a se executa din bugetul local,din fonduri structurale si  din venituri proprii si subventii de la bugetul local

Primim in continuare propunerile dumneavoastra pe adresa de mail a Primariei Municipiului Galati buget@primariagalati.ro