Comisia 2 - Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologice și protecția mediului

System Administrator

 •  Initiaza si coordoneaza studii si analize cu sprijinul serviciilor de specialitate din administratia publica locala pe baza carora se fundamenteze programele de organizare si dezvoltare urbanistica a municipiului Galati, precum si de amenajare a teritoriului potrivit actelor normative din domeniu
 •  Supravegheaza elaborarea si implementarea regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului
 •  Propune termenul minim de inchiriere a terenurilor propuse pentru amplasarea constructiilor provizorii solicitate de agentii economici
 •  Urmareste aplicarea si actualizarea periodica a Regulamentului specific
 •  Solicita informatii privind activitatea de conservare si valorificare culturala a monumentelor istorice si de arhitectura si propune masuri corespunzatoare
 • Solicita informari privind masurile intreprinse de catre agentii economici pentru refacerea si protectia mediului, combaterea poluarii in procesele de productie
 • Initiaza si coordoneaza studii privind ecosistemele de pe teritoriul municipiului Galati si propune masuri pentru cercetarea acestora si protectia mediului inconjurator
 • Participa la activitatea de organizare si desfasurare a licitatiei pentru atribuirea spre executie a lucrarilor publice de constructii si reparatii obiective de interes public
 • Analizeaza stadiul executiei lucrarilor de interes public si local, in principal finantate de la bugetul local, propune masuri si prezinta rapoarte Consiliului local
 •  Supravegheaza impreuna cu comisia nr. 1 activitatea de licitare a lucrarilor publice, concesionare, inchiriere si folosire a bunurilor din patrimoniul public si privat al municipiului
 • Analizeaza activitatea de control urbanistic si de amenajare a teritoriului si propune masuri pentru desfasurarea corespunzatoare a acestora
 • Propune studii pentru infiintarea unor societati comerciale, asociatii, agenti pentru executarea de lucrari de interes local, inclusiv constructii de locuinte cu capital propriu sau mixt
 •  Avizeaza emiterea Certificatului de urbanism cu explicatiile necesare, dupa caz
Nume si Prenume Statut Partid
LUPU VASILE MEMBRU PNL
FRASINA GEORGE SORIN MEMBRU PACT
BEZMAN GHEORGHE MEMBRU PSD
FLOREA DOCHITA MEMBRU PSD
PATILEA ADRIANA MEMBRU PNL
SARPE DANIELA - ANCUTA MEMBRU PLUS
CIUPERCA SILVIANA MEMBRU PSD