Documentații de urbanism inițiate de primărie

Administrator

Plan Urbanistic Zonal Faleza Dunării Galați

Data:

Primăria Municipiului Galați supune spre informarea și consultarea publicului documentația de urbanism Actualizare Plan Urbanistic Zonal Faleza Dunării Galați. Consultarea documentației se poate face în perioada 27.01.2023 - 17.02.2023, la sediul din strada Domnească nr. 54 sau pe site-ul Primăriei municipiului Galați www.primariagalati.ro. Persoanele interesate pot face observații, comentarii, sugestii în scris pe adresa de e-mail arhitectsef@primariagalati.ro sau la Registratura generală a Primăriei municipiului Galați din str. Domnească nr. 54 până la data de 17.02.2023. Date suplimentare privind documentația de urbanism Actualizare Plan Urbanistic Zonal Faleza Dunării Galați se pot solicita de la Primăria municipiului Galați str. Domnească nr. 54, camera 103, telefon 0236/307708 Instituția Arhitect Șef - Birou Planificare Urbană.

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) generat de obiectivul – “Parc Fotovoltaic Tirighina”

Data:

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) generat de obiectivul – “Parc Fotovoltaic Tirighina” - amplasament Județul Galați, intravilanul Municipiului Galați, Beneficiar Primăria Municipiului Galați prin reprezentant Ionuț Florin PUCHEANU – etapa elaborării propunerilor

P.U.Z. - Schimbare funcțiune UTR11 din zonă locuințe individuale în zonă servicii publice și depozitare

Data:

P.U.Z. - Centru servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată, Str. Traian nr. 254

Data:

Plan Urbanistic Zonal - Str. Constantin Levaditti nr. 18

Data:

Plan Urbanistic Zonal - Introducere în intravilan

Data: