Comisia 3 - Comisia pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț si privatizare

System Administrator

  • Initiaza si coordoneaza studii privind gospodaria locala, respectiv controleaza serviciile publice locale din domeniile: salubritate, transport local, intretinerea retelelor de apa, canalizare, termoficare, marcajul rutier al strazilor si semnelor de circulatie, amenajarea parcurilor si spatiilor verzi, a locurilor turistice, de odihna si agrement, intretinerea spatiului locativ precum si modul de folosire si rulare a prestatiilor acestor servicii si depune rapoarte si propuneri concrete spre aprobarea Consiliului local
  • Initiaza si coordoneaza studii de urbanism comercial, exercita controlul public asupra activitatilor de comert, indiferent de natura capitalului, asupra preturilor si tarifelor, calitatii acestora si propune masuri
  • Initiaza si coordoneaza studii si propune infiintarea de societati comerciale sau regii autonome de interes local, cu capital propriu al Consiliului local sau mixt, in domeniile: comert, gospodarie comunala si alte servicii, precum si participarea la societati comerciale
  • Supravegheaza si propune contractarea prin invoiala sau licitatie a executiei unei lucrari si servicii de utilitate publica, in limita sumelor aprobate prin bugetul local si controleaza derularea acestora; supravegheaza, impreuna cu comisia nr. 2, activitatea de licitare a lucrarilor publice, concesionare, inchiriere si folosire a drumurilor din patrimoniul public si privat destinate activitatii de servicii publice si comert
  • Controleaza activitatea de comert, targurile, pietele, locurile si parcurile de distractie, face propuneri privind organizarea acestora, precum si pentru valorificarea lor ca surse de venituri pentru bugetul local
  • Initiaza si coordoneaza studii privind necesitatile de apa potabila ale municipiului si fundamenteaza o prognoza in baza careia sa se propuna Consiliului local rezervari anuale din bugetul local pentru realizarea unor programe de intretinere si extindere a surselor de alimentare cu apa potabila
  • Stabileste raporturile cu agentii economici si Camera de Comert si Industrie in vederea infiintarii unor targuri si expozitii interne si internationale periodice la Galati si propune autorizarea acestora de catre Consiliul local
  • Supravegheaza activitatea de organizare si desfasurare a licitatiei pentru atribuirea spre executie a lucrarilor publice si comert
  • Supravegheaza activitatea de autorizare in domeniul urbanismului comercial indiferent de forma de proprietate
Nume si prenume Statut Partid
GAFTON COSTEL MEMBRU PSD
CHITARU CRISTIAN MEMBRU USR
CIULEI EDUARD-DANUT MEMBRU PNL
BOGATU HRISTACHE PRESEDINTE PSD
ANDREI LUCIAN-VALERIU SECRETAR PSD