Comisia 4 - Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

System Administrator

  • Initiaza studii privind prioritatile cercetarii stiintifice determinate de nevoile locale de dezvoltare a invatamantului si face propuneri pentru orientarea activitatii de sprijinire a cercetarii stiintifice, introducerea si extinderea informaticii
  • Se informeaza asupra activitatii stiintifice desfasurate la nivelul institutiilor de invatamant din municipiu; prezinta rapoarte si propuneri cu masuri pentru implicarea Consiliului local in asigurarea conditiilor corespunzatoare functionalitatilor
  • Initiaza si supravegheaza efectuarea unor studii privind posibilitatile de stabilire de raporturi permanente cu agentii economici de pe raza municipiului pe baza carora propune infiintarea unor institutii de sustinere a cercetarii stiintifice cu implicarea Consiliului local in asigurarea functionarii acestora
  • Controleaza, din punct de vedere administrativ, unitatile de invatamant, sanitare, de cultura si de tineret locale cu privire la modul de folosire si de administrare a acestora, in care sens prezinta rapoarte Consiliului local si propune masuri
  • Initiaza studii privind evaluarea nivelului de saracie, deviatiei sociale, delicventei infractionale si atragerea unor resurse locale si legale (donatii, sponsorizari cu caracter permanent, etc.) in vederea infiintarii unor institutii de binefacere pentru ocrotirea minorilor (leagane, gradinite, scoli, s.a.) si a unor institutii de asistenta pentru batranii fara ocrotire legale, cantina saracilor, camine de cazare, etc. de pe langa Consiliul local
  • Initiaza controlul modului de intretinere si valorificare a bazelor sportive si de agrement locale. Propune infiintarea unor societati comerciale pentru organizarea si asigurarea unor activitati sportive, artistice si de agrement cu participarea Consiliului local si a altor agenti economici, precum si unele masuri in vederea crearii conditiilor de petrecere a timpului liber al cetatenilor municipiului prin amenajarea si intretinerea locurilor de promenada, a parcurilor, infiintarea unor parcuri cu destinatie permanenta de "orasel al copiilor" si amenajarea unor terenuri de sport, a unor cluburi, stranduri, plaje, etc., inclusiv prin inchirierea celor existente unor agenti economici
  • Propune masuri concrete de sprijinire si sustinere materiala a fundatiilor, asociatiilor si organizatiilor nonguvernamentale
  • Initiaza studii si propune colaborarea in domeniul de specialitate cu alte consilii
  • Initiaza schimburi culturale cu localitatile infratite , coordoneaza raporturile de schimb pe plan stiintific, de invatamint, sanatate, culte, cultura, tineret si sport
Nume si prenume Statut Partid
BOGATU IORGU VIOREL PRESEDINTE PSD
CASTAIAN DORU VALENTIN MEMBRU PACT
TULUS ARTHUR-VIOREL MEMBRU PSD
ZINICA DANIEL MEMBRU USR
VASILE CLAUDIU-IONUT SECRETAR PSD