Comisia 2 - Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologice și protecția mediului

System Administrator

 •  Initiaza si coordoneaza studii si analize cu sprijinul serviciilor de specialitate din administratia publica locala pe baza carora se fundamenteze programele de organizare si dezvoltare urbanistica a municipiului Galati, precum si de amenajare a teritoriului potrivit actelor normative din domeniu
 •  Supravegheaza elaborarea si implementarea regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului
 •  Propune termenul minim de inchiriere a terenurilor propuse pentru amplasarea constructiilor provizorii solicitate de agentii economici
 •  Urmareste aplicarea si actualizarea periodica a Regulamentului specific
 •  Solicita informatii privind activitatea de conservare si valorificare culturala a monumentelor istorice si de arhitectura si propune masuri corespunzatoare
 • Solicita informari privind masurile intreprinse de catre agentii economici pentru refacerea si protectia mediului, combaterea poluarii in procesele de productie
 • Initiaza si coordoneaza studii privind ecosistemele de pe teritoriul municipiului Galati si propune masuri pentru cercetarea acestora si protectia mediului inconjurator
 • Participa la activitatea de organizare si desfasurare a licitatiei pentru atribuirea spre executie a lucrarilor publice de constructii si reparatii obiective de interes public
 • Analizeaza stadiul executiei lucrarilor de interes public si local, in principal finantate de la bugetul local, propune masuri si prezinta rapoarte Consiliului local
 •  Supravegheaza impreuna cu comisia nr. 1 activitatea de licitare a lucrarilor publice, concesionare, inchiriere si folosire a bunurilor din patrimoniul public si privat al municipiului
 • Analizeaza activitatea de control urbanistic si de amenajare a teritoriului si propune masuri pentru desfasurarea corespunzatoare a acestora
 • Propune studii pentru infiintarea unor societati comerciale, asociatii, agenti pentru executarea de lucrari de interes local, inclusiv constructii de locuinte cu capital propriu sau mixt
 •  Avizeaza emiterea Certificatului de urbanism cu explicatiile necesare, dupa caz
Nume si Prenume Statut Partid
LUPU VASILE PRESEDINTE PNL
TEODORESCU ALEXANDRU-GREGOR MEMBRU PACT
BEZMAN GHEORGHE MEMBRU PSD
DORIAN DUMITRU MEMBRU PSD
SILION ADRIANA SECRETAR PNL
SARPE DANIELA - ANCUTA MEMBRU PLUS
CIUPERCA SILVIANA MEMBRU PSD