Anunțuri de angajare

System Administrator

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatele selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de muncitor calificat I din cadrul Serviciului Apărare și Protecție Civilă, probă scrisă în data de 22.02.2024, ora 10.00

Anunț concurs de recrutare

Data:

În baza art. VII din O.U.G. nr. 115/2023 – alin. (2) lit. a) și art. VII alin. (7)/XI/XII din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului Administrativ, Primăria municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați: inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Reparații Străzi

Anunț concurs de recrutare

Data:

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante (post unic). 1.Denumirea postului și a compartimentului de muncă: muncitor calificat I - 1 post vacant unic la Serviciul Apărare și Protecție Civilă.

Rezultat final concurs de recrutare

Data:

Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu din cadrul Serviciului Autorizare Construire, organizat în data de 20.10.2023 (proba scrisă)

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, grad II din cadrul Serviciului Autorizare Construire organizat în data de 20.10.2023 - proba scrisă

Rezultat proba scrisă concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, grad II din cadrul Serviciului Autorizare Construire din data de 20.10.2023, ora 10.00 - proba scrisă

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, grad II – Serviciul Autorizare Construire, din data de 20.10.2023, ora 10.00 – proba scrisă

Anunț concurs de recrutare

Data:

Primăria municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați: șef serviciu, grad II – Serviciul Autorizare Construire

Rezultat selecție dosare concurs recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, grad II – Serviciul Autorizare Construire, din data de 28.06.2023, ora 10.00

Anunț concurs de recrutare

Data:

Primăria municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați: șef serviciu, grad II – Serviciul Autorizare Construire

Anunț suspendare concursuri de recrutare

Data:

În conformitate cu prevederile art. IV din O.U.G. nr. 34/15.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Primăria municipiului Galați anunță suspendarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante...

Rezultat final concurs de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Control Financiar de Gestiune Asociații de Proprietari din data de 08.05.2023 – proba scrisă

Anunț concurs de recrutare

Data:

Primăria municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați: inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Administrare Domeniu Public și Privat

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Control Financiar de Gestiune Asociații de Proprietari organizat în data de 08.05.2023 – proba scrisă

Rezultat proba scrisă concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Control Financiar de Gestiune Asociații de Proprietari din data de 08.05.2023, ora 10.00

Anunț concurs de recrutare

Data:

Primăria municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați: consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Închirieri Terenuri

Rezultat final concurs de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Protecția Mediului din data de 02.05.2023 – proba scrisă

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă din data de 25.04.2023 – proba scrisă

Rezultat proba scrisă concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent –Compartiment Protecția Mediului din data de 02.05.2023 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă– proba scrisă – 25.04.2023

Anunț concurs de recrutare

Data:

Primăria municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați: auditor, clasa I, grad profesional superior – Biroul Audit Intern

Anunț concurs de recrutare

Data:

Primăria municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați: inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Urmărire și Executare Silită, Amenzi

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Control Financiar de Gestiune Asociații de Proprietari, probă scrisă în data de 08.05.2023, ora 10.00

Rezultat proba scrisă concurs recrutare!

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă din data de 25.04.2023, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Protecția Mediului, probă scrisă în data de 02.05.2023, ora 10.00

Rezultat final concurs de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 10.04.2023 – proba scrisă

Rezultat final concurs de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Biroului Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare, proba scrisă - 03.04.2023

Rezultat final concurs de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Serviciului Investiții, proba scrisă - 03.04.2023

Rezultat proba interviu concurs de recrutare!

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu – proba scrisă – 10.04.2023

Rezultat final concurs de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale, Persoane Juridice din data de 06.04.2023 – proba scrisă

Anunț concurs de recrutare

Data:

Primăria municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați: inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Protecția Mediului

Rezultat contestație proba scrisă!

Data:

Rezultatul contestației depuse la proba scrisă a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea, pe o perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu -10.04.2023 – probă scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale Persoane Juridice organizat în data de 06.04.2023 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu din data de 07.04.2023, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Serviciul Investiții

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu din data de 07.04.2023, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Biroului Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Rezultat contestație probă scrisă

Data:

Rezultatul contestației depuse la proba scrisă a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea, pe o perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale Persoane Juridice -06.04.2023 – probă scrisă

Rezultat proba scrisă concurs recrutare!

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 10.04.2023, ora 10.00

Rezultat final concurs de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget din data de 03.04.2023 – proba scrisă

Rezultat proba scrisă concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale Persoane Juridice din data de 06.04.2023, ora 10.00

Rezultate finale concurs de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Cadastru din data de 04.04.2023 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget organizat în data de 03.04.2023 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Cadastru organizat în data de 04.04.2023 – proba scrisă

Rezultat selecție dosare concurs recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă, proba scrisă în data de 25.04.2023, ora 10.00

Rezultat proba scrisă concurs recrutare!

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA - Serviciul Investiții, proba scrisa 03.04.2023

Rezultat proba scrisă concurs recrutare!

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA - Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare, proba scrisă 03.04.2023

Rezultat proba scrisă concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Cadastru din data de 04.04.2023, ora 10.00

Rezultat proba scrisă concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Buget din data de 03.04.2023, ora 10.00

Anunț concurs de recrutare

Data:

Primăria municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați: consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Control Financiar de Gestiune Asociații de Proprietari

Rezultat selecție dosare concurs recrutare!!!

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu, proba scrisă în data de 10.04.2023, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale Persoane Juridice, probă scrisă în data de 06.04.2023, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, probă scrisă în data de 03.04.2023, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Cadastru, probă scrisă în data de 04.04.2023, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Rezultat selecție dosare concurs recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA – Serviciul Investiții

Anunț concurs de recrutare!!

Data:

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Biroului Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Anunț concurs de recrutare!!

Data:

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Serviciului Investiții.

Anunț concurs de recrutare!!

Data:

Primăria municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați: consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă

Anunț concurs de recrutare!!

Data:

Primăria municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați: inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de referent, grad IA din cadrul Biroului de Presă

Anunț concurs de recrutare!!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale Persoane Juridice

Anunt concurs de recrutare!!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Cadastru

Anunt concurs de recrutare!!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Buget

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Listă cu rezultatele la proba interviu din data de 28.02.2023, la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de referent, grad IA din cadrul Biroului de Presă

Rezultate finale concurs de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte Internaționale, proba scrisă – 16.02.2023

Rezultate finale concurs de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA, Serviciul Investiții, proba scrisă – 16.02.2023

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Listă cu rezultatele la proba interviu din data de 22.02.2023, la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte Internaționale

Rezultat proba scrisă concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de referent, grad IA – Biroul de Presă - probă scrisă 22.02.2023 ora 10.00

Rezultat proba scrisă concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea de durată determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA- Serviciul Investitii

Rezultat proba scrisă concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA - Compartiment Proiecte Internaționale

Rezultate finale concurs de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 10.02.2023 – proba scrisă

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de referent, grad IA – Biroul de Presă din data de 22.02.2023, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant – Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor și Încasări Ghișeu – proba scrisă – 10.02.2023

Rezultat proba scrisă concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant – Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 10.02.2023, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA – Compartiment Proiecte Internaționale, proba scrisă 16.02.2023

Rezultat selecție dosare concurs recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA – Serviciul Investiții, proba scrisă 16.02.2023

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 10.02.2023, ora 10.00 – proba scrisă

Anunț concurs de recrutare!!

Data:

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Compartimentului Proiecte Internaționale

Anunț concurs de recrutare!!

Data:

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Biroului Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Anunț concurs de recrutare!!

Data:

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Serviciului Investiții

Anunț concurs de recrutare

Data:

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de referent, gradul IA din cadrul Biroului de Presă.

Anunț concurs de recrutare

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: referent, clasa III, grad profesional debutant – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

Rezultat final concurs de recrutare

Data:

Rezultate finale la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale organizat în data de din data de 29.09.2022

Rezultat final concurs de recrutare

Data:

Rezultate finale la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale organizat în data de din data de 29.09.2022

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale organizat în data de 29.09.2022 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale organizat în data de 29.09.2022– proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Administrare Parcări Rezidențiale din data de 29.09.2022, ora 13.00

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizata pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Administrare Parcări Rezidențiale din data de 29.09.2022, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale, probă scrisă în data de 29.09.2022, ora 13.00

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale, probă scrisă în data de 29.09.2022, ora 10.00

Anunț concurs de recrutare

Data:

În temeiul dispozițiilor articolului unic alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor din sectorul bugetar, Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Administrare Parcări Rezidențiale

Anunț concurs de recrutare

Data:

În temeiul dispozițiilor articolului unic alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor din sectorul bugetar, Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 (două) funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Administrare Parcări Rezidențiale

Rezultat final concurs de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de arhitect șef al Municipiului Galați din data de 22.08.2022 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere specifice vacante de arhitect șef al Municipiului Galați din data de 22.08.2022, ora 10.00 - proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de arhitect șef al Municipiului Galați din data de 22.08.2022, ora 10.00 - proba scrisă

Rezultat final concurs de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Urmărire și Executare Silită, Amenzi din data de 11.08.2022 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant – Serviciul Urmărire și Executare Silită, Amenzi – proba scrisă – 11.08.2022

Rezultat proba scrisă concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant – Serviciul Urmărire și Executare Silită, Amenzi din data de 11.08.2022, ora 10.00

Rezultat final concurs de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Salubrizare din data de 01.08.2022 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu din data de 03.08.2022 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Salubrizare din data de 01.08.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant – Serviciul Urmărire și Executare Silită, Amenzi din data de 11.08.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de arhitect șef – Municipiul Galați, din data de 22.08.2022, ora 10.00

Rezultat proba scrisă concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Salubrizare din data de 01.08.2022, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 21.07.2022 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu – proba scrisă – 21.07.2022

Rezultat proba scrisa concurs recrutare!

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 21.07.2022, ora 10.00

Anunț concurs de recrutare!!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Certificate de Urbanism

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultate finale la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Contabilitate Cheltuieli, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați, 11.07.2022 - proba scrisă

Anunț concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice specifice de conducere vacante din cadrul Primăriei Municipiului Galați: Arhitect șef – Municipiul Galați

Rezultat soluționare contestație

Data:

Rezultatul contestației depuse la proba scrisă a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea, pe o perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Contabilitate Cheltuieli -11.07.2022 – probă scrisă

Rezultat selectie dosare concurs recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu, proba scrisă în data de 21.07.2022, ora 10.00

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate Cheltuieli din data de 11.07.2022, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: referent, clasa III, grad profesional debutant – Serviciul Urmărire și Executare Silită, Amenzi

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Salubrizare, probă scrisă în data de 01.08.2022, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate Cheltuieli, probă scrisă în data de 11.07.2022, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Certificate de Urbanism, probă scrisă în data de 12.07.2022, ora 10.00

Anunț concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Salubrizare

Anunt concurs de recrutare!!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate Cheltuieli

Anunt concurs de recrutare!!!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Certificate de Urbanism

Rezultate finale obtinute la concursul de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 02.06.2022 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu – proba scrisă – 02.06.2022

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției de natură contractuală de director – Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați din data de 24.05.2022 – proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 02.06.2022, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar din data de 25.05.2022 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Listă cu rezultatele la proba interviu din data de 30.05.2022, la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de director – Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice specifice de conducere vacante din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi: Arhitect șef – Municipiul Galați

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Financiar – proba scrisă – 25.05.2022

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Financiar din data de 25.05.2022, ora 10.00

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele la proba scrisă din data de 24.05.2022 la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de director – Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 23.05.2022 – proba scrisă

Rezultat selectie dosare concurs recrutare!

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu, proba scrisă în data de 02.06.2022, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic și Legalitate din data de 16.05.2022 – proba scrisă

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției de natură contractuală de inspector de specialitate, grad II – Serviciul Investiții din data de 18.05.2022 – proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 23.05.2022, ora 10:00.

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele la proba scrisă din data de 18.05.2022 la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad II – Serviciul Investiții

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic și Legalitate din data de 16.05.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat soluționare contestație

Data:

Rezultatul soluționării contestației depuse la etapa selecției dosarelor, la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de director – Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic și Legalitate din data de 16.05.2022, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatele selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de director – Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, probă scrisă în data de 24.05.2022, ora 10.00

Rezultate finale obtinute la concursul de recrutare!

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Evidența și Gestiunea Patrimoniului din data de 09.05.2022 – proba scrisă

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Financiar din data de 25.05.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 23.05.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Evidența și Gestiunea Patrimoniului – proba scrisă – 09.05.2022

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare!

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Evidența și Gestiunea Patrimoniului din data de 09.05.2022, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic și Legalitate, probă scrisă în data de 16.05.2022, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatele selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, grad II – Serviciul Investiții, probă scrisă în data de 18.05.2022, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Financiar

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

Anunt concurs de recrutare!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

Rezultat selectie dosare concurs recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Evidența și Gestiunea Patrimoniului, proba scrisă în data de 09.05.2022, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, gradul II – Serviciul Investiții.

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de director – Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați.

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției de natură contractuală de inspector de specialitate, grad IA – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare din data de 15.04.2022 – proba scrisă

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției de natură contractuală de inspector de specialitate, grad IA – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare din data de 15.04.2022 – proba scrisă

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției de natură contractuală de inspector de specialitate, grad debutant – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare din data de 15.04.2022 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Listă cu rezultatele la proba interviu din data de 21.04.2022, la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Listă cu rezultatele la proba interviu din data de 21.04.2022, la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Listă cu rezultatele la proba interviu din data de 21.04.2022, la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad debutant – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Apă, Canalizare, Termoficare din data de 14.04.2022 – proba scrisă

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant– Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 18.04.2022 – proba scrisă

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Închirieri Terenuri din data de 12.04.2022– proba scrisă

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 11.04.2022 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare!

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Apă, Canalizare, Termoficare – proba scrisă – 14.04.2022

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Listă cu rezultatele la proba scrisă din data de 15.04.2022, la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Lista cu rezultatele la proba scrisă din data de 15.04.2022, la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Lista cu rezultatele la proba scrisă din data de 15.04.2022 la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad debutant – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu, proba scrisă – 18.04.2022, ora 10.00

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Închirieri Terenuri din data de 12.04.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare !

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Apă, Canalizare, Termoficare din data de 14.04.2022, ora 10.00

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu – proba scrisă – 11.04.2022, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic și Legalitate

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Biroul Informatizare din data de 07.04.2022 – proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Închirieri Terenuri din data de 12.04.2022, ora 10.00

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu, proba scrisă – 11.04.2022, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Administrare Domeniul Public și Privat din data de 04.04.2022 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Biroul Informatizare din data de 07.04.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu, probă scrisă în data de 18.04.2022, ora 10.00

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Biroul Informatizare din data de 07.04.2022, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatele selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, grad IA (studii superioare economice) – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare, probă scrisă în data de 15.04.2022, ora 09.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatele selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, grad IA (studii superioare economice, cunoștințe certificate de management de proiect) – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare, probă scrisă în data de 15.04.2022, ora 09.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatele selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, grad debutant – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare, probă scrisă în data de 15.04.2022, ora 09.00

Rezultat selectie dosare concurs recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior Compartiment Apă, Canalizare, Termoficare, proba scrisă în data de 14.04.2022, ora 10.00

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Administrare Domeniul Public și Privat din data de 04.04.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Închirieri Terenuri, probă scrisă în data de 12.04.2022, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu, probă scrisă în data de 11.04.2022, ora 10.00

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Administrare Domeniul Public și Privat din data de 04.04.2022, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Biroul Informatizare, probă scrisă în data de 07.04.2022, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, grad IA – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare.

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, grad IA – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, grad debutant – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Administrare Domeniul Public și Privat din data de 04.04.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

Anunt concurs de recrutare

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Apă, Canalizare,Termoficare

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Închirieri Terenuri

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatele selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, grad IA – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare, probă scrisă în data de 16.03.2022, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Biroul Informatizare

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Administrare Domeniul Public și Privat

Rezultate finale obtinute la concursul de recrutare

Data:

Rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier clasa I, grad profesional superior - Serviciul Organizare Evenimente cu proba scrisa in data de 24.02.2022

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului temporar vacant de inspector de specialitate, grad IA – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare.

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Organizare Evenimente cu proba scrisa in data de 24.02.2022

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Organizare Evenimente din data de 24.02.2022

Rezultat selectie dosare concurs recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Organizare Evenimente, proba scrisă în data de 24.02.2022, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Unitatea de Monitorizare și Reglementare din data de 14.02.2022 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Unitatea de Monitorizare și Reglementare din data de 14.02.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Unitatea de Monitorizare și Reglementare din data de 14.02.2022, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Organizare Evenimente

Rezultate finale obtinute la concursul de recrutare

Data:

Rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director general, grad II - Politia Locala Galati din data de 31.01.2022

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Unitatea de Monitorizare și Reglementare, probă scrisă în data de 14.02.2022, ora 10.00

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director general, grad II - Politia Locala Galati din data de 31.01.2022

Rezultate finale obtinute la concursul de recrutare

Data:

Rezultate finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Invatamant, Cultura, Sport, Culte si Sanatate din data de 26.01.2022

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director general, grad II din cadrul Politiei Locale Galati - proba scrisa 31.01.2022

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezulatele probei interviu la concursul de recutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Invatamant, Cultura, Sport, Culte, Sanatate din 26.01.2022

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Învățământ, Cultură, Sport, Culte și Sănătate din data de 26.01.2022, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director general, grad II – Poliția Locală Galați, din data de 31.01.2022, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare din data de 17.01.2022 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare din data de 17.01.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare din data de 17.01.2022, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Învățământ, Cultură, Sport, Culte și Sănătate, probă scrisă în data de 26.01.2022, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Închirieri Terenuri din data de 10.01.2022– proba scrisă

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Unitatea de Monitorizare și Reglementare

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Închirieri Terenuri din data de 10.01.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Închirieri Terenuri din data de 10.01.2022, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare, probă scrisă în data de 17.01.2022, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Organizare Evenimente din data de 05.01.2022– proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Organizare Evenimente din data de 05.01.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent– Serviciul Organizare Evenimente din data de 05.01.2022, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul Poliției Locale Galaţi: director general, grad II – Poliția Locală Galați

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant– Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 23.12.2021– proba scrisă

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Închirieri Terenuri, probă scrisă în data de 10.01.2022, ora 10.00

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor și Încasări Ghișeu – proba scrisă – 27.12.2021, ora 15.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Organizare Evenimente, probă scrisă în data de 05.01.2022, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent – Serviciul Evidența Persoanelor din data de 22.12.2021 – proba scrisă

Rezultat solutionare contestatie proba scrisa

Data:

Rezultatul soluționării contestației depuse la proba scrisă, la concursul organizat de Primăria Municipiului Galați pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent – Serviciul Evidența Persoanelor

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Învățământ, Cultură, Sport, Culte și Sănătate;

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Prelucrarea Automată a Datelor și Încasări Ghișeu proba scrisă - 23.12.2021, ora 10.00

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Evidența Persoanelor proba scrisă - 22.12.2021, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor și Încasări Ghișeu, probă scrisă în data de 23.12.2021, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent – Serviciul Evidența Persoanelor, probă scrisă în data de 22.12.2021, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Promovare și Cooperare Economică din data de 06.12.2021 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Promovare și Cooperare Economică – proba scrisă – 06.12.2021

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Închirieri Terenuri

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: referent, clasa III, grad profesional asistent – Serviciul Evidența Persoanelor

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Promovare si Cooperare Economica din data de 06.12.2021, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Organizare Evenimente

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Promovare și Cooperare Economică, probă scrisă în data de 06.12.2021, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Reparații și Întreținere Imobile din data de 22.11.2021 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Reparații și Întreținere Imobile – proba scrisă – 22.11.2021

Rezultat solutionare contestatie proba scrisa

Data:

Rezultatul soluționării contestației depuse la proba scrisă, la concursul organizat de Primăria Municipiului Galați pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Reparații și Întreținere Imobile

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Reparații și Întreținere Imobile din data de 22.11.2021, ora 10.00

Anunț concurs de recrutare !!

Data:

Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați organizează concurs pentru ocuparea funcției de MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua Municipiului Galați aprobat prin Dispoziția nr. 4097/2021 a Primarului Municipiului Galați.

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Prelucrarea Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 12.11.2021 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor și Încasări Ghișeu – proba scrisă – 12.11.2021

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 12.11.2021, ora 09.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Reparații și Întreținere Imobile, probă scrisă în data de 22.11.2021, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Organizare Evenimente din data de 08.11.2021 – proba scrisă

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate, grad debutant din cadrul Biroului de Presă din data de 01.11.2021 – proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Organizare Evenimente din data de 08.11.2021, ora 10.00

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacante de inspector de specialitate, grad debutant din cadrul Biroului de Presă, organizat în data de 01.11.2021 – proba scrisă

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 12.11.2021, ora 09.00 – proba scrisă

Rezultat solutionare contestatie proba scrisa

Data:

Rezultatul soluționării contestației depuse la proba scrisă, la concursul organizat de Primăria Municipiului Galați pentru ocuparea funcției de natură contractuală de execuție vacantă de inspector de specialitate, grad debutant – Biroul de Presă

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Promovare și Cooperare Economică

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacante de inspector de specialitate, grad debutant din cadrul Biroului de Presă, probă scrisă – 01.11.2021

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției de natură contractuală de inspector de specialitate, grad IA –Compartiment Proiecte Internaționale din data de 20.10.2021 – proba scrisă

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Organizare Evenimente, probă scrisă în data de 08.11.2021, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

LISTĂ cu rezultatele la proba interviu din data de 26.10.2021, la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA – Compartiment Proiecte Internaționale

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad debutant – Biroul de Presă, probă scrisă în data de 01.11.2021, ora 10.00

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Listă cu rezultatele la proba scrisă din data de 20.10.2021, la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA – Compartiment Proiecte Internaționale

Anunt concurs recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad superior – Biroul Reparații și Întreținere Imobile.

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA – Compartiment Proiecte Internaționale, probă scrisă în data de 20.10.2021, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Promovare și Cooperare Economică din data de 07.10.2021 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Promovare și Cooperare Economică – proba scrisă – 07.10.2021

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad debutant – Biroul de Presă.

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Promovare și Cooperare Economică din data de 07.10.2021, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Organizare Evenimente

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Organizare Evenimente din data de 30.09.2021 – proba scrisă

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA – Compartiment Proiecte Internaționale

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Organizare Evenimente din data de 30.09.2021, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Organizare Evenimente din data de 30.09.2021, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant– Serviciul Organizare Evenimente din data de 22.09.2021 – proba scrisă

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant– Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu din data de 23.09.2021 – proba scrisă

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Promovare și Cooperare Economică, din data de 07.10.2021, ora 10.00

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu – proba scrisă – 23.09.2021, ora 10.00

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant –Serviciul Organizare Evenimente din data de 22.09.2021, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Achiziții Publice din data de 20.09.2021 – proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu proba scrisă - 23.09.2021, ora 10.00

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad superior – Serviciul Achiziții Publice – proba scrisă – 20.09.2021

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad debutant – Serviciul Organizare Evenimente din data de 22.09.2021, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Organizare Evenimente, probă scrisă în data de 30.09.2021, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad asistent – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare din data de 15.09.2021 – proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad superior – Serviciul Achiziții Publice din data de 20.09.2021, ora 10.00

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad asistent –Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare din data de 15.09.2021, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad debutant – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu, probă scrisă în data de 23.09.2021, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad debutant – Serviciul Organizare Evenimente, probă scrisă în data de 22.09.2021, ora 10.00

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad asistent – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare din data de 15.09.2021, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad superior – Serviciul Achiziții Publice, probă scrisă în data de 20.09.2021, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

REZULTATUL selecției dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției publice de execuție temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați consilier, clasa I, grad asistent – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare din data de 15.09.2021

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul Organizare Evenimente din data de 31.08.2021 – proba scrisă

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad debutant – Serviciul Organizare Evenimente

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi- șef birou, grad II – Biroul Promovare și Cooperare Economică

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

REZULTATUL probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul Organizare Evenimente – proba scrisă – 31.08.2021

REZULTATE FINALE OBTINUTE LA CONCURSUL DE RECRUTARE

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Organizare Evenimente din data de 31.08.2021 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Organizare Evenimente din data de 31.08.2021, ora 13.00 – proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Organizare Evenimente din data de 31.08.2021, ora 13.00

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul Organizare Evenimente din data de 31.08.2021, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad asistent – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Organizare Evenimente

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Resurse Umane și Salarizare din data de 23.08.2021 – proba scrisă

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, grad II – Serviciul Organizare Evenimente, din data de 31.08.2021, ora 10.00

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Resurse Umane și Salarizare – proba scrisă – 23.08.2021

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

REZULTATUL selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Organizare Evenimente, probă scrisă în data de 31.08.2021, ora 13.00

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Resurse Umane și Salarizare din data de 23.08.2021, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: inspector, clasa I, grad debutant – Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier achiziții publice, clasa I, grad superior – Serviciul Achiziții Publice

Rezultat soluționare contestație

Data:

Rezultatele soluţionării contestaţiei depuse la selecția dosarelor din data de 11.08.2021, la concursul organizat de Primăria municipiului Galaţi pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de: Consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Resurse Umane și Salarizare

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Resurse Umane și Salarizare, probă scrisă în data de 23.08.2021, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad asistent – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare din data de 02.08.2021 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad asistent – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare din data de 02.08.2021, ora 10.00 – proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad asistent – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare din data de 02.08.2021, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef serviciu – Serviciul Organizare Evenimente

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Organizare Evenimente

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad debutant – Biroul Cadastru din data de 19.07.2021 – proba scrisă

Rezultatul probei interviu concurs de angajare!

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad debutant – Biroul Cadastru – proba scrisă – 19.07.2021

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad asistent – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare, probă scrisă în data de 02.08.2021, ora 10.00

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad debutant – Biroul Cadastru din data de 19.07.2021, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Resurse Umane și Salarizare

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad principal – Compartiment Închirieri, Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale din data de 05.07.2021 – proba scrisă

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Atragere Fonduri, Finanțări, Întocmire Documentație din data de 06.07.2021 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Atragere Fonduri, Finanțări, Întocmire Documentație – proba scrisă – 06.07.2021

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad principal – Compartiment Închirieri, Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale – proba scrisă – 05.07.2021

Rezultat contestație proba scrisă

Data:

REZULTATELE SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIEI DEPUSE LA PROBA SCRISĂ, LA CONCURSUL ORGANIZAT DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PRINCIPAL – COMPARTIMENT ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI, VÂNZĂRI TERENURI, CABINETE MEDICALE

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Atragere Fonduri, Finanțări, Întocmire Documentație din data de 06.07.2021, ora 10.00

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad principal – Compartiment Închirieri, Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale din data de 05.07.2021, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad debutant – Biroul Cadastru, probă scrisă în data de 19.07.2021, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad debutant – Compartiment Sport din data de 23.06.2021 – proba scrisă

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad asistent – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad principal – Compartiment Închirieri, Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, probă scrisă în data de 05.07.2021, ora 10.00

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad debutant – Compartiment Sport din data de 29.06.2021, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Atragere Fonduri, Finanțări, Întocmire Documentație, probă scrisă în data de 06.07.2021, ora 10.00

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad debutant – Compartiment Sport din data de 23.06.2021, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

REZULTATUL selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad debutant – Compartiment Sport, probă scrisă în data de 23.06.2021, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent – Serviciul de Administrație Publică Locală din data de 04.06.2021 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent din cadrul Serviciului de Administrație Publică Locală din data de 09.06.2021

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: referent, clasa III, grad debutant – Biroul Cadastru

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Atragere Fonduri, Finanțări, Întocmire Documentație

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent în cadrul Serviciului de Administrație Publică Locală din data de 04.06.2021, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad principal – Compartiment Închirieri, Concesiuni și Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Data:

REZULTATUL selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent – Serviciul de Administrație Publică Locală din data de 04.06.2021, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Evenimente Publice din data de 24.05.2021 – proba scrisă

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Data:

REZULTATUL probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Evenimente Publice – proba scrisă – 24.05.2021

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Data:

REZULTATUL probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Evenimente Publice din data de 24.05.2021, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad debutant – Compartiment Sport

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier juridic, clasa I, grad asistent – Serviciul de Administrație Publică Locală

Rezultat selecție dosare concurs de angajare

Data:

REZULTATUL selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Evenimente Publice din data de 24.05.2021, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Evenimente Publice

Rezultat final concurs de angajare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Asociații de Proprietari din data de 21.04.2021 – proba scrisă

Rezultat final concurs de angajare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Evidența Persoanelor din data de 19.04.2021 – proba scrisă

Rezultatul probei interviu concurs de angajare!

Data:

REZULTATUL probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Asociații de Proprietari – proba scrisă – 21.04.2021

Rezultat contestație proba scrisă

Data:

REZULTATELE SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIEI DEPUSE LA PROBA SCRISĂ, LA CONCURSUL ORGANIZAT DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD SUPERIOR – COMPARTIMENT ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

Rezultat final concurs de angajare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad principal – Compartiment Închirieri, Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale din data de 20.04.2021 – proba scrisă

Rezultatul probei interviu concurs de angajare!

Data:

REZULTATUL probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Evidența Persoanelor – proba scrisă - 19.04.2021

Rezultatul probei scrise concurs angajare !!

Data:

REZULTATUL probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Asociații de Proprietari din data de 21.04.2021, ora 10.00

Rezultatul probei scrise concurs angajare !!

Data:

REZULTATUL probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad principal – Compartiment Închirieri, Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale din data de 20.04.2021, ora 10.00

Rezultatul probei scrise concurs angajare !!

Data:

REZULTATUL probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Evidența Persoanelor din data de 19.04.2021, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs de angajare

Data:

REZULTATUL selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Evidența Persoanelor din data de 19.04.2021, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs de angajare

Data:

REZULTATUL selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad principal – Compartiment Închirieri, Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, probă scrisă în data de 20.04.2021, ora 10.00

Rezultat selecției dosare concurs de angajare

Data:

REZULTATUL selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Asociații de Proprietari, probă scrisă în data de 21.04.2021, ora 10.00

Rezultat final concurs de angajare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Corp Control Primar din data de 30.03.2021 – proba scrisă

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Evidența Persoanelor

Rezultatul probei interviu concurs de angajare!

Data:

REZULTATUL probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Corp Control Primar proba scrisă: 30.03.2021, ora 10.00

Rezultat final concurs de angajare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad superior – Biroul Administrativ, Inițiere, Urmărire, Evidență Achiziții Activitate Proprie din data de 29.03.2021 – proba scrisă

Rezultatul probei scrise concurs angajare !!

Data:

REZULTATUL probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Corp Control Primar din data de 30.03.2021, ora 10.00

Rezultatul probei interviu concurs de angajare!

Data:

REZULTATUL probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad superior – Biroul Administrativ, Inițiere, Urmărire, Evidență Achiziții Activitate Proprie proba scrisă: 29.03.2021, ora 10.00

Rezultatul probei scrise concurs angajare !!

Data:

REZULTATUL probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad superior – Biroul Administrativ, Inițiere, Urmărire, Evidență Achiziții Activitate Proprie din data de 29.03.2021, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: Consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Asociații de Proprietari

Anunt concurs de recrutare !!

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: Consilier, clasa I, grad principal – Compartiment Închirieri, Concesiuni și Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale

Rezultat selecție dosare concurs de angajare

Data:

REZULTATUL selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad superior – Biroul Administrativ, Inițiere, Urmărire, Evidență, Achiziții, Activitate Proprie, probă scrisă în data de 29.03.2021, ora 10.00

Rezultat selecției dosare concurs de angajare

Data:

REZULTATULselectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Corp Control Primar, probă scrisă în data de 30.03.2021, ora 10.00

Rezultat final concurs de angajare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad debutant – Compartiment Închirieri, Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale din data de 09.03.2021 – proba scrisă

Rezultatul probei interviu concurs de angajare!

Data:

REZULTATUL probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad debutant – Compartiment Închirieri, Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale proba scrisă: 09.03.2021, ora 10.00

Rezultatul probei scrise concurs angajare !!

Data:

REZULTATUL probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad debutant – Compartiment Închirieri, Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale din data de 09.03.2021, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs de angajare

Data:

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad debutant – Compartiment Închirieri, Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale din data de 09.03.2021, ora 10.00

Rezultat final concurs de angajare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent – Compartiment Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice din data de 22.02.2021– proba scrisă

Rezultat final concurs de angajare

Data:

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare din data de 23.02.2021 –proba scrisă

Rezultatul probei interviu concurs de angajare!

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent – Compartiment Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice proba scrisă: 22.02.2021, ora 10.00

Rezultatul probei interviu concurs de angajare!

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent – Compartiment Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice proba scrisă: 22.02.2021, ora 10.00

Rezultatul probei interviu concurs de angajare!

Data:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare proba scrisă: 23.02.2021, ora 10.00

Anunt concurs recrutare

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Corp Control Primar

Anunt concurs de recrutare

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:referent, clasa III, grad superior – Biroul Administrativ, Inițiere, Urmărire, Evidență Achiziții Activitate Proprie

Rezultatul probei scrise concurs angajare !!

Data:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare din data de 23.02.2021, ora 10.00

Anunt concurs recrutare

Data:

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad debutant – Compartiment Închirieri, Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocupareaafunctiei publice de executie vacante de:Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Cadastru, proba scrisa in data de 08.02.2021, ora 10:00".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale din data de 04.02.2021".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale din data de 04.02.2021, ora 10:00".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de conducere:Director - Serviciul de Asistenta Sociala a municipiului Galati, din data de 11.02.2021, ora 10:00".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare din data de 21.01.2021" - proba scrisa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs !!

Data:

Primăria municipiului Galati organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de conducere de director – Serviciul de Asistență Medicală a Municipiului Galați

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de conducere de:Director - Serviciul de Asistenta Medicala a municipiului Galati".
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviul.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria municipiului Galati pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de:Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Cadastru, proba scrisa in data de 08.02.2021".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa, la concursul organizat pe Primaria municipiului Galati pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati: Consilier juridic, clasa I, grad asistent - Compartiment Guvernanta Corporativa a intreprinderilor Publice".
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare din data de 22.01.2021, ora 10:00".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 21.01.2021 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei si Semaforizare".
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari Terenuri, Cabinete Medicale".
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 19.01.2021 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati - proba scrisa - 25.01.2021, ora 10:00".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale din data de 11.01.2021 - proba scrisa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale .

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 13.01.2021 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii din data de 06.01.2021 - proba scrisa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale .

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Referent, clasa III, grad debutant - Compartimentul Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala din data de 05.01.2021 - proba scrisa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale .

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 11.01.2021 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 08.01.2021 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale - proba scrisa - 19.01.2021, ora 10:00.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 08.01.2021 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Referent, clasa III, grad debutant - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare - proba scrisa - 22.01.2021.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 06.01.2021 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 05.01.2021 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: referent, clasa III, grad debutant - Compartiment Registratura Interna Arhiva Proprie Operationala".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Cadastru".
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari Terenuri, Cabinete Medicale din data de 11.01.2021, ora 10:00 - proba scrisa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata determinata a functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare".
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de: referent, clasa III, grad debutant - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala din data de 05.01.2021, ora 10:00 - proba scrisa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii din data de 06.01.2021, ora 10:00 - proba scrisa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori din data de 15.12.2020 - proba scrisa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare din data de 16.12.2020 - proba scrisa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi din data de 14.12.2020 - proba scrisa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 21.12.2020, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 18.12.2020 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad asistent – Compartiment Inchirieri, Concesiuni si Vanzari Terenuri, Cabinete Medicale.
    Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 17.12.2020 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 17.12.2020 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatele solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 16.12.2020 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 15.12.2020 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 14.12.2020 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 11.12.2020 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Inchirieri, Concesiuni si Vanzari Terenuri, Cabinete Medicale".
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare - proba scrisa - 16.12.2020, ora 10:00".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul solutionarii contestatiei depuse la selectia dosarelor din data de 02.02.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati: Referent, clasa III, grad debutant - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii".
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi - proba scrisa - 14.12.2020, ora 10:00.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori - proba scrisa - 15.12.2020, ora 10:00.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Din motive obiective legate de suspendarea relatiilor cu publicul in cadrul institutiei noastre datorita raspandirii infectarii cu virusul COVID 19, in conformitate cu dispozitiile art. 471 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare se va amana pentru data de 11.12.2020, ora 10:00
.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grand debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare din data de 03.12.2020, ora 10:00 ".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata determinata a functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare".
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei si Semaforizare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad asistent - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt important !!

Data:

  In conformitate cu prevederile art. 50 din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, va aducem la cunostinta faptul ca se anuleaza toate procedurile de concurs de recrutare in desfasurare pentru posturile vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati si din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Informatizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 12.03.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Stare Civila.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 12.03.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de conducere de: Sef birou, grad II - Biroul de Presa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de: Inspector de specialitate, grad IA - Compartiment de Implementare si Gestionare Proiecte.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 06.03.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de conducere de: Sef birou, grad II - Biroul de Presa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Rezultatul solutionarii contestatiei din data de 03.03.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere vacante de: Sef birou, grad II - Biroul de Presa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 04.03.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de: Inspector de specialitate, grad IA - Compartiment de Implementare si Gestionare Proiecte".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Informatizare - proba scrisa - 12.03.2020".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 03.03.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de conducere de: Sef birou, grad II - Biroul de Presa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 28.02.2020, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de: Inspector de specialitate, grad IA - Compartiment de Implementare si Gestionare Proiecte".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa .

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Sef birou, grad II - Biroul de Presa - proba scrisa - 03.03.2020, ora 10:00".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Inspector de specialitate, grad IA - Compartimentul de Implementare si Gestionare Proiecte - proba scrisa - 28.02.2020, ora 09:30".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Informatizare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale vacante de conducere de: Sef birou, gradul II - Biroul de Presa.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviul.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de Inspector de specialitate, grad IA - Compartimentul de Implementare si Gestionare Proiecte.
    Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviul.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Sofer, grad I - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Sofer, grad I - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba practica a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Sofer, grad I - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba practica.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de: Referent, grad IA - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 27.01.2020, la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de: Referent, grad IA - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Juridice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 22.01.2020, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Juridice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 21.01.2020, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Referent, grad IA - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa .

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 21.01.2020, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Sofer, grad I - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa .

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 20.01.2020, ora 10:00, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Juridice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa .

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Sofer, grad I - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie - proba scrisa - 21.01.2020, ora 13:00.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de: Referent, grad IA - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie - proba scrisa - 21.01.2020, ora 10:00.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 20.01.2020, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Juridice".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 08.01.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista privind rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei si Semaforizare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 23.12.2019, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartimentul Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante Referent, grad IA - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviul.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante Sofer, grad I - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Concursul consta in 4 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa, proba practica si interviul

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa din data de 18.12.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Juridice.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 18.12.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de: Referent, grad IA - Biroul de Presa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 16.12.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de: Inspector de specialitate, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 11.12.2019 la concursul organizat de Primaria municipiului Galati pentru ocupareaa functiei contractuale vacante de executie: Referent, grad IA - Biroul de Presa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 10.12.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de: Inspector de specialitate, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul probei interviu din data de 09.12.2019 la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu dosarele selectate in vederea participarii la concursul din data de 18.12.2019, ora 10:00 organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu dosarele selectate in vederea participarii la concursul din data de 16.12.2019, ora 10:00 organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Juridic si Legalitate.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale .

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista la proba interviu din data de 09.12.2019 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Juridic si Legalitate.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu .

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 05.12.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de: Referent, grad IA - Biroul de Presa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 04.12.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de: Inspector de specialitate, grad principal - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 05.12.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Juridic si Legalitate.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati din date de: 09.12.2019.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala..
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de: referent, grad IA - Biroul de Presa - proba scrisa - 05.12.2019.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Juridic si Legalitate - proba scrisa - 05.12.2019.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de: Inspector de specialitate, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor - proba scrisa - 04.12.2019, ora 13:00.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Informatizare..
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de executie de: referent, grad IA - Biroul de Presa.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de executie de: Inspector de specialitate, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Financiar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii si Intretinere Imobile.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 07.11.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Financiar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 07.11.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 07.11.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa din data de 05.11.2019 la concursul organizat de Primaria municipiului Galati pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 06.11.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grade superior - Biroul reparatii si Intrwtinere Imobile.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 05.11.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 04.11.2019, la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grade superior - Biroul Reparatii si Intretinere Imobile.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Juridic si Legalitate.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad asistent - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei si Semaforizare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 31.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 07.11.2019 ora 13:00 pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Financiar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 07.11.2019 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 04.11.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii si Intretinere Imobile.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 30.10.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 05.11.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 24.10.2019, la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grade debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 31.10.2019, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 21.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Financiar.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Corp Control Primar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Raport Primar, Transparenta Decizionala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 16.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Corp Control Primar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 15.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Raport Primar, Transparenta Decizionala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 14.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Corp Control Primar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul solutionarii contestatiei depuse la proba interviu din data de 08.10.2019 la concursul organizat de Primaria municipiului Galati pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad debutant - Compartiment Tarife si Preturi.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 10.10.2019, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Planificare Urbana.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 09.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad debutant - Compartiment Tarife si Preturi.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 21.10.2019, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 08.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad debutant - Serviciul Prelucrare Automata a Datelor si Incasari Ghiseu.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier juridic, clasa I, grad principal - Serviciul Administratie Publica Locala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 07.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad debutant - Serviciul Prelucrare Automata a Datelor si Incasari Ghiseu.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 07.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier juridic, clasa I, grad principal - Serviciul de Administratie Publica Locala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 07.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Tarife si Preturi.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 15.10.2019, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Raport Primar, Transparenta Decizionala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Asociatii de Proprietari.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 04.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Administrare Fond locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii si Intretinere Imobile.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 03.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Asociatii de Proprietari.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 03.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad debutant - Serviciul Prelucrare Automata a Datelor si Incasari Ghiseu.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari Terenuri, Cabinete Medicale.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 03.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier juridic, clasa I, grad principal - Serviciul Administratie Publica Locala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Corp Control Primar, proba scrisa 14.10.2019.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data 02.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzai Terenuri, Cabinete Medicale.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul de promovare din data de 10.10.2019, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Planificare Urbana.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant – Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 01.10.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Asociatii de Proprietari.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 30.09.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Inchirieri, Concesiuni, Vanzari terenuri, Cabinete Medicale.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Contabilitate Cheltuieli.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 04.10.2019, ora 09:30 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Cadastru.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad principal – Biroul Cadastru.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista selectiei dosarelor de concurs din data de 03.10.2019 organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier juridic, clasa I, grad principal - Serviciul de Administratie Publica Locala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 03.10.2019, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad debutant - Serviciul Prelucrare Automata a Datelor si Incasari Ghiseu.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 26.09.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Contabilitate Cheltuieli.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data 25.09.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Contabilitate Cheltuieli.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 07.10.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie de: Inspector, clasa I, grad debutant - Compartiment Tarife si Preturi..
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 30.09.2019, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Inchirieri, Concesiuni si Vanzari Terenuri.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu dosarele selectate in vederea participarii la concursul din data de 01.10.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Asociatii Proprietari.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu dosarele selectate in vederea participarii la concursul din data de 25.09.2019, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Contabilitate Cheltuieli.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant – Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie de: Inspector de specialitate, grad IA - Compartiment de Implementare si Gestionare Proiecte.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 13.09.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de: Inspector de specialitate, grad IA - Compartiment de Implementare si Gestionare Proiecte.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 11.09.2019, ora 10:00, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de: Inspector de specialitate, grad IA - Compartiment de Implementare si Gestionare Proiecte.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 11.09.2019, ora 13:00, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de: Inspector de specialitate, grad IA - Compartiment de Implementare si Gestionare Proiecte.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Raport Primar, Transparenta Decizionala.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Corp Control Primar.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad superior – Serviciul Contabilitate Cheltuieli.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu dosarele selectate in vederea participarii la concursul din data de 11.09.2019, ora 13:00 pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie: Inspector de specialitate, grad IA - Compartiment de Implementare si Gestionare Proiecte..
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu dosarele selectate in vederea participarii la concursul din data de 11.09.2019, ora 10:00 pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie: Inspector de specialitate, grad IA - Compartiment de Implementare si Gestionare Proiecte..
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad debutant - Compartiment Tarife si Preturi.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier juridic, clasa I, grad principal - Serviciul de Administratie Publica Locala.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad debutant - Serviciul Prelucrare Automata a Datelor si Incasari Ghiseu.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Inchirieri, Concesiuni si Vanzari Terenuri.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Asociatii de Proprietari.
    Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul solutionarii contestatiei depuse la selectia dosarelor din data de 27.08.2019 la concursul organizat de Primaria municipiului Galati pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Contabilitate Cheltuieli.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 03.09.2019 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Contabilitate Cheltuieli.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 21.08.2019, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu - Serviciul Administrare Domeniu Public si Privat.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 21.08.2019, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu - Serviciul Administrare Domeniu Public si Privat.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a unei functii contractuale vacante de executie: inspector de specialitate, grad IA - Compartiment de Implementare si Gestionare Proiecte.
Concursul consta in 3 etape: selectia dosarelor, proba scrisa si interviul.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a unei functii contractuale vacante de executie: inspector de specialitate, grad IA - Compartiment de Implementare si Gestionare Proiecte.
Concursul consta in 3 etape: selectia dosarelor, proba scrisa si interviul.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 20.08.2019, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul Avize si Receptii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Contabilitate Cheltuieli..
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Salubrizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 08.08.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Salubrizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante: Sef Birou - Biroul Reparatii si Intretinere Imobile.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 08.08.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Salubrizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante: Sef Serviciu - Serviciul Reparatii Strazi si Imobile.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 07.08.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante: Sef Birou - Biroul Reparatii si Intretinere Imobile.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 07.08.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante: Sef Birou - Biroul Reparatii si Intretinere Imobile.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista rezultatelor finale la concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Sef serviciu - Serviciul Evidenta Patrimoniului si Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 06.08.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante: Sef Serviciu - Serviciul Reparatii Strazi si Imobile.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 06.08.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante: Sef Serviciu - Serviciul Reparatii Strazi si Imobile.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 05.08.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante: Sef Serviciu - Serviciul Evidenta Patrimoniului si Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 05.08.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante: Sef Serviciu - Serviciul Evidenta Patrimoniului si Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul solutionarii contestatiilor la proba scrisa din data de 30.07.2019 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Cadastru".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatiei.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 31.07.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Salubrizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 30.07.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Birou Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 29.07.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Salubrizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef Serviciu - Serviciul Evidenta Patrimoniului si Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef birou - Biroul reparatii si Intretinere Imobile.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef Serviciu - Serviciul Administrare Domeniu Public si Privat.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 29.07.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef Serviciu - Serviciul Reparatii Strazi si Imobile.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 08.08.2019, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Salubrizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 25.07.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Salubrizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul de promovare din data de 29.08.2019 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef Birou - Biroul Avize si Receptii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 30.07.2019, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt important !!

Data:

  Din motive obiective, procedura concursului de recrutare organizat in data de 12.08.2019, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier juridic, clasa I, grad principal - Serviciul Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Galati, se va relua la o data ulterioara, conform dispozitiilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 29.07.2019 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 25.07.2019 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Salubrizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier juridic, clasa I, grad principal - Serviciul de Administratie Publica Locala..
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Salubrizare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate: Sef serviciu - Serviciul Evidenta Patrimoniului si Cadastru.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate: Sef serviciu - Serviciul Reparatii Strazi si Imobile.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate: Sef birou - Biroul Reparatii si intretinere Imobile.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate: Sef birou - Biroul Avize si Receptii.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate: Sef serviciu - Serviciul Administrare Domeniu Public si Privat.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Cadastru..
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Cadastru.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Evidenta Persoanelor".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 25.06.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Evidenta Persoanelor".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 24.06.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Evidenta Persoanelor".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Salubrizare..
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Contabilitate Venituri.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad debutant - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 20.06.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad debutant - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 20.06.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Contabilitate Venituri.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 19.06.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad debutant - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 18.06.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Contabilitate Venituri.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Evenimente Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul solutionarii contestatiei la proba interviu din data de 12.06.2019 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Evenimente Publice".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatiei.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 11.06.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Evenimente Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatele solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa din data de 07.06.2019 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Evenimente Publice".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatiei.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de: Inspector, clasa I, grad debutant - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi - proba scrisa - 19.06.2019.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Contabilitate Venituri - proba scrisa - 18.06.2019.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 24.06.2019 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 07.06.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Evenimente Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 07.06.2019, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Evenimente Publice".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Evidenta Persoanei.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Evenimente Publice.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Contabilitate Venituri.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad debutant - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 09.05.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 07.05.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 07.05.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 18.04.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 18.04.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 18.04.2019, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Relatii cu Publicul, Ghiseu Unic.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 25.01.2019 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Relatii cu Publicul, Ghiseu Unic.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 22.01.2019 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Relatii cu Publicul, Ghiseu Unic.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatele solutionarii contestatiei depuse la selectia dosarelor din data de 14.01.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Relatii cu Publicul, Ghiseu Unic.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate solutionare contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 22.01.2019, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Relatii cu Publicul, Ghiseu Unic.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si alte Venituri Locale Persoane Fizice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 28.12.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si alte Venituri Locale Persoane Fizice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul de Evidenta si Gestiune a Patrimoniului.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Resurse Umane si Salarizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul Serviciului Resurse Umane si Salarizare: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment monitorizare asistenti personali, evidenta si plata indemnizatii lunare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul Serviciului Resurse Umane si Salarizare: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment monitorizare asistenti personali, evidenta si plata indemnizatii lunare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul Compartimentului SSM si PSI: Consilier, clasa I, grad asistent.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 21.12.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Fizice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 21.12.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Resurse Umane si Salarizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Relatii cu Publicul, Ghiseu Unic.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 21.12.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul de Evidenta si Gestiune a Patrimoniului.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 19.12.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul de Evidenta si Gestiune a Patrimoniului.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 19.12.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Resurse Umane si Salarizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati si Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele probei interviu la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati si Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Planuri de Urbanism.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul probei scrise de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati si Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 19.12.2018 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul de Evidenta si Gestiune a Patrimoniului".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 13.12.2018la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartimentul Planuri de Urbanism".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 19.12.2018, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Resurse Umane si Salarizare".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 21.12.2018, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Fizice".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa din data de 11.12.2018 la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Corp Control Primar".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat solutionare contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 12.12.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 12.12.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 11.12.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Corp Control Primar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 11.12.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 11.12.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartimentul Planuri de Urbanism.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 10.12.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 10.12.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 07.12.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 06.12.2018 la examenul de promovare in grad profesional: Inspector de specialitate IA - Biroul Administrativ, Initiere, Urarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie si Referent grad IA - Serviciul Evidenta Persoanelor.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista selectiei dosarelor la examenul de promovare in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Financiar si Contabilitate".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 10.12.2018 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Evidenta Persoanelor".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 10.12.2018, ora 13:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Evidenta Persoanelor".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 11.12.2018, ora 13:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Corp Control Primar".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 07.12.2018 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 11.12.2018 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Planuri de Urbanism".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 28.11.2018, la concursul organizat pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Financiar si Contabilitate".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista selectiei dosarelor la examenul de promovare in grad profesional din cadrul Biroului Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie si a Serviciului Evidenta Persoanelor".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Dezvoltare Servicii Sociale, Relatii cu Institutiile de Asistenta Sociala si O.N.G.-uri".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 26.11.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Dezvoltare Servicii Sociale, Relatii cu Institutiile de Asistenta Sociala si O.N.G.-uri".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 26.11.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul dezvoltare Servicii Sociale, relatii cu Institutiile de Asistenta Sociala si O.N.G.-uri".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 26.11.2018, la concursul organizat pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Financiar si Contabilitate".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Coordonare Lucrari si Interventii".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza examen de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o forma de invatamant superior din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori si Compartiment Asociatii de Proprietari. Proba scrisa a examenului va avea loc in data de 14.12.2018, ora 10:00, la sediul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt examen promovare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 22.11.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Coordonare Lucrari si Interventii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Proba scrisa a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Fizice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati, va avea loc in data de 21.12.2018, ora 10:00.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 22.11.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Fizice.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 20.11.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Coordonare Lucrari si Interventii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 20.11.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Resurse Umane si Salarizare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul de Evidenta si Gestiune a Patrimoniului.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 26.11.2018 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Dezvoltare Servicii Sociale, Relatii cu Institutiile de Asistenta Sociala si O.N.G.-uri".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 26.11.2018 ora 10:00 pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Financiar si Contabilitate".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati anunta examen promovare in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati.
  Proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional imediat superior va avea loc in data de 13.12.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt promovare in grad superior.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 20.11.2018 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Coordonare Lucrari si Interventii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 20.11.2018, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Corp Control Primar.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Planuri de Urbanism.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante: Inspector de specialitate, grad IA - Serviciul Evidenta persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante: Inspector, clasa I, grad principal - Compartiment Intocmire Buget.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Sport.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 02.11.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante: Inspector, clasa I, grad principal - Compartiment Intocmire BUget.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 01.11.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Sport.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 01.11.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante: Inspector de specialitate, grad IA - Serviciul Evidenta Persoanei.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 31.10.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice temporar vacante de executie: Inspector, clasa I, grad principal - Compartiment Intocmire Buget.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 30.10.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie:Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Sport.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 29.10.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie: Inspector de specialitate, grad IA - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Coordonare Lucrari si Interventii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatele solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa din data de 24.10.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad deputant - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate solutionare contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 31.10.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante: Inspector, clasa I, grad principal - Compartiment Intocmire Buget.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

ANUNT IMPORTANT !!

Data:

  DIN MOTIVE OBIECTIVE PROBA SCRISA PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT IN DATA DE 26.10.2018 ORA 10.00 PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE: INSPECTOR, CLASA I, GRAD SUPERIOR - SERVICIUL INVESTITII DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI GALATI, SE AMANA LA O DATA ULTERIOARA.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 25.10.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Coordonare Lucrari si Interventii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 25.10.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 24.10.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 24.10.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie:Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Coordonare Lucrari si Interventii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Dezvoltare Servicii Sociale, Relatii cu Institutiile de Asistenta Sociala si ONG.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Financiar si Contabilitate.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 29.10.2018 pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie: Inspector, grad IA - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 29.10.2018 pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie: Inspector, grad IA - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 30.10.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Sport.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Coordonare Lucrari si Interventii.
    Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Relatii Externe si Investitori.
    Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Inspector, clasa I, grad principal - Compartiment intocmire Buget.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 24.10.2018 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Coordonare Lucrari si Interventii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 26.10.2018 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 24.10.2018 ora 13:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 25.10.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Evidenta Persoanelor".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 11.10.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa din data de 08.10.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa din data de 08.10.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa la concursul din data de 08.10.2018 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa la concursul din data de 08.10.2018 pentru ocuparea functiei publice de: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de: Inspector de specialitate, grad IA - Serviciul Evidenta Persoanei..
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor in vederea participarii la concursul din data de 08.10.2018 pentru ocuparea functiei publice de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor in vederea participarii la concursul din data de 08.10.2018 pentru ocuparea functiei publice de: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Certificate de Urbanism.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Fizice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 25.09.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Certificate de Urbanism.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Coordonare Lucrari si Interventii.
nbsp; Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Cadastru.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Cadastru.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Sport.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 24.09.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Fizice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 24.09.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 21.09.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Certificate de Urbanism.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul si Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 20.09.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 20.09.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Fizice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul si Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 19.09.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul si Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 19.09.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul si Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele solutionarii contestatiei depuse la selectia dosarelor din data de 17.09.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Fizice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Dezvoltare Servicii Sociale, Relatii cu Institutiile de Asistenta Sociala si O.N.G..
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 17.09.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Dezvoltare Servicii Sociale, relatii cu Institutiile de Asistenta Sociala si O.N.G..
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor in vederea participarii la concursul din data de 20.09.2018, ora 13:00 pentru ocuparea functiei publice de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane fizice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de: Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare - proba scrisa - 20.09.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 14.09.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul si Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartimentul Certificate de Urbanism - proba scrisa - 21.09.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Achizitii Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 13.09.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul si Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 13.09.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Dezvoltare Servicii Sociale, Relatii cu Institutiile de Asistenta Sociala si O.N.G.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu - Serviciul Administrare Fond locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 12.09.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Achizitii Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 11.09.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef Serviciu - Serviciul Administrare Fond Locatic si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 11.09.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef Serviciu - Serviciul Administrare Fond Locatic si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad debutant - CompartimentRegistratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad principal - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 10.09.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Achizitii Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista rezultatelor finale la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Intocmire Buget.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 07.09.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Inspector, clasa I, grad principal - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 06.09.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Inspector, clasa I, grad debutant - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 06.09.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Intocmire Buget.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Venit Minim Garantat si Alocatii de Sustinere a Familiei.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Ajutoare Incalzire.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 04.09.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Inspector, clasa I, grad debutant - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 04.09.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Venit Minim Garantat si Alocatii de Sustinere a Familiei.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 04.09.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: inspector, clasa I, grad principal - Serviciul Urmarire so Executare Silita, Amenzi.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul contestatiei la proba scrisa din data de 31.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Venit Minim Garantat si Alocatii de Sustinere a Familiei.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 04.09.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Ajutoare Incalzire.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 31.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad principal - Serviciul Ajutoare Incalzire.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 03.09.2018 la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Intocmire Buget.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 31.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Venit Minim Garantat si Alocatii de Sustinere a Familiei.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 03.09.2018 la concursul organizat pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Monitrizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatele solutionarii contestatiilor depuse la proba scrisa din data de 30.08.2018 la concursul organizat pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat solutionare contestatii.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 30.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Ajutoare Incalzire.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 30.08.2018 la concursul organizat pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Monitorizare Asustenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatele solutionarii contestatiilor depuse la selectia dosarelor din data de 27.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul si Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat solutionare contestatii.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul si Informatizare, proba scrisa - 14.09.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Dezvoltare Servicii Sociale, Relatii cu Institutiile de Asistenta Sociala si O.N.G, proba scrisa - 13.09.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt important !!

Data:

  Proba scrisa pentru concursul organizat in data de 04.09.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad debutant - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati, se va desfasura la Facultatea de Educatie si Sport, str. Garii nr. 63-65 ( Sala A001 ).

Anunt important !!

Data:

  Proba scrisa pentru concursul organizat in data de 30.08.2018 ora 13:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Ajutoare Incalzire din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati, se va desfasura la Institutia Prefectului, str. Domnesca nr. 56.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 13.09.2018 ora 13:00 pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul si Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 17.09.2018 ora 10:00 pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul si Informatizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Indemnizatii, Alocatii Copii si Stimulente Educationale.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier juridic, clasa I, grad superior - Compartiment Juridic.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista rezultatelor finale la concursul pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Buget.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista rezultatelor la proba interviu din data de 22.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Indemnizatii, Alocatii Copii si Stimulente.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista rezultatelor finale la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier juridic, clasa I, grad superior - Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista rezultatelor finale la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 22.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier juridic, clasa I, grad superior - Compartiment Juridic.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele solutionarii contestatiilor depuse la proba scrisa din data de 20.08.2018 la concursul organizat pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Financiar si Contabilitate.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatii.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Ajutoare Incalzire.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 22.08.2018 la concursul organizat pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Buget.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Resurse Umane si Salarizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 21.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier juridic, clasa I, grad superior - Compartiment Juridic.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 21.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Indemnizatii, Alocatii Copii si Stimulente Educationale.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru concursul de promovare in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante: Sef serviciu - Serviciul Administrare Fond locativ si Spatii cu Alta Destinatie - proba scrisa 11.09.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad principal - Serviciul de urmarire si Executare Silita, Amenzi - proba scrisa 04.09.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Intocmire Buget.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Fizice.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Inspector, clasa I, grad debutant - Compartiment Certificate de Urbanism.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 21.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 21.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Ajutoare Incalzire.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 21.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier juridic, clasa I, grad superior - Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 20.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Financiar si Contabilitate.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 04.09.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad debutant - Compartiment Registratura Interna, Arhiva proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista dosare selectate.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 10.09.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Achizitii Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista dosare selectate.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 20.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Buget.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 14.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Resurse Umane si Salarizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 13.08.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Ajutoare Incalzire.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 14.08.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 14.08.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 14.08.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad superior - Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 14.08.2018, la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de inspector de specialitate, grad II - Compartiment Patrimoniu si Administrativ.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 13.08.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Resurse Umane si Salarizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 08.08.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de: Inspector de specialitate, grad II - Compartiment Patrimoniu si Administrativ.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate interviu.

Anunt important !!

Data:

  Avand in vedere dispozitiile H.G. nr. 595/02.08.2018, privind stabilirea zilelor de 16 si 17 august 2018 ca zile libere, coroborate cu cele ale art. 74 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, informam candidatii, ale caror dosare au fost inregistrate pentru posturile mai jos mentionate, ca probele scrise ale concursurilor de recrutare programate de catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Galati pentru datele de 16 si 17 august 2018, se vor amana dupa cum urmeaza:
 • proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare programata pentru data de 16.08.2018, ora 10:00 se va amana pe data de 30.08.2018, ora 10:00;
 • proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Ajutoare de lncalzire programata pentru data de 16.08.2018, ora 13:00 se va amana pe data de 30.08.2018, ora 13:00;
 • proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Venit Minim Garantat si Alocatii de Sustinere a Familiei programata pentru data de 17.08.2018, ora 9:00 se va amana pe data de 31.08.2018, ora 9:00;
 • proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad principal - Serviciul Ajutoare de Incalzire programata pentru data de 17.08.2018, ora 11:00 se va amana pe data de 31.08.2018, ora 11:00.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 14.08.2018 ora 12:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad superior - Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 14.08.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii lunare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 21.08.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Indemnizatii, Alocatii Copii si Stimulente Educationale.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 17.08.2018 ora 11:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad principal - Sericiul Ajutoare Incalzire.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 21.08.2018 ora 13:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Ajutoare Incalzire.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Venit Minim Garantat si Alocatii de Sustinere a Familiei, proba scrisa - 17.08.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare, proba scrisa - 14.08.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Ajutoare Incalzire, proba scrisa - 13.08.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad superior - Compartiment Juridic, proba scrisa - 21.08.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Buget, proba scrisa - 20.08.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatiilor Lunare, proba scrisa - 16.08.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 02.08.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de: Inspector de specialitate, grad II - Compartiment Patrimoniu si Administrativ.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 20.08.2018 ora 13:00 pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Financiar si Contabilitate din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 13.08.2018 ora 10:00 pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad superior - Biroul Resurse Umane si Salarizare din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul si Informatizare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul si Informatizare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Registratura, Relatii cu Publicul si Informatizare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul dezvoltare servicii sociale, relatii cu institutiile de asistenta sociala si O.N.G..
    Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie: Inspector de specialitate, grad II - Compartiment Patrimoniu si Administrativ, proba scrisa - 02.08.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Sef serviciu - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Achizitii Publice.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad principal - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad debutant - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Intocmire Buget.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante : Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Control Financiar de Gestiune.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante : Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Inchirieri, Concesiuni si Vanzari Terenuri.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad debutant - Serviciul Prelucrare Automata a Datelor si Incasari Ghiseu.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 16.07.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Control Financiar de Gestiune.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 16.07.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Inchirieri, Concesiuni si Vanzari Terenuri.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Sef serviciu - Serviciul Administratie Publica Locala".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Sef serviciu - Serviciul Corp Control Primar".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 16.07.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din aparatul de specialitate al primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad debutant - Serviciul Prelucrare Automata a Datelor si Incasari Ghiseu.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Consilier juridic, clasa I, grad superior - Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu..

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 12.07.2018 la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Sef serviciu - Serviciul Corp Control Primar".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 12.07.2018 la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Sef serviciu - Serviciul Administratie Publica Locala".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 11.07.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din aparatul de specialitate al primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad debutant - Serviciul Prelucrare Automata a Datelor si Incasari Ghiseu.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 10.07.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Control Financiar de Gestiune.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 10.07.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Inspector, clasa I, grad superior - Compartiment Inchirieri, Concesiuni si Vanzari Terenuri.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de executie de Inspector de specialitate, grad II - Compartiment Patrimoniu si Administrativ.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier juridic, clasa I, grad superior - Compartiment Juridic.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Indemnizatii, Alocatii Copii si Stimulente Educationale.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Financiar si Contabilitate.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Buget.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Venit Minim Garantat si Alocatii de Sustinere a Familiei.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad principal - Serviciul Ajutoare Incalzire.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Ajutoare Incalzire.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad asistent - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Ajutoare Incalzire.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Resurse Umane si Salarizare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 09.07.2018 la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Sef serviciu - Serviciul Administratie Publica Locala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 09.07.2018 la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Sef serviciu - Serviciul Corp Control Primar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat de Primaria municipiului Galati pentru ocuparea a doua functii contractuale vacante de executie: Inspector de specialitate, grad IA - Biroul de Presa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Protectia Mediului.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Sport.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 05.07.2018 la concursul organizat pentru ocuparea a doua functii contractuale vacante de executie: Inspector de specialitate, grad IA - Biroul de Presa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul solutionarii contestatiei la proba scrisa din data de 03.07.2018 la concursul organizat de Primaria municipiului Galati pentru ocuparea a doua functii contractuale vacante de executie: Inspector de specialitate, grad IA - Biroul de Presa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat solutionare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 04.07.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Sport.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 04.07.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Protectia Mediului.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad debutant - Serviciul Prelucrare Automata a Datelor si Incasari Ghiseu, proba scrisa - 11.07.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 10.07.2018 ora 13:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Compartimentul Control Financiar de Gestiune.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 10.07.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Compartimentul Inchirieri Concesiuni si Vanzari Terenuri.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 03.07.2018 la concursul organizat pentru ocuparea a doua functii contractuale vacante de executie: Inspector de specialitate, grad IA - Biroul de Presa.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 11.07.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Sef serviciu - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru concursul de promovare in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Sef serviciu - Serviciul de Administratie Publica Locala, proba scrisa - 09.07.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru concursul de promovare in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Sef serviciu - Serviciul Corp Control Primar, proba scrisa - 09.07.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 02.07.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Protectia Mediului.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 29.06.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Sport.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 28.06.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Autorizatii Construire.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 28.06.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Certificate de Urbanism.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea a doua functii contractuale vacante de executie: Inspector de specialitate, grad IA - Biroul de Presa, proba scrisa - 03.07.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Protectia Mediului, proba scrisa - 02.07.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Sport, proba scrisa - 29.06.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Certificate de Urbanism, proba scrisa - 28.06.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Autorizatii Construire, proba scrisa - 28.06.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 11.06.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Inspector, clasa I, grad debutant - Serviciul Prelucrare Automata a Datelor si Incasari Ghiseu.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Protectia Mediului.
nbsp; Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Sef serviciu - Serviciul Administrare Domeniu Public si Privat.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Achizitii Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a doua functii contractuale vacante de executie de Inspector de specialitate, grad IA - Biroul de Presa.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Sef serviciu - Serviciul de Administratie Publica Locala.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Sef serviciu - Serviciul Corp Control Primar.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Control Financiar de Gestiune.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Inspector, clasa I, grad superior – Compartiment Inchirieri Concesiuni si Vanzari Terenuri.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 06.06.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Achizitii Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 06.06.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Achizitii Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 05.06.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 05.06.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functie publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati de consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Achizitii Publice proba scrisa - 06.06.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Sport.
bsp; Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Certificate de Urbanism.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Autorizatii Construire.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Achizitii Publice.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Protectia Mediului.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 10.04.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Semaforizare, Monitorizare, Video.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad debutant - Compartiment Certificate de urbanism/autorizatii constructii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Autorizatii Licente.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 05.04.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad debutant - Compartiment Certificate de urbanism/autorizatii constructii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 04.04.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Autorizatii Licente.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 02.04.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad debutant - Compartiment Certificate de urbanism/autorizatii constructii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 02.04.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Autorizatii Licente.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 10.04.2018, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Semaforizare, Monitorizare Video.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Corp Control Primar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 26.03.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Corp Control Primar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 02.04.2018, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Autorizatii Licente.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad debutant - Compartiment Certificate de urbanism/autorizatii constructii".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 26.03.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functie publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Corp Control Primar".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista privind rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functie publice de conducere vacante: Director general - Directia Generala Relatii Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 21.03.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functie publice de conducere vacante: Director general - Directia Generala Relatii Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Rezultate proba interviu .

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 26.03.2018 pentru ocuparea functie publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Corp Control Primar".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Selectie dosare .

Anunt concurs angajare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 19.03.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functie publice de conducere vacante: Director general - Directia Generala Relatii Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor". Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Rezultate proba scrisa .

Anunt concurs angajare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 19.03.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functie publice de conducere vacante: Director general - Directia Generala Relatii Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Selectie dosare .

Anunt concurs angajare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment semaforizare monitorizare video.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele finale la concursul organizat de Primaria municipiului Galati pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de: Referent, grad IA din cadrul Departamentului de Presa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Inspector, clasa I, grad debutant - Compartiment Certificate de urbanism/autorizatii constructii.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Autorizatii Licente.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba interviu din data de 28.02.2018, la concursul organizat de Primaria municipiului Galati pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de: Referent, grad IA din cadrul Departamentului de Presa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul solutionarii contestatiei la proba scrisa din data de 26.02.2018, la concursul organizat de Primaria municipiului Galati pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de: Referent, grad IA din cadrul Departamentului de Presa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat solutionare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba scrisa din data de 26.02.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de Referent, grad IA - Departamentul Presa. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Corp Control Primar.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director general - Directia Generala Servicii Comunitare de Utilitati Publice. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie: Referent, grad IA - Departamentul de Presa, proba scrisa - 26.02.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba interviu din data de 16.02.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director general - Directia Generala Servicii Comunitare de Utilitati Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Director general - Directia Generala Relatii Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa din data de 13.02.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director general - Directia Generala Servicii Comunitare de Utilitati Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa din data de 13.02.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director general - Directia Generala Relatii Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 13.02.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director general - Directia Generala Servicii Comunitare de Utilitati Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 13.02.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director general - Directia Generala Relatii Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 13.02.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director general - Directia Generala Relatii Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director general - Directia Generala Servicii Comunitare de Utilitati Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de referent, grad IA - Departamentul de Presa.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Invatamant, Cultura, Turism, Agrement, Sport, Culte, Sanatate si Evenimente.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba interviu din data de 29.01.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Invatamant, Cultura, Turism, Agrement, Sport, Culte, Sanatate si Evenimente.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba scrisa din data 23.01.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Invatamant, Cultura, Turism, Agrement, Sport, Culte, Sanatate si Evenimente.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent - Serviciul Public de Asistenta Sociala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba interviu din data de 19.01.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent - Serviciul Public de Asistenta Sociala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea functie publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Invatamant, Cultura, Turism, Agrement, Sport, Culte, Sanatate si Evenimente - proba scrisa - 23.01.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba scrisa din data de 17.01.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent - Serviciul Public de Asistenta Sociala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba scrisa din data de 16.01.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Corp Control Primar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Director general - Directia Generala Servicii Comunitare de Utilitati Publice.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Director general - Directia Generala Relatii Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate lista cu rezultatele finale obtinute la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul solutionarii contestatiilor la proba: selectia dosarelor de concurs din data de 09.01.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent - Serviciul Public de Asistenta Sociala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat solutionare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad asistent - Biroul Invatamant, Cultura, Turism, Agrement, Sport, Culte, Sanatate si Evenimente.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba interviu din data de 10.01.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista rezultate.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu dosarele selectate in vederea participarii la concursul organizat pentru ocuparea functie publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent - Serviciului Public de Asistenta Sociala - proba scrisa - 17.01.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu dosarele selectate in vederea participarii la concursul din data de 16.01.2018, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Corp Control Primar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 09.01.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad superior - Biroul Invatamant, Cultura, Turism, Agrement, Sport, Culte, Sanatate si Evenimente.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista rezultate.

Anunt concurs recrutare

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba scrisa din data 08.01.2018 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clsa I, grad superior - Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista rezultate.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de consilier juridic, grad II - Aparatul Permanent al Consiliului Local al municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista rezultate.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba interviu din data 27.12.2017 la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de consilier juridic, grad II - Aparatul Permanent al Consiliului Local al municipiului Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista rezultate.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Urmarire si Executare Silita.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista rezultate.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data 09.01.2018 pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de inspector, clasa I, grad principal - Serviciul Financiar.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data 09.01.2018 ora 13:00 pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad superior - Biroul Invatamant, Cultura, Turism, Agrement, Sport, Culte, Sanatate si Evenimente.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba interviu din data de 22.12.2017 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Urmarire si Executare Silita.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista rezultate.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Ajutoare pentru Incalzire.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista rezultate.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 21.12.2017, la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de consilier juridic, grad II - Aparatul Permanent al Consiliului Local al municipiului Galati.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista rezultate.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad debutant din cadrul Compartiment Ajutoare pentru Incalzire.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba interviu din data de 20.12.2017 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad superior din cadrul Compartiment Ajutoare pentru Incalzire.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 08.01.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad superior din cadrul Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba scrisa din data de 18.12.2017, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Serviciului Urmarire si Executare Silita.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba interviu din data de 19.12.2017, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad debutant din cadrul Compartimentului Ajutoare pentru Incalzire.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba scrisa din data de 18.12.2017, la concursul organizat de Primaria municipiului Galati pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad superior - Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba scrisa.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul solutionarii contestatiei la proba scrisa din data de 14.12.2017, la concursul organizat de Primaria municipiului Galati pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad debutant - Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link:Rezultat contestatie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie: Consilier juridic, grad II - Aparatul permanent al Consiliului Local al municipiului Galati - proba scrisa".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link:Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba scrisa din data 14.12.2017 la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad debutant din cadrul Compartimentului Ajutoare pentru Incalzire".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista rezultate.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier juridic, clasa I, grad asistent - Serviciul Public de Asistenta Sociala.
; Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Inspector, clasa I, grad principal - Serviciul Financiar.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati consilier, clasa I, grad superior – Biroul Invatamant, Cultura, Turism, Sport, Culte, Sanatate si Evenimente.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Corp Control Primar.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad superior din cadrul Serviciului Urmarire si executare silita - proba scrisa - 18.12.2017".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad debutant - Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire - proba scrisa - 14.12.2017".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 18.12.2017 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante - Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Ajutoare pentru Incalzire".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link:Lista selectie dosare.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie: Consilier juridic, gradul II - Aparatul Permanent al Consiliului Local al municipiului Galati.
Concursul consta in 3 etape: selectia dosarelor, proba scrisa si interviul.

Modificare calendar concurs manager - Spitalul clinic de urgenta pentru copii "Sf. Ioan" !!

Data:

  In sedinta Consiliului de Administratie din data de 17.11.2017, membrii au hotarat cu unanimitate de voturi modificarea calendarului de concurs in vederea ocuparii postului de manager-persoana fizica, dupa cum urmeaza:
 • Data limita de depunere a dosarelor de concurs - 04.12.2017 ora 12:00
 • Verificarea dosarelor de concurs - 04.12.2017
 • Data afisarii rezultatului selectiei dosarelor - 04.12.2017 ora 15:00
 • Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul verificarii dosarelor - 05.12.2017 ora 12:00
 • Data afisarii rezultatului contestatiilor privind verificarea dosarelor - 06.12.2017 ora 12:00
 • Data sustinerii testului-grila - 07.12.2017 ora 08:30
 • Data afisarii rezultatului probei test-grila - 07.12.2017 ora 13:00
 • Data limita de depunere a contestatiilor - 07.12.2017 ora 15:00
 • Data afisarii rezultatului contestatiilor - 08.12.2017 ora 08:30
 • Data sustinerii proiectului de management - 08.12.2017 ora 10:00
 • Data afisarii rezultatului probei proiectului de management - 08.12.2017 ora 12:00
 • Data limita de depunere a contestatiilor - 11.12.2017 ora 12:00
 • Data afisarii rezultatului contestatiilor - 12.12.2017 ora 12:00
 • Afisarea rezultatelor finale - 12.12.2017 ora 14:00

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Urmarire si Executare Silita, Amenzi.
.  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Ajutoare pentru Incalzire.
.  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Ajutoare pentru Incalzire.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de manager la spitalul clinic de urgenta pentru copii "Sf. Ioan" !!

Data:

  Consiliul de Administratie al Spitalului clinic de urgenta pentru copii "SF. IOAN" Galati, Judetul Galati, organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1520/2016 pentru ocuparea functiei de manager persoană fizica, si a Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Municipiului Galati aprobat prin dispozitia Primarului nr. 2141/18.07.2017.
  Concursul va avea loc la sediul unitatii din Galati, str. Gheorghe Asachi nr. 2, in perioada 04.12.2017 - 19.12.2017 desfasurandu-se in doua etape:
 • Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, etapa eliminatorie care va avea loc in perioada 04.12.2017 - 07.12.2017
 • Etapa de sustinere a probelor de evaluare care cuprinde:
  • proba scrisa - test grila de verificare a cunostintelor - care se va desfasura la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" la data de 14.12.2017, ora 10:00.
  • proba de sustinere si evaluare a proiectului de management care se va desfasura la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan", la data de 14.12.2017 ora 10.00.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul linkur:Anunt concurs.

Anunt important !!

Data:

  Proba scrisa a concursului organizat de catre Primaria municipiului Galati privind ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Stare Civila, se va desfasura in data de 30.10.2017 ora 10:00, in cadrul Facultatii de Educatie Fizica si Sport Galati din str. Alex. Carnabel, colt cu str. Garii ( intrarea de pe str. Alex. Carnabel ), etaj 1, sala de curs A111.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Sef serviciu - Serviciul de Utilitati Publice.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de manager la spitalul clinic de obstetrica ginecologie "BUNA VESTIRE" !!

Data:

  Consiliul de Administratie al Spitalului clinic de obstetrică ginecologie "BUNA VESTIRE" Galati, Judetul Galati, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoană fizica, ÅŸi a Regulamentului de organizare ÅŸi desfăşurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Municipiului Galati aprobat prin dispozitia Primarului nr. 2141/18.07.2017.
  Concursul va avea loc la sediul unitatii din Galati, str. Nicolae Alexandrescu nr. 99, in perioada 09.11.2017- 23.11.2017 desfasurandu-se in doua etape:
 • Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, etapa eliminatorie care va avea loc in perioada 09.11.2017 - 14.11.2017
 • Etapa de sustinere a probelor de evaluare care cuprinde:
  • proba scrisa - test grila de verificare a cunostintelor - care se va desfasura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie "Buna Vestire" la data de 20.11.2017, ora 10.00.
  • proba de sustinere si evaluare a proiectului de management care se va desfasura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie "Buna Vestire" pe baza temelor - cadru, la data de 23.11.2017 ora 10.00 .
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatoarele linkuri:Anunt concurs si Regulament.

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de manager la spitalul de psihiatrie "Elisabeta Doamna" !!

Data:

  Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" din Galati, Judetul Galati, organizeaza concurs pentru ocuparea pe durata determinata a functiei de manager persoana fizica, al Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galati, in conformitate cu Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Municipiului Galati, aprobat prin Dispozitia Primarului Municipiului Galati nr. 2141/2017.
  Concursul se va desfasura la sediul unitatii din Galati, strada Traian nr. 290, in perioada 07.11.2017 - 27.11.2017, in doua etape, dupa cum urmeaza:
 • Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, etapa eliminatorie care va avea loc in perioada 07.11.2017 - 13.11.2017
 • Etapa de sustinere a probelor de evaluare care cuprinde:
  • proba scrisa - test grila de verificare a cunostintelor - eliminatorie - la data de 15.11.2017, incepand cu ora 10:00;
  • proba de sustinere si evaluare a proiectului de management la data de 22.11.2017, incepand cu ora 10:00.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatoarele linkuri:Anunt concurs si Blibliografie.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Autorizatii Licente.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

Anunt concurs recrutare !!

Data:

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Serviciul Evidenta a Persoanelor.
    Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.