Strategia de dezvoltare a municipiului Galați 2016 - 2025

System Administrator

Strategia de dezvoltare a municipiului Galați 2016 - 2025

1. Principii ce fundamenteaza elaborarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Galati pentru perioada 2016-2025, viziune integrata si exhaustiva pe termen lung asupra dezvoltarii durabile a comunitatii - Rezumat executiv

  Elaborarea unui document strategic si asumarea principiilor, strategiilor, directiilor de dezvoltare si a programelor prioritare vor genera actiuni integrate, corelate si corect planificate, cu rol in ameliorarea / eliminarea unor disfunctionalitati aparute in cadrul proceselor complexe evolutive, dar si in imbunatatirea parametrilor ce definesc viata urbana. De asemenea, strategia de dezvoltare defineste si fundamenteaza proiectele prioritare majore, ce pot face obiectul diferitelor programe de finantare.
  Strategia de dezvoltare locala a Municipiului Galati pentru perioada 2016 - 2025 stabileste o viziune integrata si exhaustiva pe termen lung asupra dezvoltarii durabile a comunitatii, bazata pe coeziune si competitivitate economica, sociala si teritoriala, dezvoltare si sanse egale pentru toti membrii comunitatii locale, regionale, nationale si transfrontaliere, deopotriva persoane fizice sau juridice.
  Prin procesul de planificare strategica (PPS) s-a urmarit stabilirea potentialului de dezvoltare, a directiilor de dezvoltare a comunitatii si etapele de implementare a programelor si proiectelor. Documentul strategic va fi reevaluat si completat, stabilindu-se masura in care este necesara intensificarea actiunilor sau orientarea eforturilor spre noi directii. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare strategica au fost elaborate conform "Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a Romaniei - Romania policentrica 2035 - Coeziune si competivitate teritoriala, dezvoltare si sanse egale pentru oameni ", model bazat pe asumarea coeziunii teritoriale:
  • realizarea analizei - diagnostic preliminare a situatiei istorice si de actualitate a sistemului urban, pe baza datelor statistice definitorii, a studiilor/documentatiilor deja existente elaborate de catre autoritatile abilitate, grupurile de lucru interdisciplinar; studiul cuprinde si analiza comparata cu structuri administrativ teritoriale similare aflate in cooperare sau in competitie cu Municipiul Galati ;
  • stabilirea viziunii si a scenariilor propuse privind dezvoltarea strategica a comunitatii, in stransa corelare cu potentialul specific existent, cu obiectivele proprii si directiile de dezvoltare si evolutie, stabilite prin documentele strategice europene nationale si regionale care au efecte asupra comunitatii noastre;
  • analiza specifica multicriteriala a domeniilor strategice si elaborarea documentului strategic, axat pe masuri integrate, actiuni si proiecte prioritare in stransa concordanta cu "Strategia de Dezvoltare a Romaniei - Romania policentrica 2035" si dimensiunea teritoriala a dezvoltarii la nivel european.
Vezi fișierele atașate