Documentații de urbanism inițiate de investitori privați

Administrator

P.U.Z.-Obținere autorizație de construire pentru clădire cu funcțiune predominant rezidențială (locuințe cu dotări aferente)

Data:

„Obtinere autorizație de construire pentru clădire cu funcțiune predominant rezidențială (locuințe cu dotări aferente)” - amplasament jud. Galați, mun. Galați, strada Regimentul 11 Siret, beneficiar S.C. Level Five S.R.L. prin Rosca Nicu – etapa elaborării propunerilor .

PUZ - SPATIU COMERCIAL “PENNY” - PARTER, CARMANGERIE CU PRODUSE DIN CARNE – BRANZETURI, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, RECLAME PE FATADA SI PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, ORGANIZARE DE SANTIER

Data:

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) GENERAT DE OBIECTIVUL “ SPATIU COMERCIAL “PENNY” - PARTER, CARMANGERIE CU PRODUSE DIN CARNE – BRANZETURI, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, RECLAME PE FATADA SI PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, ORGANIZARE DE SANTIER” - AMPLASAMENT JUD. GALATI, MUN. GALATI, STRADA Nufarului, BENEFICIAR S.C. FERFA CONS S.R.L., S.C. METAL VISION ARHITECTURE S.R.L., S.C. SORAMEX GRUP S.R.L., S.C. IAN APARTMENTS S.R.L. – ETAPA ELABORARII PROPUNER.

PUZ - Service auto și spațiu logistică (depozitare)

Data:

Privind parcurgerea procedurii de informare și consultare a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) generat de obiectivul Service auto și spațiu logistică (depozitare) - amplasament jud. Galați, mun. Galați, tarla 229, parcela 1166/1, lot 1/1, beneficiar CLM TRANS SRL – etapa elaborării propunerilor. Primăria Municipiului Galați, la inițiativa beneficiarului CLM TRANS SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) generat de obiectivul Service auto și spațiu logistică (depozitare) - amplasament jud. Galați, mun. Galați, tarla 229, parcela 1166/1, lot 1/1, beneficiar CLM TRANS SRL – etapa elaborării propunerilor. Procedura de informare și consultare se desfășoară în perioada 27.01.2023 – 10.02.2023. Documentele aferente propunerilor P.U.Z. pot fi consultate pe site-ul www.primariagalati.ro / Direcții și Servicii / Instituția Arhitect Șef / Propuneri spre dezbatere / PUZ – uri inițiate de investitori privați.

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) generat de obiectivul “Hală depozitare - dezvoltare zonă industrială, zonă mixtă și funcțiuni conexe”

Data:

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) generat de obiectivul “Hală depozitare - dezvoltare zonă industrială, zonă mixtă și funcțiuni conexe” - amplasament jud. Galati, mun. Galati, T 82, P 498/1, lot 4 (NC 104748), beneficiari Mantu Spiru și Mantu Mariana – etapa elaborării propunerilor.

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) GENERAT DE OBIECTIVUL “LOCUINTA UNIFAMILIALĂ” - AMPLASAMENT JUD. GALATI, MUN. GALATI, STR. NICOLAE BĂLCESCU NR. 57A

Data:

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, imobil care a generat PUZ: mun. Galați, strada N. Bălcescu, nr. 57A, Iniţiator: COCEI LUCIA

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) GENERAT DE OBIECTIVUL “LOCUINTE COLECTIVE SI IMPREJMUIRE”

Data:

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) GENERAT DE OBIECTIVUL “LOCUINTE COLECTIVE SI IMPREJMUIRE” - AMPLASAMENT JUD. GALATI, MUN. GALATI, STR. ROMANA NR. 7-9, beneficiar EFES WORLD TRADE SRL – ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR

PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE FERMA 3 CABALINE

Data:

PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE FERMA 3 CABALINE extravilan Municipiul Galati, tarla 93, parcela 329, CF 101524

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) GENERAT DE OBIECTIVUL “LOTIZARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI DOTARI DE PROXIMITATE”

Data:

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) GENERAT DE OBIECTIVUL “LOTIZARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI DOTARI DE PROXIMITATE” - AMPLASAMENT JUD. GALATI, MUN. GALATI, T54 P224/1 (NC 111311), BENEFICIAR METROPOLITAN GARDENS SRL – ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR