Instituția Arhitect Șef

System Administrator

Denumire document Descărcare document
Acte necesare nomenclatură urbană Descarcă
Model cerere certificat de nomenclatură stradală și adresă Descarcă
Cerere aviz oportunitate Descarcă
Documente avizare/aprobare P.U.D. Descarcă
Notificare vecini P.U.D. Descarcă
Notificare P.U.Z. Descarcă
Panou Descarcă
Cerere prelungire autorizație de construire Descarcă
Cerere prelungire certificat de urbanism Descarcă
Cerere autorizație de construire Descarcă
Cerere certificat de urbanism Descarcă
Comunicare începere execuție - inspectorat Descarcă
Comunicare începere execuție - primărie Descarcă
Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor Descarcă
Acte necesare pentru recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii Descarcă
Acte necesare pentru recepţia la terminarea lucrărilor de desfiinţare Descarcă
Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Descarcă
Cerere regularizare Descarcă
Cerere certificat de atestare a edificarii Descarcă
Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției Descarcă
Aviz pentru publicitate temporară Descarcă
Cerere pentru emitere aviz publicitate temporară Descarcă